Strona główna » Polityka » Ełczanie nie mogą jeszcze składać projektów uchwał w ramach inicjatywy obywatelskiej
Polityka

Ełczanie nie mogą jeszcze składać projektów uchwał w ramach inicjatywy obywatelskiej

Ełccy radni jednogłośnie podpisali się pod projektem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Projektodawcą jest radny Robert Klimowicz.

Znowelizowana w styczniu 2018 roku ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła przepis dający możliwość mieszkańcom gmin wnoszenia własnych projektów uchwał.
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza działała w niektórych polskich gminach jeszcze przed wprowadzeniem przepisów ustawowych. Tam, gdzie samorządy stawiały na aktywność obywatelską, działo się to w ramach ich statutów.

W Ełku?
Mimo że ustawodawca prawo do obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej wprowadził już w styczniu 2018 roku, to mieszkańcy Ełku nie mogą takich projektów składać. Blokadą do „obywatelskich uchwał” jest brak regulaminu, czyli jak mówi ustawa szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych — to niezbędne zapisy, które musi wprowadzić rada miasta drogą uchwały.
Teraz ma to się zmienić, dzięki projektowi uchwały, który ma trafić pod obrady najbliższej sesji Rady Miasta Ełku.

Dlaczego dopiero po dwóch latach dopatrzono się zaniedbań w kwestii prawa obywatelskiego, nie wiadomo. Ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale.

— Mieszkańcy coraz częściej chcą uczestniczyć w decydowaniu o swoim mieście, chcąc móc przedstawiać swoje pomysły i rozwiązania władzom miasta — mówi Robert Klimowicz. — Inicjatywa obywatelska jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Dziś często zapominamy, że gmina (miasto) jest wspólnotą mieszkańców powstałą dla zaspokajania ich potrzeb. Urzędy są tylko po to, by służyć pomocą mieszkańcom i powinny wsłuchiwać się w ich głos.

Projekt uchwały będzie wymagał uzyskania poparcia co najmniej 300 mieszkańców. Szczegółowe zasady projektu uchwały poznamy na najbliższej sesji miejskiej.


27 listopada 2019 roku podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/obj/30287_124.2019.pdf

Wojewoda 3 stycznia rozstrzygnięciem nadzorczym unieważnił uchwałę w całości.

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/obj/30572_XIII.124.2019_w_calosci.pdf

Komentarze