Strona główna » Sport » Chcesz stypendium sportowe. Złóż wniosek!
Sport

Chcesz stypendium sportowe. Złóż wniosek!

Do 15 grudnia w Urzędzie Miasta Ełku można składać wnioski o przyznanie stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe na okres styczeń – czerwiec 2017 r. Wnioski na nagrody i wyróżnienia przyjmowane będą przez cały rok.

Stypendium to forma wsparcia materialnego zawodników, umożliwiająca rozwój kariery sportowej. Przyznawane jest w dowód uznania dla prezentowanego przez zawodników poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Stypendia sportowe przyznawane są 2 razy w roku kalendarzowym lub na wniosek prezydenta Ełku. W budżecie miasta na 2017 r. zaplanowano łączną kwotę 210 536 zł: nagrody: 13 734 zł, stypendia sportowe: 196 802 zł.
Do 15 grudnia można składać wnioski na stypendia sportowe na okres styczeń – czerwiec 2017 r. Do składania wniosków na stypendia, nagrody i wyróżnienia uprawnione są: kluby sportowe, związki sportowe, szkoły, uczelnie, inne podmioty.
Nagroda jest wyrazem uznania dla: zawodnika za prezentowany przez niego poziom i wysokie wyniki sportowe, trenerów i instruktorów za ich zaangażowanie lub za wysokie wyniki ich zawodników, klubów (w tym działających w formie stowarzyszenia), związków sportowych, instytucji, za wysokie wyniki sportowe lub działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Ełku.

Wyróżnienia przyznawane są w postaci: statuetek, pucharów, dyplomów i listów gratulacyjnych w kategorii: „zawodnik”, „trener/instruktor” i „zespół sportowy”, za wybitne osiągnięcia sportowe czy wieloletnią działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej. Wnioski na nagrody i wyróżnienia można składać przez cały rok, natomiast na stypendia sportowe w dwóch terminach do 15 czerwca (na lipiec-grudzień) i do 15 grudnia.

W 2016 r. przyznano
61 stypendiów (200 640 zł)
5 nagród (13 734 zł)
2 wyróżnienia
Materiały nadesłane  przez UM w Ełku.

Komentarze