Strona główna » Polityka » Czy ełckie samorządy są przygotowane do “500+”
Polityka Powiat

Czy ełckie samorządy są przygotowane do “500+”

500 + w mieście Ełk

Czy zostanie przyznana dotacja na organizację (pokrycie kosztów organizacyjnych) tego przedsięwzięcia?
– Zgodnie z pierwotnymi założeniami w bieżącym roku ma być wyodrębniona kwota w wysokości 2% przyznanej dotacji na obsługę tego przedsięwzięcia (oprogramowanie, komputery, zatrudnienie pracowników). W przyszłym roku ma to być już 1,5% wysokości przyznanej dotacji. Według wstępnych naszych szacunków – powinna ona wystarczyć na obsługę realizacji tego zadania. Jeśli będzie za mała, będziemy musieli dołożyć z własnego budżetu – tak, jak dzieje się to przy realizacji kilku innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- mówi Tomasz Andrukiewicz. – Szacujemy wstępnie, że ze świadczenia skorzysta 6-7 tys. dzieci, co oznacza, że wpłynie 3,5 – 4 tys. wniosków.

Gdzie po pieniądze?
Wnioski o świadczenie wychowawcze będą realizowane przez jeden z wydziałów Urzędu Miasta Ełku — ten sam, który zajmuje się m.in. świadczeniami rodzinnymi (ul. Piłsudskiego 6). Obecnie analizujemy potrzebę zwiększonego zatrudnienia, chociaż w początkowej fazie programu będziemy posiłkowali się stażystami z Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku, aby nie generować dodatkowych kosztów. Ponieważ będzie to kilka tysięcy nowych decyzji administracyjnych do wydania, stąd zwiększone zatrudnienie nas na pewno nie ominie. W okresie kwiecień — czerwiec planujemy przyjmować wnioski o świadczenia wychowawcze na 7 stanowiskach pracy.
Trzeba jednak pamiętać, że nie ma konieczności składania wniosku osobiście. Bardzo wygodnym narzędziem będzie możliwość składania wniosku o świadczenie wychowawcze przez Internet (platforma ePUAP). Wystarczy posiadać profil zaufany ePUAP, który nieodpłatnie można założyć w Urzędzie Miasta Ełku (ul. Piłsudskiego 4, pokój 246). Zachęcamy do tej formy komunikacji, ponieważ posiadanie profilu zaufanego ePUAP pozwala realizować wiele spraw życia codziennego bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie (np. dowody osobiste, prawo jazdy czy odpisy aktu stanu cywilnego) – wyjaśnia Marcin Radziłowicz/sekretarz miasta Ełku.

Czy ruszy on zgodnie z założeniem rządu 1 kwietnia tego roku?
Projekt ustawy zakłada, że samorządy będą miały 3 miesiące na wdrożenie ustawy i wypłatę świadczeń np. z wyrównaniem. Czyli wnioskodawcy składający wnioski w terminie od 1.04 do 30.06 otrzymają świadczenie za ten okres z wyrównaniem- odpowiada prezydent miasta Tomasz Andrukiewicz. Jako samorząd postaramy się, by wypłat dokonać jak najszybciej.

Niektóre media podały informację, o tym, że program „rodzina 500+” może nie ruszyć zgodnie z planem, ponieważ na przeszkodzie stoi ustawa o ochronie danych osobowych tzw. wrażliwych. Do bazy danych „wrażliwych” zaliczana jest m.in. informacja o stanie zdrowia. Ustawa wymaga zarejestrowania przez gminę zbioru danych w GIODO o tych danych, a to może potrwać nawet 2 miesiące. Czy wypłaty tych świadczeń są uzależnione od decyzji GIODO i czy faktycznie gminy mogą nie zdążyć z realizacją tych świadczeń?

Zbiory danych osobowych podlegają rejestracji. Również zbiór obejmujący wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego należy zgłosić do GIODO. Nie ma tu zatem żadnego problemu z wykonaniem tego zadania, chociaż sam proces rejestracji danych może trwać długo, również dłużej niż dwa miesiące. Istotny jest sam fakt zgłoszenia, a nie fizycznego zarejestrowania — w ten sposób tłumaczy to również Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Takich przykładów w ostatnim czasie mieliśmy zdecydowanie więcej, np. zbiór danych obejmujących Kartę Dużej Rodziny. Podkreślam zatem jeszcze raz, że nie jest to żadnym problem. Po drugie: istotą jest sama idea programu “Rodzina 500+”, a potencjalne problemy, które z pewnością się pojawią, będą przez nas rozwiązywane tak, by każda uprawniona rodzina mogła bez żadnych trudności otrzymać świadczenie wychowawcze- uspokaja Marcin Radziłowicz.

