Strona główna » Ja się pytam » Ja się pytam-Robert Klimowicz
Ja się pytam

Ja się pytam-Robert Klimowicz

ROBERT KLIMOWICZ
RADNY MIEJSKI

065050_620W Ełku, jako mocne strony wspierania rodzin wymienia się funkcjonowanie „Karty Rodziny 3+” oraz „Ełckiej Karty Seniora”. Tymczasem wśród wszystkich rodzin objętych opieką pomocy społecznej istotniejszą grupę stanowią samotni rodzice. Czy zatem nie należałoby rozważyć uzupełnienia systemu wsparcia ełckich rodzin o kartę przeznaczoną dla rodzin niepełnych?[fruitful_sep]

IRENEUSZ DZIENISIEWICZ
RADNY MIEJSKI

dzienisiewicz-216404 (Kopiowanie)Uważam „Kartę Rodziny 3+” za projekt nie do końca udany. Na pewno warto wspierać rodziny wielodzietne, ale też należy wspierać rodziny z jednym czy dwójką dzieci. Wokół nas jest mnóstwo osób, które, mimo że mają jedno dziecko, potrzebują wsparcia i ulg ze względu na swoją trudną sytuację życiową. Sytuację wynikającą z problemów ekonomicznych, problemów zdrowotnych itp. Z drugiej strony są osoby, które, mimo iż posiadają 3 i więcej dzieci, mają świetną sytuację finansową, zarabiają kilka średnich krajowych miesięcznie. Oni nie powinni korzystać z tego typu pomocy. Dlatego warto rozważyć wprowadzenie kryterium dochodowego, zanim ktoś zostanie włączony do projektu „Karty Rodziny 3+”. Dodatkowo należy rozszerzyć system o osoby samotnie wychowujące dzieci. Z wielkim zadowoleniem podpisałem się pod projektem uchwały, który zakłada objęcie wsparciem samotne matki i ojców. Nie możemy pomijać tych osób, tylko dlatego, że nie mają min. 3 dzieci. Programy wsparcia są dobre tylko wtedy,- gdy trafiają do osób, które pomocy potrzebują.[fruitful_sep]

KATARZYNA PODLECKA
NACZELNIK WYDZIAŁU  POLITYKI SPOŁECZNEJ

12874670_1010997215603634_1499747973_o (Kopiowanie)Wprowadzenie Karty samotnego rodzica istotnie — mogłoby stanowić skumulowanie i zespolenie już istniejącego wsparcia.
Wsparcie rodzin, w tym przede wszystkim rodzin niepełnych stanowi jeden z najistotniejszych elementów realizowanej w naszym mieście polityki społecznej, której cele strategiczne zgodne są ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008 – 2018. Rodziny niepełne, a tym samym rodzice samotnie wychowujący dzieci, stanowią bardzo ważną grupę społeczną, która objęta jest szczególnym wsparciem i uwagą.
Powyższa pomoc realizowana jest już od szczebla edukacji początkowej. Zgodnie z przyjętymi kryteriami, samotne wychowywanie dzieci stanowi jedno z głównych determinantów decydujących o przyjęciu dziecka do przedszkola w pierwszej kolejności, co stanowi znaczne ułatwienie w organizacji pracy rodzica, a przede wszystkim jest kluczowe dla rozwoju dziecka.
W roku 2015 na 415 rodzin, którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku udzielił pomocy – 390 rodzin stanowiły rodziny niepełne. Pomoc MOPS świadczona jest w formie: pieniężnej, świadczeń niepieniężnych, w tym posiłku, pomocy rzeczowej, a także dofinansowanie zakupu biletów na przejazdy komunikacji miejskiej.
Pomoc rodzinom realizowana jest również w szeroko rozumianym wymiarze profilaktycznym. Ta forma pomocy jest niezmiernie istotna, gdyż wsparcie powinno mieć charakter wczesny i ochronny, celem optymalnego funkcjonowania zarówno rodziny, jak i jej poszczególnych członków. Działanie to realizowane jest poprzez pracę asystentów rodziny, pedagogów ulicznych oraz działalność Poradni Rodzinnej przy Urzędzie Miasta Ełku, w której można uzyskać bezpłatną, specjalistyczną i kompleksową pomoc. Naszym priorytetem jest pomoc wszystkim rodzinom, które tej pomocy potrzebują. Staramy się, aby świadczone wsparcie było ukierunkowane zarówno na rodziny pełne, jak i niepełne, gdyż świadczona pomoc powinna przede wszystkim uwzględniać indywidualne potrzeby rodziny, rozpatrywanej jako podstawowa i niezbędna do prawidłowego rozwoju dziecka komórka społeczna.[fruitful_sep]

