Strona główna » Lokalne » Aktywne tablice trafiły do ełckich szkół ponadpodstawowych
Lokalne

Aktywne tablice trafiły do ełckich szkół ponadpodstawowych

foto: Pixabay. Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Powiat Ełcki realizuje rządowy program „Aktywna Tablica”, który służy rozwijaniu szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Głównym celem programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli przez wykorzystywanie nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych w procesie nauczania. Uczniowie powinni być kształceni od możliwie najmłodszych lat w zakresie edukacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, gdyż umiejętność posługiwania się nimi jest jedną z najważniejszych na dalszych etapach nauczania.

Zgodnie z założeniami programu, warunkiem uzyskania wsparcia finansowego było zapewnienie wkładu własnego w wysokości 20% wartości zakupionego sprzętu. Maksymalna kwota dofinansowania dla szkoły, biorącej udział w programie, stanowiła 14 tys. złotych.

W programie wzięło udział 7 ełckich szkół ponadpodstawowych:

  1. Technikum nr 1 w Ełku w Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku,
  2. Technikum nr 5 w Ełku w Zespole Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku,
  3. Technikum nr 4 w Ełku w Zespole Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku,
  4. Technikum nr 6 w Ełku w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku,
  5. I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Ełku,
  6. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Ełku w Zespole Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku,
  7. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Ełku w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku.

Zakupiono do nich notebooki, monitory, projektory i laptopy na kwotę 96 tys.  złotych z budżetu państwa. Wartość całego programu wyniosła prawie 128 tysięcy złotych, wkład własny powiatu ełckiego to 32 000 złotych.

Oprócz zakupu sprzętu program „Aktywna Tablica” zakładał także stworzenie sieci współpracy i samodoskonalenia nauczycieli, e-koordynatorów szkolnych, którą w powiecie ełckim zorganizował Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

 Materiały nadesłane: Starostwo Powiatowe w Ełku 

Komentarze