Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny

Dzień wagarowicza. Młodzież pod okiem ełckiej policji

21 marca to kalendarzowy pierwszy dzień wiosny i znany każdemu uczniowi „Dzień Wagarowicza”. Policjanci skupią się na prowadzeniu obserwacji i kontroli miejsc sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz alkoholu, szczególnie tych, które są zlokalizowane blisko szkół. Policjanci stanowczo reagować będą na agresywne zachowania, próby wandalizmu i czyny, których ofiarami mogą być młodzi ludzie.

21 marca przypada kalendarzowy pierwszy dzień wiosny, który szczególnie przez dzieci i młodzież jest obchodzony w wyjątkowy sposób, najczęściej podczas imprez organizowanych na terenie szkoły. Zgodnie z tradycją ten dzień określany jest „dniem wagarowicza”. 

Z doświadczeń lat poprzednich wiemy, że pomimo organizowania przez szkoły alternatywnych zajęć tego dnia, mogą znaleźć się grupy młodych ludzi, które bez wiedzy nauczycieli opuszczą teren szkoły lub spotkają się po lekcjach, by na „swój sposób” uczcić ten dzień. Niestety zdarza się, że niektóre z młodych osób rozpalają ogniska w miejscach niedozwolonych, piją alkohol, palą papierosy, sięgają po środki odurzające, śmiecą w miejscach przebywania, zakłócają porządek publiczny lub dopuszczają się wybryków chuligańskich. Ściągają na siebie kłopoty, wchodząc w konflikt z prawem lub stają się ofiarami przestępstw-informuje ełcka policja. 

Funkcjonariusze w czwartek szczególnie będą kontrolować skwery, parki, tereny przybrzeżne jezior, czyli miejsca, w których lubi spotykać się młodzież. Policjanci będą też zwracać uwagę, czy młode osoby spożywają alkohol lub palą papierosy.

Szczególnemu nadzorowi będą również podlegać placówki handlowe sprzedające alkohol. Policjanci będą ostrzegać sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży przed konsekwencjami naruszenia przepisów obowiązującego prawa, a tym samym ujawniać nieuczciwych sprzedawców udostępniających alkohol osobom małoletnim wbrew zakazowi.

Trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że ani szkoła, ani policja nie są w stanie ochronić młodych ludzi bez pomocy rodziców. Stąd nasz apel, aby zwłaszcza przed tym dniem, rodzice porozmawiali ze swoimi dziećmi, w szczególności:
– zachęcili swoje dzieci do wzięcia udziału w organizowanych imprezach na terenie szkoły;
– ustalili, jak i z kim dziecko będzie spędzało dzień;
– przestrzegli przed spożywaniem alkoholu i zażywaniem narkotyków.

Komentarze

Komentuj i odpowiadaj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *