Strona główna » Powiat » GMINA EŁK: Od 1 września można składać wnioski o stypendium szkolne
Powiat

GMINA EŁK: Od 1 września można składać wnioski o stypendium szkolne

fOT: pixabay

Uczniowie z Gminy Ełk, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego. Miesięczny dochód w rodzinie na jedną osobę nie może przewyższać 514 zł netto na osobę. O stypendium ubiegać się mogą uczniowie do czasu ukończenia kształcenia, albo do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuują naukę , a w szczególności uczniowie, w których rodzinach występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, gdy rodzina jest niepełna.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 1 do 15 września 2016 roku w Zespole Obsługi Szkół Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, Ełk, pok. nr 15, w godz. 715-1515.