Strona główna » Pandemia koronawirus » Jest uproszczony wniosek o odroczenie płatności
Pandemia koronawirus

Jest uproszczony wniosek o odroczenie płatności

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać m.in. z odroczenia składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na epidemię koronawirusa, mogą już skorzystać z uproszczonego wniosku – poinformowała prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej ZUS.

– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, po uzgodnieniu z Komisją Europejską, że odroczenie o trzy miesiące składek oraz zawieszenie realizacji umowy zawartej z ZUS nie stanowią pomocy publicznej. W tej sytuacji ZUS opracował i udostępnił uproszczony wniosek dla przedsiębiorców – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zaznacza, że wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości.

Aby wypełnić uproszczony wniosek, wystarczy jedynie podać podstawowe dane, w tym NIP, REGON lub PESEL. – Należy tam również krótko, w żołnierskich słowach wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową wnioskodawcy, że nie ma możliwości opłacenia w terminie należności – wyjaśnia szefowa ZUS.

W treści wniosku należy zaznaczyć odpowiednią kratkę, w zależności od tego, o co wnioskujemy, np. odroczenie terminu płatności składek, zawieszenie układu ratalnego, zawieszenie spłaty już posiadanej umowy o odroczenie. Okres przesunięcia to 3 miesiące.

Wniosek można przesłać elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS. Jeżeli Zakład pozytywnie rozpatrzy sprawę, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą. Po otrzymaniu umowy należy ją przejrzeć i podpisać. Podpisaną umowę należy przekazać do ZUS. W czasie epidemii można wysłać skan, a oryginał dostarczyć później.

Anna Ilukiewicz
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa warmińsko-mazurskiego

2 komentarze

napisz komentarz
  • A nie można zrobić dla ludzi pracujących “ZUS+” ? Prezydent wydał lekką łapką 2 mld zł dla TVP!!!!!!!!!!!!!CO ROKU!!!!!!!!!!! PRZEZ 5 LAT!!!!10 mld zł w pięć lat dla coś co powinno być już dawno zamknięte. A dla pracujących nie ma. Odroczenie? To zwykłe robienie wała z ludzi. Z czego zapłacę jak nie mam na teraz!! Jak to jest, że UK ma 300 mld funciaków dla swoich obywateli, jak to jest że Hiszpania wydaje 200 mld euro. A w Polsce – odroczenia, pożyczki, kredyty, zawieszenia. I żeby było ciekawe – każda pomoc w stylu odroczenie, zawieszenie jest uznawana jako pomoc de minimis, czyli przeliczana jest na złotówki. Czyli można w telewizorni szastać miliardami i mówić ile to pomocy przyszykowało państwo i jedyny kandydat na prezydenta.

    • Napisz im to “w krótkich żołnierskich słowach” wg sugestii pani prezes ZUS.