Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny

Do 15 grudnia można składać wnioski o stypendia sportowe na 2016

cycling-862278 (Kopiowanie)

Do 15 grudnia w Urzędzie Miasta Ełku można składać wnioski o przyznanie stypendiów sportowych. Wnioski na nagrody i wyróżnienia sportowe można składać przez cały rok.

 Stypendium to forma wsparcia materialnego zawodników, umożliwiająca rozwój kariery sportowej. Przyznawane w dowód uznania dla prezentowanego przez zawodników poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie na arenie krajowej oraz międzynarodowej.
Stypendia sportowe przyznawane są 2 razy w roku kalendarzowym  lub na wniosek Prezydenta Ełku.

Do 15 grudnia 2015 r. można składać wnioski na stypendia sportowe

na okres: styczeń – czerwiec 2016.

 Nagroda jest wyrazem uznania dla:

 • zawodnika za prezentowany przez niego poziom i wysokie wyniki sportowe,
 • trenerów i instruktorów za ich zaangażowanie lub za wysokie wyniki ich zawodników,
 • klubów (w tym działających w formie stowarzyszenia), związków sportowych, instytucji, za wysokie wyniki sportowe lub działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Ełku.

Wyróżnienia przyznawane są w postaci: statuetek, pucharów, dyplomów i listów gratulacyjnych w kategorii: „zawodnik”, „trener/instruktor” i „zespół sportowy”, za wybitne osiągnięcia sportowe czy wieloletnią działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej.

Wnioski na nagrody i wyróżnienia sportowe można składać przez cały rok.

 W 2015 roku w budżecie miasta zaplanowano:

 • na stypendia sportowe – 187 060 zł
 • na nagrody i wyróżnienia sportowe –  13 465 zł

 Na rok 2016 r. zaplanowano:

 • na stypendia sportowe – 190 802 zł
 • na nagrody i wyróżnienia sportowe – 13 734 zł;

 Do składania wniosków na stypendia, nagrody i wyróżnienia uprawnione są:

 1. kluby sportowe
 2. związki sportowe
 3. szkoły, uczelnie
 4. inne podmioty

autor:UM EŁK

Komentarze