Strona główna » Edukacja » Jedyna taka szkoła w Ełku
Edukacja

Jedyna taka szkoła w Ełku

Zespół Szkól nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku otrzymał Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku”.
Kapituła Konkursu, powołana przez Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty, rekomendowała do otrzymania certyfikatu. Kurator przyznał certyfikat Zespołowi Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku, jako jedynej szkole w mieście.
Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie szkół i placówek oświatowych, które integrują społeczność szkolną wokół działań na rzecz poszanowania zasobów środowiska, doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze, w szczególności w obszarze edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju. Poza tym istotne jest również podejmowanie działań oraz angażowanie do nich społeczności szkolnej i lokalnej, podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej oraz motywowanie do poszukiwania nowych i ciekawych rozwiązań w zakresie ekologii, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Szkoła prowadziła wiele działań w ramach własnego projektu „W zdrowym ciele… ekologiczny duch”. Obejmowały one: – promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia w środowisku lokalnym – organizowanie spotkań edukacyjno – ekologicznych – krzewienie aktywnych form wypoczynku, krajoznawstwa i turystyki aktywnej – angażowanie społeczności szkolnej i lokalnej w ograniczanie liczby odpadów trafiających na wysypisko – zbiórkę materiałów wtórnych i odpadów niebezpiecznych – udział młodzieży w akcjach, programach i projektach lokalnych i ogólnopolskich kształtujących postawy proekologiczne i prozdrowotne.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym obejmowała m.in.: Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, Nadleśnictwo Ełk, Ełcki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ełku.
Serdecznie gratulujemy.

http://powiat.elk.pl

Komentarze