Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny

Czytelnik chce korekty artykułu w sprawie diet radnych. Gdzie jest ta obniżka – pyta. Ale nie ma racji

R. Szymaszko
R. Szymaszko
Uparcie i skrycie od kilku dni Czytelnik naszego portalu domaga się korekty artykułu w sprawie obniżki diet radnym. GDZIE JEST TA OBNIŻKA - pyta nas w komentarzach i przedstawia swoje wyliczenia. Problem w tym, że domagający się korekty źle wyliczył diety radnych miejskich, zapomniał o rozporządzeniu i o tym, że podwyżki diet naszych rajców nastąpiły z automatu.

Co Czytelnik źle wylicza?

Wg Czytelnika Przewodniczący Rady Miasta przed zmianą otrzymywał 2.666,83 zł. To nieprawda. Maksymalna stawka dla naszych rajców wynosiła 2013,01 zł, a nie jak to przyjął komentujący 2684,13 zł. Czytelnik przy wyliczeniach nie wziął pod uwagę rozporządzenia, które mówi, że dla radnych Ełku maksymalna dieta może wynieść nie więcej niż 75% maksymalnej wysokości diety. Dieta przewodniczącego rady wynosiła 99,35 proc. stawki maksymalnej tj. 2000 zł.

Dalsze wyliczenia i przed i po obniżce, które przedstawia, także są błędne.

Dzięki obniżce nie ma podwyżki

 Czytelnik nie rozumie, że z konstrukcji uchwały miejskiej po nowelizacji ustawy (wzrost wskaźnika z 1,5 do 2,4) diety radnych wzrosły z automatu. To znaczy, że radni nie musieli podejmować nowej uchwały ingerującej w stawki. Zapisy w ełckiej uchwale są tak skonstruowane, że jeśli będzie rosła kwota bazowa lub wskaźnik, wraz z nią będą rosły ich diety — po cichu.

Od 1 listopada, po zmianach, wysokość maksymalnej diety dla radnych ełckich wynosiła już 3220,96 zł. Przewodniczącemu rady miasta wg uchwały miejskiej przysługiwało 99,35 proc. tej stawki tj. 3200 zł.

Aby powrócić do stawek sprzed podwyżek, radni musieli podjąć uchwałę zmieniającą i obniżającą procent stawek maksymalnych. Na wniosek radnego Ireneusza Dzienisiewcza dokonano zmian. I tak przewodniczącemu rady przysługuje obecnie 62,10 proc. stawki, a nie 99,35 proc. stawki maksymalnej.

Gdyby radni nie podjęli uchwały zmieniającej, ich diety wzrosłyby o 60 proc. Zmniejszenie „wskaźnika” procentowego stawki maksymalnej w efekcie obniżyło diety, czyli powrócono do stawek sprzed podwyżek, bo te nastąpiłyby nawet bez ingerencji rady miasta.

Nieoficjalnie wiemy, że temat diet radnych nie jest jednak zakończony. Radnym Dobra Wspólnego i niektórym członkom Platformy Obywatelskiej nie podoba się ostatnio podjęta decyzja. Próba podejścia jeszcze raz do podwyżki ma nastąpić na najbliższych sesjach. Wiemy też, że niektórzy radni, którzy wcześniej nie zgadzali się na tak wysokie podwyżki, teraz mają zmienić zdanie. Jak mówią „do wyborów mieszkańcy zapomną o tym fakcie”.

 /RS/

KOMENTARZ CZYTELNIKA

Komentarze
10 komentarzy on Czytelnik chce korekty artykułu w sprawie diet radnych. Gdzie jest ta obniżka – pyta. Ale nie ma racji
  Wyborcy
  7 Dec 2021
  9:56am

  Będziemy pamiętali każdego pazernego radnego

  bezRadny
  10 Dec 2021
  1:10pm

  Pani Redaktor. Ma Pani rację nie wziąłem pod uwagę wskaźnika 75% przy ustalaniu diet radnym. Tym samym przyznaję się do błędu jeżeli chodzi o nieujęcie ww. wskaźnika 75%. Pojawiło się jednak małe „ALE” i jeżeli Pani pozwoli chętnie podzielę sie moimi wątpliwościami jeżeli chodzi o zwrot „obniżka diet”.

