Strona główna » Lokalne » EŁK: Złóż wniosek o stypendium!
Lokalne

EŁK: Złóż wniosek o stypendium!


Do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium za aktywność społeczną i wyniki w nauce – na okres stypendialny od 1 września do 31 grudnia 2015 r., który obejmuje osiągnięcia ucznia za poprzedni rok szkolny.
Stypendia mogą otrzymać uczniowie ełckich szkół podstawowych (kl. V i kl. VI), gimnazjów oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego, którzy są aktywni i zaangażowani w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego oraz osiągają bardzo dobre wyniki w nauce (średnia za ostatni rok szkolny – nie mniejsza niż 4,5 oraz co najmniej dobra ocena z zachowania).

Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia może wystąpić: dyrektor szkoły, Rada Rodziców, rodzice, opiekunowie prawni ucznia oraz fundacje, stowarzyszenia i organizacje wspierające lub wdrażające działania edukacyjne na rzecz uczniów.

Wnioski należy składać w wydziale edukacji Urzędu Miasta Ełku (pokój nr 369) do 15 września 2015 r.

 

Ważne

W 2015 r. w budżecie miasta na stypendia za aktywność społeczną i wyniki w nauce zaplanowano 40 000 zł.

 

Komentarze