Strona główna » Ja się pytam » Ja się pytam – Agnieszka Czarnecka
Ja się pytam

Ja się pytam – Agnieszka Czarnecka

Wielkimi krokami zbliża się nowy rok, a wraz z nim nowe wyzwania i nowe możliwości. Czego życzą swoim gminom radni w 2017 roku?

Andrzej Wiszowaty,  przewodniczący Rady Powiatu Ełckiego

— Zbliżający się 2017 rok niesie wszystkim nadzieję na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń. W te piękne i jedyne w roku chwile chcę złożyć najlepsze życzenia pogodnych, zdrowych i radosnych dni oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Andrzej Wiszowaty
Stanisław Łojewski, radny powiatu ełckiego
Stanisław Łojewski

— Wszystkim mieszkańcom powiatu ełckiego z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2017, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia, zdrowia oraz spokoju, którego w ostatnim czasie brakuje, a który jest nam bardzo potrzebny. Przyszły rok stawia przed nami nowe wyzwania, My wszyscy samorządowcy musimy wspólnie zadbać o dobro mieszkańców naszych gmin. Pragnąłbym, aby zostały zrealizowane wspólne inwestycje, w szczególności powiatu ełckiego, gminy Ełk oraz Nadleśnictwa Ełk, dotyczące ścieżek pieszo-rowerowych z Ełku do Chruściel i z Ełku do Mrozów. Dzięki nim nasi mieszkańcy całymi rodzinami bezpiecznie będą mogli korzystać z uroków naszej pięknej okolicy. Życzę wam, aby przy rodzinnym stole nie zabrakło miłości, szacunku oraz pogody ducha w nadchodzącym Nowym Roku.’

Nikodem Kemicer, radny miasta Ełku
Nikodem Kemicer

— Jako samorządowiec, życzę mieszkańcom przede wszystkim zadowolenia z pracy radnych (powiatowych, miejskich i gminnych), a także osób, które piastują funkcje społeczne (starosty, prezydenta czy wójta). Życzę poczucia sprawczości ich decyzji oraz świadomości, że głos, który oddali na te osoby, został oddany dobrze i właściwie. Życzę radości i spełnienia marzeń. Mam nadzieję, że uda się nam, radnym i samorządowcom, sprostać oczekiwaniom mieszkańców.
Jako pracownik Monaru i zwykły „zjadacz chleba”, życzę natomiast więcej życzliwości wobec bliźnich.

Tomasz Przekop radny miasta Ełku

— W nowym roku życzę wszystkim mieszkańcom powiatu ełckiego przede wszystkim optymizmu oraz poczucia bezpieczeństwa i równowagi w codziennym życiu. Nauczycielom, do których grona należę, życzę z kolei stabilizacji i pewności pracy w szkole. Zaś Święta Bożego Narodzenia niech będą pełne rodzinnego ciepła, zrozumienia i zakończenia wszelkich sporów.

Tomasz Przekop
Stanisław Piela, przewodniczący Rady Gminy Stare Juchy
Stanisław Piela

— Jako przewodniczący Rady Gminy Stare Juchy życzę mieszkańcom spełnienia wszystkich marzeń. Oczywiście, spełnienie marzeń nie jest zadaniem radnych i wójta, dlatego wolę, aby raczej spodziewali się, że spełnimy ich życzenia, gdyż zawsze to mniej, niż marzenia, których realizacja najczęściej nie wynika z zadań samorządu. Życzę, aby udało się nam zrealizować inwestycje, które zostały zapisane w budżecie na przyszły rok. Gmina Stare Juchy jest gminą niewielką, ale ma duże ambicje. Co roku staramy się zaplanować inwestycje tak, aby, jak najpełniej zrealizować oczekiwania mieszkańców. W przyszłym roku zostaną wyremontowane drogi powiatowe i gminne i będzie ich razem blisko 10 kilometrów! Mam nadzieję, że spełnimy też oczekiwania w zakresie rozbudowy sieci wodociągowych i poprawy jakości wody pitnej.
Życzę ponadto wszystkim mieszkańców spełnienia ich osobistych marzeń!

Paweł Anulewicz, radny gminy Stare Juchy

— Osobiście najbardziej jestem związany z moją miejscowością Gorłówko, dlatego przede wszystkim życzę moim sąsiadom — przyjaciołom spełnienia ich marzeń osobistych i rodzinnych. Życzę, żeby święta i nowy rok przebiegły spokojnie i szczęśliwie. Jednocześnie, życzę im, aby zachowali zapał do tworzenia i budowania naszej wiejskiej społeczności. W poprzednich latach udało się nam wiele wspólnie osiągnąć: nowa droga przez wieś, plac zabaw, wiata. Marzy mi się budowa wiejskiej świetlicy. Wiem, że dzięki naszej aktywności może się to udać. Życzę więc przyszłorocznej zabawy sylwestrowej w nowej świetlicy!