  I. Przed podwyżką :
  1.789,42 zł x 1.5 (wskaźnik) x 75% (nieprzyjęte w poprzednich wyliczeniach) = 2.013,10 zł (w zaokrągleniu)
  Tym samym :
  1. przewodniczący RM (99,35%) – 2.000,00 zł
  2 i 3. wicep RM + przewodniczący Komisji Rady (89,42%) – 1.800,10 zł
  4.wicep KR (72,03%)- 1.450,02 zł
  5. radni (67,07%)- 1350,17 zł.

  II. Po podwyżce :
  1.789,42 zł x 2.4 (wskaźnik) x 75% (nieprzyjęte w poprzednich wyliczeniach) = 3.220,96 zł (w zaokrągleniu)
  Tym samym :
  1. przewodniczący RM (62,1%) – 2.000,22 zł
  2 i 3. wicep RM + przewodniczący Komisji Rady (55,9%) – 1.800,52 zł
  4.wicep KR (45,1%)- 1.452,65 zł
  5. radni (42%) – 1352,80 zł.

  Teraz musimy znaleźć ową OBNIŻKĘ… :
  1 listopada 2021 r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 października 2021 r.w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy, które utrzymuje 75% maksymalnej wysokości diety radnym w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców (tak było przed i tak jest po 1 listopada 2021 r.).
  Ale wcześniej pojawa się USTAWA z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
  oraz niektórych innych ustaw), która zmienia wskaźnik liczenia diet z 1.5 na 2.4. Przy czym ta zmiana weszła w życie 1 listopada 2021 r., ale została ona opublikowana w Dz.U. w dniu 8 października 2021 r., czyli wcześniej – czy jest to czas wystarczający do dokonania stosownych zmian uchwał? Zostawmy to jako pytanie retoryczne.
  Zatem podwyżka następowała automatycznie w wyniku ww. nowelizacji. I jest to prawda, ale aby uniknąć drastycznych podwyżek diet należało zmienić UCHWAŁĘ NR II.13.2018 RADY MIASTA EŁKU z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie diet oraz podróży służbowych radnych. Co radni uczynili w listopadzie, ale mogli jeszcze w październiku i wtedy nie mielibyśmy perturbacji z uznawaniem czy jest to obniżka czy nie.
  Kolejna sprawa : mówiąc o obniżce należy wziąć pod uwagę jeszcze jedną sprawę – czy radnym wypłacono dietę na podstawie nowelizacji ustawy? Czyli w podwyższonej wysokości. Z tego co wyczytaliśmy wszyscy nie wynika ten stan. Było natomiast takie „zagrożenie” – przez 23 dni listopada.
  Z kolei po nowelizacji uchwały z 2018 r. wynika, że diety zostały na poziomie dotychczasowym lub z lekkim wzrostem.
  Prawdą jest to co Pani Redaktor napisała w artykule, że gdyby radni nie podjęli uchwały zmieniającej, ich diety WZROSŁYBY O 60% [!], ale tak faktycznie się nie stało, więc nie możemy mówić tym samym o obniżce diet. Możemy mówić o inicjatywie/uchwale, która blokowała podwyżkę diet.
  I ostatni akapit Pani artykułu jest w punkt, ponieważ pokazuje z jednej strony jakość troski radnych o budżet Miasta Ełku przy jednoczesnym zapewnieniu sobie jak największego kawałka tortu z pieniędzy podatników/ełczan. Skwitować to można w jeden sposób : no jest ciężko, ALE…
  Pytanie jeszcze o jeden zapis uchwały z 24 listopada 2021 r. : „§ 2. Ustalenie diet radnych według regulacji wprowadzonych niniejszą uchwałą ma zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2021 r.”. Czy nie powinno być od 1 listopada 2021 r.? Bo w treści ww. uchwały RM powoduje się na nowy przepis obowiązujący od 1 listopada 2021 r. Prośba o wyjaśnienie, za pośrednictwem Pani Redaktor, skąd ta data 1 sierpnia 2021 r.

