Strona główna » Polityka » Ełckie „śmieciowe”. Miasto zwróci pieniądze (różnicę) za odbiór odpadów. Sprawdź program osłonowy
Polityka

Ełckie „śmieciowe”. Miasto zwróci pieniądze (różnicę) za odbiór odpadów. Sprawdź program osłonowy

FOTO: Pixabay.com.pl
Na ostatniej sesji miejskiej przegłosowano tzw. Program osłonowy, który wg radnych i urzędników ma być odpowiedzią na „postulaty ełczan w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami”. Obniżono także stawkę za śmieci osobom, które wybrały metodę od osoby i nie przekraczają 4 m3 zużycia wody miesięcznie na osobę. Urzędnicy, opracowując program osłonowy, wzorowali się na rozwiązaniu przyjętym w Białymstoku.

Niezadowolenie grupy mieszkańców w sprawie opłat za śmieci widoczne w naszym mieście jest od roku. Seniorzy od 12 miesięcy protestują w sprawie niesprawiedliwych opłat za śmieci. „Protest” w formie zaskarżenia uchwały śmieciowej trafił nawet przed oblicze Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale ten skargę oddalił.

Jak wiadomo, rada miasta zmieniała uchwały śmieciowe nie jeden raz.

Pierwsza uchwała wprowadzała tylko jedną metodę — od gospodarstwa domowego — ze stawką 58 zł. Oznaczało to, że bez względu na to ile osób zamieszkuje w jednym gospodarstwie domowym, to wszyscy płacili tyle samo. Ta metoda doprowadziła do tego, że samotne osoby musiały płacić za śmieci 58 zł. Tyle samo płacą też rodziny wieloosobowe.

Tak przyjęta przez radnych uchwała spotkała się z ogromnym niezadowoleniem i protestami samotnie mieszkających ełczan czy rodzin dwuosobowych.

W odpowiedzi na protesty radny Krzysztof Wiloch z klubem KOL przygotował uchwałę, która wprowadziła dwie metody do wyboru — od osoby i od gospodarstwa domowego.

Jednak prezydent Tomasz Andrukiewicz złożył do tej uchwały poprawkę, a mianowicie wprowadził kryterium wodne dla mieszkańców wybierających metodę od osoby. To kryterium wyniosło 4 m3 zużycia wody mies. na osobę.

 Uchwała, zamiast problem zminimalizować, jeszcze bardziej go spotęgowała. Na mieszkańców mieszkających samotnie i w dwuosobowych gospodarstwach nałożony został dodatkowy wymóg. Aby płacić mniej (od osoby), musieliby „pilnować się” z zużyciem wody.

Aby i ten problem „rozwiązać” miasto przygotowało tzw. Program osłonowy.

Czym jest „osłona śmieciowa”?

Przede wszystkim jest to pomoc finansowa, o którą mieszkańcy będą mogli ubiegać się z ełckiego MOPS-u. Program skierowany jest do osób samotnych i rodzin dwuosobowych, które zużywają więcej niż 4 m3 (samotne) i 8 m3 wody (rodzina dwuosobowa) i płacą obecnie 58 zł za odpady, czyli od gospodarstwa domowego.

Tym mieszkańcom, po spełnieniu wymogów zawartych w uchwale, przysługuje zwrot różnicy kosztów.

Kto może liczyć na zwrot kosztów za śmieci?

 Na wstępie trzeba zaznaczyć, że aby skorzystać z programu osłonowego, trzeba za odbiór śmieci najpierw zapłacić. Świadczy o tym zapis w uchwale „Świadczenie pieniężne w wysokości określonej w ust. 4 przyznaje się od miesiąca złożenia wniosku na okres sześciu miesięcy, nie dłużej jednak niż na okres trwania programu i będzie wypłacane kwartalnie pod warunkiem uregulowania należnej opłaty wynikającej ze złożonej deklaracji”.

Oznacza to, że mieszkaniec musi mieć uregulowaną opłatę za śmieci, dopiero potem będzie mógł zawnioskować o jej zwrot. Zwrot pieniędzy będzie następował co trzy miesiące. Wniosek ważny będzie pół roku.

I tak:

 • – osobom mieszkającym samotnie, przekraczającym limit 4 m3 zużycia wody/mies., MOPS zwróci 108 zł (3 × 36 zł) za pierwszy, drugi i trzeci kwartał + 72 zł za dwa ostatnie miesiące trwania programu. Pierwszy zwrot może nastąpić w październiku 2021 r.
 • – rodzinie dwuosobowej, przekraczającej limit 8 m3 zużycia wody/mies., MOPS zwróci 42 zł (3 × 14 zł) za pierwszy, drugi i trzeci kwartał + 28 zł za dwa ostatnie miesiące trwania programu. Pierwszy zwrot może nastąpić w październiku 2021 r.

Wyliczenie kwoty zwrotu

Osoba samotna płacąca obecnie 58 zł mies. = 638 zł/ 11 mies.

 •  MOPS może zwrócić łącznie za 11 mies. 396 zł (3 razy po 108 zł i 72 zł na koniec programu).

Rodziny dwuosobowe płacące obecnie 58 zł/mies. = 638 zł/ 11 mies.

 •  MOPS może zwrócić łącznie za 11 mies. 154 zł (3 razy po 42 zł i 28 zł na koniec programu).

Aby móc skorzystać z „zapomogi” trzeba spełnić dodatkowe warunki.

