Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny

Bezpłatne przedszkola dla dzieci uchodźców z Ukrainy

PRZEDSZKOLE_1920
Jutro na sesji miejskiej radni pochylą się nad uchwałą dotyczącą zakresu pomocy obywatelom Ukrainy na terenie miasta. Projekt uchwały zgłosił prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz.

Jeśli uchwała uzyska aprobatę Rady Miasta Ełku to dzieci uchodźców z Ukrainy będą mogły bezpłatnie korzystać w miejskich przedszkoli. Miasto upoważni uchodźców z Ukrainy także do korzystania ze zniżek w ramach Ełckiej Karty Rodziny 3+ czy Ełckiej Karty Seniora 60+. Ukraińcy mogą otrzymać też pomoc psychologiczną, pedagogiczną czy prawną.

Z bezpłatnego przedszkola publicznego mogą korzystać dzieci uchodźców, które przybyły z Ukrainy od 24 lutego w związku z działaniami wojennymi.

Obywatele Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny i posiadają numer PESEL mogą złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek o przyznanie posiłku dla dziecka w szkole, bądź przedszkolu.

Z dzisiejszych danych otrzymanych z urzędu miasta wynika, że w miejskich szkołach podstawowych jest 107 dzieci z Ukrainy, 27 w przedszkolach.

Uchwała o pomocy ma obowiązywać do 30 września 2022 r.

Projekt uchwały

W związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy ustala się zakres pomocy obywatelom Ukrainy określonym w art.1 ust.1 ustawy z dnia 09 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583):

  • 1) pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, integracyjnej;
  • 2) nauki języka polskiego dla dzieci i dorosłych w formie pozaszkolnej;
  • 3) bezpłatnego korzystania z przedszkoli publicznych, w tym w wymiarze powyżej 5 godzin dziennie i opłaty za posiłki;
  • 4) pomocy rzeczowej w ramach pozyskanego wsparcia;
  • 5) udostępnienia miejsc noclegowych w ramach posiadanych i zorganizowanych zasobów lokalowych;
  • 6) zniżek w ramach Ełckiej Karty Rodziny 3+;
  • 7) zniżek w ramach Ełckiej Karty Seniora 60+.

§ 2. Uchwała obowiązuje do dnia 30 września 2022 r. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 24 lutego 2022 r.

Komentarze