DOROTA KRUSZEWSKA
RADNA MIASTA

M-3-Kruszewska-Dorota (Kopiowanie)Rodzina to najważniejsza i podstawowa grupa społeczna. Na niej opiera się całe społeczeństwo. To w niej od urodzenia rozwija się każde dziecko. Od rodziców dziecko uczy się systemu wartości, kształtuje swoją osobowość oraz uczy się wiary we własne możliwości. Ważne jest, aby każda rodzina wypełniała swoje funkcje jak najlepiej. Ełcki samorząd prowadzi bardzo efektywną politykę prorodzinną, dlatego też 3 lata temu Rada Miasta Ełku podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia „Ełckiej Karty Rodziny 3+”. Rodzina to także seniorzy. Dlatego też chcąc podkreślić rolę osób starszych oraz poprawić ich warunki materialne ełcki samorząd postanowił wprowadzić już wkrótce kolejną kartę „Ełcką Kartę Seniora”. Rozważając uzupełnienie systemu wsparcia ełckich rodzin o kartę, przeznaczoną dla rodzin niepełnych należy zauważyć, iż rodziny te nie są pozostawione same sobie i obecnie otrzymują już pomoc od instytucji zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i rzeczowym. Do takich instytucji należy m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, czy też Poradnia Rodzinna przy Urzędzie Miasta, gdzie każda rodzina tam zgłaszająca się otrzymuje potrzebną pomoc i wsparcie. Być może mimo już udzielanej dotychczas pomocy rodzinom niepełnym, wprowadzenie karty dla takich rodzin byłoby dopełnieniem działań samorządu ełckiego na rzecz umocnienia i wsparcia rodzin.[fruitful_sep]

2 komentarze

napisz komentarz
  • co ma zrobic matka, ktora dostaje 300 zł alimentów i zarabia 1300 na rekę. Samego czynszu place 650 zł w świcie. Zostajae mi 950 zł a z tego muszę jeszcze wydac 100 na bilety , 100 na światło. zostaje mi 750 na chleb . ZOSTAJE MI 25 DZIENNIE NA CHLEB. Nie wliczam w to kosztów dziecka na szkołe itp. ŻYJĘ z kartką w ręku. bRAWO panie Robercie

  • Pytanie jak najbardziej na czasie. Samotni rodzice traktowani są jako Ci podejrzani, którzy coś kombinują i nic im się nie należy. Nie traktujmy wszystkich swoją miarą!!! Jest to grupa zróżnicowana, jak wszystkie grupy. Co do wspierania samotnych rodziców, prawda jest taka, że praktycznie tacy rodzice tej pomocy nie otrzymują, gdyż zazwyczaj np.- jeżeli jest to rodzic plus jedno dziecko; to przekraczają oni progi dochodowe, 500 czy 800 zł (brutto) na osobę i nici z pomocy, czy to socjalnej czy chociażby funduszu alimentacyjnego. Dobrze byłoby aby samorząd podszedł realnie do problemu i takim rodzinom pomógł. Zniżki na mzk, basen, ECK, opłata za odpady itd., to tylko niektóre kwestie, które są w gestii samorządu. Pomagajmy potrzebującym, to jedna z ważniejszych wartości moralnych.

Komentarze