 Przede wszystkim należy złożyć wniosek do MOPS-u. Nie występuje tu z automatu ani zwrot pieniędzy, ani zmniejszenie stawki za śmieci.  Z programu wykluczone są osoby, które:

 •  mają przyznany zasiłek lub zasiłek specjalny (osoba uprawniona lub osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym, w przypadku dwuosobowego gospodarstwa domowego) na cel związany z wydatkami mieszkaniowymi
 • pobierają dodatek mieszkaniowy
 •  korzystają z innych form pomocy uwzględniających zmniejszenie wydatków za odbiór odpadów komunalnych, z wyłączeniem zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika

Ważnym kryterium jest też dochód. I tak — osoby chcące otrzymać zwrot kosztów za odpady nie mogą przekroczyć kryterium dochodowego w wysokości:

 • — samotna osoba — 2103 zł
 • — rodziny dwuosobowe — 3168 zł

Aby otrzymać zwrot kosztów należy spełnić wszystkie kryteria łącznie. Program osłonowy będzie trwał 11 miesięcy: od 1 lipca 2021 do 31 maja 2022 r. 

Podczas ostatniej sesji podjęto też uchwałę zmniejszającą stawkę za odbiór odpadów dla mieszkańców, którzy wybrali metodę od osoby i nie przekraczają 4 m3 zużycia wody miesięcznie na osobę. Po zmianach stawka wyniesie 22 zł /os. Radni pochyli się też nad propozycją radnego Wilocha, który dodatkowo zaproponował podwyższenie kryterium wodnego do 5,4 m3 zużycia wody na miesiąc. Uchwała nie znalazła jednak poparcia u radnych, także w jego własnym klubie.

1 komentarz

napisz komentarz
 • W tekście (informacyjnym) jest podstawowy błąd, który opisuje osoby, które się nie kwalifikują do “osłony”… (“z programu wykluczone są osoby…”) wszędzie, gdzie są wyliczone później przypadki dyskwalifikujące, jest to poprzedzone zaprzeczeniem (nie…), natomiast w rzeczywistości wymiennie przypadki właśnie powodują, że o pomoc socjalną osoby już “obdarowane” nie mają prawa się ubiegać.
  Niewielka jest furtka, aby się o te wsparcie ubiegać. Jak to będzie skuteczne, to kolejna niewiadoma. Miasto na cel wsparcia zapisuje w budżecie zaledwie 20 tys. zł do końca roku. To jest tyle, co kosztuje ok. 2 godzin koszenia trawy w mieście… takiego umiarkowanego, bez szaleństwa.
  Ciekawostką jest też fakt, że urzędnicy kwalifikują uprawnionych uznaniowo. Oczywiście na wniosek, po złożeniu wielu dokumentów, rekompensata może nastąpić po opłaceniu pełnej kwoty “za śmieci”, tylko krótkotrwale, w rozbiciu na kwartały. Nie opiera się na administracyjnym postępowaniu, nie kończy się decyzją administracyjną.
  Tylko dobra wola urzędnika decyduje aby po upokarzającym badaniu stopnia biedy senior otrzymał jakieś “drobne”… bez prawa wnikania w proces decyzyjny, postępowanie, bez prawa zaskarżenia… i pewnie bez gwarancji staranności postępowania i bezstronności. Ot tak sobie… po korespondujemy, a urzędnik oceni sobie tę biedę wg swojego widzimisię. tak lekko traktując… sprawę, co jest już ełcką tradycją.
  Seniorzy i młodsze osoby samotne nie chcą jałmużny, ale chcą uczciwości. Każdy powinien za swoje śmieci zapłacić. Zapłacić wymiernie, uczciwie. To rodziny powinny zapłacić więcej, bo więcej śmieci wytwarzają. To nie ulega wątpliwości. Radni twierdzili cały czas tak samo. Publicznie. Kto inny tu jednak decyduje, taka jest polityka. I to nie rządząca partia to lansuje, lecz ełcki prezydent, który się “bardzo stara” i lansuje – jest wszystkim mieszkańcom rzekomo życzliwy, prospołeczny, uczciwy.
  Program osłonowy powinien dotyczyć rodzin, tych które są faktycznie w potrzebie, w trudnej sytuacji. Nie seniorów. Nie im powinno się mierzyć biedę. Ta jest znana powszechnie. Opisywana szeroko. Nie koniecznie ulgi mieć muszą ci, którzy mieszkają “na kupie”, nie są nawet spokrewnieni. To oni dziś, i w planach na przyszłość nie płacą. Będzie drożej. Każdy z nich stanowi przecież odrębne gospodarstwo domowe. Niektórzy też pytają, aczkolwiek nieśmiało, bo to wiadomo – naruszanie świętości lub tabu, a jak to jest w domu parafialnym, na plebani. Przecież tam mieszkający księża też nie są rodziną, nie są spokrewnieni, mniemam. Każdy z nich, mimo, że jest “spod jednego adresu”, stanowi odrębne gospodarstwo domowe.
  Raz jeszcze powtarzam – seniorzy, osoby samotne, samotni rodzice nie chcą jałmużny. Chcą uczciwości. Chcą zapłacić to co się należy, ale też w sprawiedliwym odniesieniu do reszty mieszkańców. Prezydent , jakby nie proponował, potem radni to głosują, to cały czas chce te osoby wyzyskać, by drugim dać fory. Podzielił mieszkańców – lepsi, gorsi, płacą, zwolnieni…
  Dlatego staje bez przerwy te 58 złotych… za osobę. Reszta to jedynie niby zręcznie robiony PR (pijar)… I swoiście pojęta solidarność, brutalny sponsoring… to dzisiaj usilnie robiona polityka “pod publikę”. I aby do kolejnych wyborów.

KRONIKA POLICYJNA