Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny

Co kryją leśne ścieżki?

90-194861

Zaśmiecanie lasu jest zwykłym prostactwem i ciosem dla naturalnego środowiska. Jest też niezgodne z prawem. Informacje o takich miejscach można zgłaszać m.in. za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Opony, styropian, worki ze śmieciami – nie takich widoków spodziewamy się w lesie. Wyrzucanie odpadów do lasu jest nie tylko podłością skierowaną ku roślinom i zwierzętom, ale jest też karalne.

Niestety nadal znajdują się ludzie, którzy bezmyślnie zanieczyszczają lasy. Osoby, które będą świadkami takich sytuacji, powinny jak najszybciej poinformować o tym fakcie policję. Przydatne będą w takich sytuacjach wszelkie informacje o sprawcach, chociażby rejestracja samochodu oraz zdjęcia czy nagranie.

Informacje o nielegalnych wysypiskach śmieci można również przekazać za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Tak jak w przypadku zaznaczenia takiego miejsca kilka dni temu w jednym z lasów na terenie gminy Ełk. Policjanci właśnie tam potwierdzili, że ktoś zostawiał w lesie opony i worki z odpadami budowlanymi. W tej sprawie prowadzone są czynności wyjaśniające z artykułu 162 Kodeksu wykroczeń:

 • § 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.
 • § 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.
 • § 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę – do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

kpp ełk

Komentarze
Nie ma jeszcze on Co kryją leśne ścieżki?
  emeryt
  9 Jun 2022
  10:52am

  Martwy przepis.
  Wystarczy zobaczyć co się dzieje w zagajnikach wokół Ełku.

Zostaw komentarz