Paweł Anulewicz
Dariusz Kuprewicz, radny gminy Kalinowo

— Życzę rozwoju gminy Kalinowo, tak, aby młode pokolenie naszych mieszkańców chętnie pozostawało, lub powracało, odnajdując w naszej gminie swoje miejsce na ziemi, realizując swoje marzenia osobiste i zawodowe.

Iwona Michniewicz, radna gminy Kalinowo

— Wszystkim mieszkańcom gminy Kalinowo oraz świątecznym gościom życzę, by atmosfera tych magicznych świąt wzmocniła więzy rodzinne i przyjacielskie. Niech zrozumienie oraz serdeczna współpraca buduje gminę Kalinowo. Jako radna, życzę, aby przyszły rok pozwolił nam na zrealizowanie zamierzonych inwestycji dotyczących budowy dróg, modernizacji i przebudowy świetlic gminnych i stacji wodociągowych. Życzę też wszystkim mieszkańcom, aby z zapałem brali udział w imprezach integracyjnych organizowanych przez gminę Kalinowo, a na płaszczyźnie osobistej odnosili same sukcesy.

Iwona Michniewicz
Paweł Ratkiewicz, przewodniczący Rady Gminy Prostki

— W nadchodzącym 2017 roku życzę gminie Prostki dynamicznego rozwoju w wielu dziedzinach, zgodnego z wyzwaniami i oczekiwaniami mieszkańców. Jestem pewien, że nowoczesne rozwiązania i możliwości pomogą nam wspólnie z mieszkańcami gminy tworzyć przyszłość. Wierzę, że uda się pozyskać środki zewnętrzne, dzięki którym wybudujemy kompleks sportowy z salą gimnastyczną i stadionem, zmodernizujemy ujęcie wody w Prostkach oraz będziemy realizować kolejne inwestycje drogowe. Wszystkim mieszkańcom gminy Prostki życzę niezapomnianych Świąt Bożego. Narodzenia, pełnych pięknych i radosnych chwil spędzonych w gronie rodziny, przyjaciół i najbliższych. Niech 2017 rok będzie pełen optymizmu i wiary w pogodne jutro.

Paweł Radkiewicz
Wiesław Karwowski, wiceprzewodniczący Rady Gminy Prostki

— Zbliża się 2017 rok, a wraz z nim nowe plany i wyzwania. Wspieranie aktywizacji gospodarczej i społecznej wzmocni nas i pomoże w realizacji szeregu działań. Jestem pełen wiary i optymizmu, że w nadchodzącym roku uda nam się wybudować nową oczyszczalnię ścieków, rozbudować i zmodernizować sieć wodociągową i kanalizacyjną w Wiśniowie Ełckim i Katarzynowie, a także przebudować drogę nr 69 w miejscowości Kopijki. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim mieszkańcom gminy Prostki spokoju i rodzinnego ciepła. Niech te święta będą czasem bez trosk i zmartwień, a w nadchodzącym 2017 roku wszelkie marzenia doczekają się spełnienia.

Wiesław Karwowski

Wybrani radni gminy Ełk, z którymi się skontaktowaliśmy (Jan Wielgat, Kazimierz Bratek, Dariusz Kordyś, Mirosław Świderski i Mirosław Radywoniuk) nie chcieli, lub nie mogli złożyć noworocznych życzeń swoim mieszkańcom? Za to mieszkańcy gminy Ełk z radością złożyli życzenia swoim radnym:

Bogdan Sieredziński — mieszkaniec gminy Ełk

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a wkrótce po nich wkroczymy w nowy 2017 rok. Dla mnie, mieszkańca gminy Ełk; będzie to już trzeci rok działalności nowych władz gminy. Nowy rok, nowy budżet gminy i nadzieje oraz oczekiwania mieszkańców gminy na znaczącą poprawę warunków życia. Problemy z zaniedbaną infrastrukturą ciągną się od wielu lat. Dziurawe drogi, brak sieci wodociągowej oraz kanalizacji w wielu wsiach naszej gminy to główne bolączki mieszkańców. Nowi gospodarze gminy, czyli wójt i radni powinni mieć na uwadze, że nie wszystko można zrzucać na poprzedników. Tym bardziej że kilku byłych radnych znów zasiada w radzie gminy. Część winy za zaniedbania z lat ubiegłych, muszą wziąć na siebie i zacząć działać wyłącznie w interesie mieszkańców gminy. Skończyć z biernym podnoszeniem rąk. To tyle, jeśli chodzi o władze gminy. Mieszkańcom życzę większego zaangażowania w sprawy naszej małej ojczyzny, a w życiu prywatnym sukcesów i niech każdy na swój sposób cieszy się życiem.

Wiesław Rusak- sołtys wsi Chruściele

-Wszystkim mieszkańcom naszej gminy życzę wszystkiego najlepszego. A wójtowi- przede wszystkim zdrowia. Radnym podejmowania mądrych decyzji, służących rozwojowi naszej gminy.


-Niektórym radnym w nowym roku życzę „własnego zdania” we wszelkich trudnych sprawach – Agnieszka Czarnecka 😉

Komentarze