Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny

1. Międzyszkolny Konkurs „Pierwszej Pomocy”

KPP.NADESŁANE (9)

18 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej w Różyńsku Wielkim miał miejsce 1. Międzyszkolny Konkurs „Pierwszej Pomocy”. Wzięły w nim udział 3 szkoły podstawowe z gminy Prostki. Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy konkursu najpierw rozwiązywali test pisemny, następnie udzielali pierwszej pomocy poszkodowanym pod czujnym okiem policjantów i ratowników medycznych, którzy wchodzili w skład komisji konkursowej. W klasyfikacji klas I-III oraz IV-VI pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Prostkach. Ełccy policjanci już od kilku lat angażują się w prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy, co ma swoje odzwierciedlenie w wielu podziękowaniach ze strony kadry nauczycielskiej.
Pamiętajmy, że nauka pierwszej pomocy jest bardzo ważna już od najmłodszych lat. Dzięki temu turniejowi dzieci w ciekawy sposób mogą sprawdzić swoją wiedzę podczas wykonywania zadań, z którymi możemy spotkać się na co dzień.

Konkurs „Pierwszej Pomocy”  odbył się pod patronatem Komendanta Powiatowego Policji w Ełku — mł. insp. Pawła Szyperka oraz wójta Gminy Prostki — Mirosława Orłowskiego. Głównym celem konkursu było nauczenie młodych ludzi ratowania życia i zdrowia człowieka.

Komentarze