Jak to będzie w gminach
Ruszyła już procedura wdrażania tego programu. Musimy wstępnie oszacować koszty przygotowania organizacyjnego, do którego należy m.in. wydzielenie pomieszczenia, zakupu sprzętu komputerowego itp. Otrzymaliśmy propozycję kwoty 20 000 zł, ale po naszych szacunkach okazało się, że to będzie niewystarczająca dla nas kwota. Spodziewamy się około 900 wniosków. Każdy samorząd ma swoją sytuację. Próbujemy organizować się sami i postaramy się, aby wszystko ruszyło zgodnie z planem- mówi Robert Dawidowski/ sekretarz gminy Prostki. W gminie Kalinowo szacunkowe koszty to ok. 100 000 zł: przygotowanie pomieszczenia, personel 1 osoba (roczne wynagrodzenie), zakup: biurka, krzeseł, szaf, komputera, drukarki + zakupy biurowe: tonery, papier, koperty, koszty korespondencji itp.

W gminie Stare Juchy jest 835 dzieci. Szacuję, iż z pomocy może skorzystać nawet 700-750 osób, gdyż wiem, że znaczna część osób jest beneficjentem pomocy społecznej, a więc pomoc będzie wypłacana nawet na pierwsze dziecko – mówi Jarosław Franczuk.

Okres półtora miesiąca to zdecydowanie bardzo mało czasu na przygotowanie tak ogromnego przedsięwzięcia. Samorządy muszą ruszyć z przyjmowaniem wniosków 1 kwietnia 2016. Chociaż przedstawiciele samorządów twierdzą, że sprostają zadaniu i nie ucierpi na tym beneficjent, to miejmy jednak trochę cierpliwości dla „pani z okienka”. Każdy, komu przysługuje świadczenie wychowawcze, na pewno je dostanie. Samorządy mają czas by te pierwsze świadczenia wypłacić do końca czerwca, z wyrównaniem.

Co gmina Ełk wie o programie „ 500 +”

Z uzyskanych informacji wynika, że Urząd Gminy Ełk nic nie wie o sposobie realizacji zadań wynikających z Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na 2016 rok i nie jest przygotowany do wypłaty świadczeń. Ten fakt może niepokoić, biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie rządową pomocą. Trudno nam wskazać winnego całej tej sytuacji, bo nie wiemy, czy to PiS źle wdraża swój sztandarowy program, czy zabrakło dobrej woli gminnych władz. Zapytaliśmy więc ełckiego posła PiS Wojciecha Kossakowskiego, co myśli o tej sprawie.

21128836113_63649cf832_b

KOMENTARZ POSŁA WOJCIECHA KOSSAKOWSKIEGo

Program „Rodzina 500 +” był szeroko nagłaśniany. Do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na konsultacje społeczne dotyczące tego programu licznie przyjechali przedstawiciele gmin, urzędów i organizacji pozarządowych.Niestety, na tym spotkaniu nie spotkałem jednak przedstawicieli gminy Ełk, nad czym bardzo ubolewam. Przypuszczam, że gmina Ełk jest nieprzygotowana do realizacji tego ważnego dla wielu rodzin programu i zachodzi obawa, że mieszkańcom gminy nie zostanie zapewniona przysługująca im pomoc. Po zapoznaniu się z wypowiedziami urzędnika z UG Ełk na temat programu 500 plus jestem zaskoczony jego niewiedzą. Wójt musi pamiętać, że to on jest dla mieszkańców, a nie oni dla niego. Pytania pani redaktor były świetną okazją, aby za pośrednictwem gazety dotrzeć do mieszkańców gminy i przekazać rzetelną informację dotyczącą programu 500 plus. Tak powinien postąpić „dobry wójt”.[fruitful_sep]

RENATA SZYMASZKO

3 komentarze

napisz komentarz
  • chyba jest nowy kandydat na wojta, bo zeby tak skompromitować swojego szefa??-to sie w pale nie mieści. Chociaz może -jaki pan taki kram?.
    o cos tu na pewno chodzi, tylko o co?

  • No to pełna kompromitacja ze strony gminy. Gratulacje dla osoby, która przygotowała odpowiedzi. W obecnym czasie to istny hit!