Strona główna » Ja się pytam » Ja się pytam©- Adam Dobkowski
Ja się pytam

Ja się pytam©- Adam Dobkowski

Adam Dobkowski

adam-dobkowski-25627-Obecnie przygotowywana jest nowelizacja ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, która prawdopodobnie zwiększy uprawnienia kontrolerów i da możliwość bezpośredniej ingerencji w działania samorządów. Nowa ustawa dałaby RIO m.in. szersze pole do kontroli. Inspektorzy nie badaliby już tylko legalności wydatków, ale też gospodarność. Na przykład, czy samorząd miał prawo wydać pieniądze na szczepionki albo, czy słuszna była decyzja o remoncie drogi. RIO będzie decydowało, co kto może. Jest to wchodzenie „z butami” w kompetencje poszczególnych rad, które mają umocowanie w ustawie. Czy proponowane zapisy spełniają oczekiwania, czy nie, jest to zwrot do czasów minionych, gdzie „centrala” decydowała, co kto może?

Mariusz Klepacki sekretarz gminy Kalinowo

— Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego – JST, jak większość samorządów, która sama kontroluje swoje zadłużenie na poziomie bezpiecznym dla nas i możliwym do spłaty, dlatego żadna kontrola RIO nie jest dla nas zagrożeniem. Nowelizacja ustawy o RIO, jak i też wiele innych w naszym kraju ogranicza suwerenność JST, ale nie na takim poziomie, aby robić z tego zamieszanie. Jeżeli przepisy wchodzą w życie, my jako samorząd jesteśmy od tego, aby ich przestrzegać i dbać o dobro naszych mieszkańców

 

Jarosław Franczuk  – sekretarz gminy Stare Juchy

franczuk— W państwie, które mieni się demokratycznym, duża część odpowiedzialności jest przekazana samorządom terytorialnym, samorządom zawodowym, a nawet organizacjom pozarządowym. Państwo takie ma zaufanie do obywateli i opiera się w przedłożonych dokumentach na OŚWIADCZENIACH, a nie ZAŚWIADCZENIACH. To dlatego nasi rodacy za granicą są zdumieni szybkością załatwiania spraw w urzędach i bankach. Polska w tym kierunku powinna zmierzać: ufać obywatelom, ufać urzędnikom. Jeżeli już się kogoś lub coś ocenia, to powinna być ona oparta o rzeczowe i jasne kryteria, a przede wszystkim jednoznaczne.

Artur Urbański – z-ca- prezydenta miasta Ełku

i-p-1-urbanski-artur-kopiowanie— Jeżeli chodzi o projekt nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, to należy korzystać z ostatniej dostępnej wersji projektu z dnia 12.09.2016 r., w którym to zapis mówiący m.in. o kontroli zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych na podstawie kryterium zgodności z prawem i rzetelności, a także kontroli w zakresie zadań administracji rządowej dodatkowo z uwzględnieniem kryterium celowości i gospodarności — został wykreślony. Stało się tak na skutek protestów strony samorządowej.
Ww. projekt zmiany ustawy zawiera jednak nadal zapis, który jest trudny do zaakceptowania. Chodzi o projektowaną zmianę przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz analogicznie — ustawy o samorządzie powiatowym i województwa, mówiącą o tym, że rozstrzygnięcie nadzorcze Prezesa Rady Ministrów ma mieć rygor natychmiastowej wykonalności. Chodzi o przypadki odwołania lub zawieszenia organów JST i wprowadzenia komisarza, lub wskazania osoby pełniącej funkcje organów JST. Od takiej decyzji powinno przysługiwać prawo odwołania do sądu, natomiast rygor natychmiastowej wykonalności tak naprawdę zawieszałby to prawo. Dodatkowo należy wskazać, że jeżeli decyzja sądu byłaby korzystna dla danej JST, to prowadziłoby to chaosu. Np. Związek Miast Polskich proponuje ograniczenie korzystania z tej możliwości do konkretnych sytuacji, bardzo dokładnie opisanych w ustawie.

Marek Chojnowski- starosta ełcki

ii-p-2-chojnowski-marek— Trudno odnosić się do projektu ustawy, który jak już dziś wiemy, będzie zmieniany i nie do końca wiadomo, w jakim kierunku te zmiany pójdą. Dlatego z komentarzem warto poczekać na ostateczny kształt projektowanych przepisów. Jedno jest jednak pewne. Każdy samorząd musi działać zgodnie z obowiązującym prawem i jeśli tak jest, to samorządowcy nie muszą obawiać się zwiększonych uprawnień RIO.

2 komentarze

napisz komentarz
  • Wiadomo ze Pis przejmie wszystko co możliwe. Jesli ktoś wątpi niech jedzie na wieś i porozmawia z tymi co pobierają 500+. Już Pis się postara przed wyboramie by odpowiednio nagrodzić jeszcze rolników. Wdzieczność za 500+ jest ogromna.Część z tej kasy idzie na alpagi ale większość na utrzymanie dzieciaków. Jak powiedział jeden zrolników ze Stradun .Pora podziękować PISowi

  • Jak zmienione ustawy wejdą w życie, to samorządy dopiero zobaczą, jak to jest funkcjonować w czasach “dobrej zmiany”. A takich ustaw jest wiele 🙂