Strona główna » Lokalne » Akty mianowania wręczone!
Lokalne

Akty mianowania wręczone!

Starosta ełcki Marek Chojnowski wręczył czworgu nauczycielom akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Stopień nauczyciela mianowanego uzyskali: Izabela Truszkowska i Małgorzata Ogłodzińska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Ełku oraz Krzysztof Nitkowski i Jacek Tomasz Radecki z Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku.

Po otrzymaniu aktów nauczyciele ślubowali rzetelnie pełnić swą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążąc do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej oraz kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych i poszanowania Konstytucji RP.

Przypomnijmy, że awans na nauczyciela mianowanego można otrzymać po odbyciu stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy oraz uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu podczas egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu Ełckiego.

Fot. Starostwo powiatowe ełk

Komentarze