Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny

COVID-19: Od dziś obowiązują nowe zasady odwiedzin w ełckim szpitalu Pro-Medica

Pro-medica ełk
Od dziś (17 sierpnia) aż do odwołania obowiązywać będą zasady odwiedzin w miejskim szpitalu. Do szpitala będzie można wejść, ale trzeba będzie zastosować się do wskazówek, które wyznacza regulamin szpitala. Odwiedziny odbywają się w godz. 13.00 – 17.30 w dni powszednie oraz 10.00 – 15.30 w soboty, niedziele i święta. Odwiedzających obowiązuje noszenie maseczki zakrywającej nos i usta oraz dezynfekcja dłoni przed wejściem na salę chorych i po jej opuszczeniu.

Dopuszcza się możliwość odwiedzin osób przebywających w szpitalu wyłącznie przez:

 • osoby zaszczepione przeciw COVID-19 (czyli osoby, które otrzymały pełny cykl szczepienia przeciwko COVID-19 i posiadają Unijny Certyfikat COVID z tytułu bycia zaszczepionym szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 i nie więcej niż 365 dni od podania ostatniej dawki szczepionki),
 • osoby, które przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (czyli osoby, u których minęło od 11 do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR potwierdzającego zakażenie i posiadają Unijny Certyfikat COVID z tytułu przejścia choroby),
 • osoby posiadające negatywny wynik testu PCR lub antygenowego (test wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin, wymagane posiadanie dokumentu potwierdzającego wykonanie testu w tym terminie).

Odwiedziny w innym czasie mogą odbywać się za zgodą ordynatora oddziału lub jego zastępcy, a w przypadku ich nieobecności lekarza dyżurnego.

Jednego pacjenta może odwiedzać w danym czasie tylko jedna osoba, czas odwiedzin nie powinien przekraczać 20 min. W odwiedzinach nie powinny uczestniczyć osoby poniżej 16 roku życia.

Odwiedziny nie mogą zakłócać toku pracy oddziału i wpływać ujemnie na warunki przebywania innych pacjentów.

Nie mogą odwiedzać chorych osoby z objawami sugerującymi infekcję układu oddechowego lub pokarmowego, poddane kwarantannie lub izolacji.

Osoby odwiedzające mają obowiązek:

 1.  dezynfekcji rąk,
 2.  wyposażenia się na własny koszt w maseczkę oraz noszenia jej w sposób właściwy podczas odwiedzin,
 3.  bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu medycznego Szpitala,
 4. stosowania się do obowiązujących przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym.

Osoby odwiedzające pacjentów zobowiązane są do stosowania się do ogólnych zasad odwiedzin pacjentów, m.in. odwiedziny nie mogą być uciążliwe dla innych pacjentów, nie mogą powodować zakłóceń w procesie diagnostyczno-leczniczo-pielęgnacyjnym, osobom odwiedzającym zabrania się przynoszenia i przekazywania pacjentowi alkoholu, tytoniu itp.

Personel Szpitala ma prawo odmówić odwiedzin osobom, u których widoczne są objawy sugerujące chorobę zakaźną.

Personel ma prawo odmówić odwiedzin lub nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu bądź odurzonym narkotykami albo naruszającym Regulamin Organizacyjny „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

Komentarze
Nie ma jeszcze on COVID-19: Od dziś obowiązują nowe zasady odwiedzin w ełckim szpitalu Pro-Medica
  kB
  23 Aug 2021
  7:05am

  Szpital robi na miejscu testy PCR w ramach NFZ?