  Mam Talent
  12 Dec 2021
  10:30pm

  Lista wstydu:
  Ewa Awramik, Dariusz Dracewicz, Andrzej Surynt, Piotr Karpienia, Aneta Wolna, Mirosław Sawczyński, Emilia Górska, Arkadiusz Gąsiorek, Adam Dobkowski, Wesołowski i Michał Tyszkiewicz.

  bezRadny
  13 Dec 2021
  9:28am

  Ale mamy kolejny projekt w sprawie diet :
  https://elk.esesja.pl/zalaczniki/160304/zmuchwale-w-sprawie-diet-radnych_1519795.pdf
  W dniu 14 grudnia o 9:00 będziemy mogli wysłuchać opinii Komisji Budżetu nt. projektu podwyżek diet radnych. Autorzy projektu chcą brać od ełczan kwoty rzędu : 2.898 zł-3.220 zł miesięcznie.
  Bierzemy kalkulator i mamy dane, że tylko na wzrost diet rocznie ełczanie będą musieli dopłacić radnym dodatkowo ok 420 tys. zł. Obliczenia zaniżyłem.
  Błędy są niezamierzone. Nie widziałem informacji, że na miejsce Pana Marcina Łukasza Przygodzińskiego, Komisarz Wyborczy postanowił o wstąpieniu Pani Emilii Górska (POSTANOWIENIE NR 43/2021).
  Sposób wyliczenia kwot podwyżek (kwoty wyłącznie w zaokrągleniu) :
  1 przewodniczący RM : 100% (3220zł/m-c)-62,1%(2000zł/m-c) = 1220 zł (kwota wzrostu)x12 = wzrost o 14600zł rocznie
  3 osoby (1 wicepRM + 2 przewodniczących Komisji RM – komisji jest 6, ale przewodniczących spoza rady jest 4) : 98% (3155zł/m-c)-55,9%(1800zł/m-c) = 3x 1356 x 12 = wzrost o 48800 zł rocznie
  6 osób wicep-ych Komisji RM (tyle jest komisji) : 95% (3.059zł/m-c) – 45,1% (1452zł/m-c) = 6 x 1607 zł x 12 = wzrost o 115700 zł rocznie
  13 „wolnych” radnych (jako pozostali, tj. bez ww. funkcji) 90% (2898zł/m-c) – 42% (1352zł/m-c) = 13x 1546 zł x12 = wzrost o 241000 zł rocznie…
  Poza tym projekt wyruguje zapis ust.4 tj. „Radnemu potrąca się 25% stawki diety, jeśli zadeklarował uczestnictwo tylko w jednej komisji rady”. Czyli nie będzie obowiązku zadeklarowania i uczestniczenia w jakiejkolwiek komisji przez radnego?
  Czekam na sesję Komisji, żeby poznać uzasadnienie… Czekam też na przekazanie wyliczeń o ile faktycznie wzrosną koszty radnych, ponieważ trzymałem się wielkości wynikających z uchwały z dnia 24 listopada 2021 r. oraz projektu. Oczywiście potrzebuję informacji na temat ile faktycznie komisji funkcjonuje przy RM w Ełku (tę informację uzyskałem ze strony internetowej – 6) oraz składów komisji, bo nie wiem czy są aktualne.
  Proszę o weryfikację wyliczeń.

  col
  15 Dec 2021
  12:30pm

  koryto plus dla naszych świnek żenada

  Czesław
  10 Jan 2022
  1:25pm

  czyli chyba Czytelnik miał rację…