Strona główna » Lokalne » Konsultacje społeczne z mieszkańcami Śródmieścia
Lokalne

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Śródmieścia

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu//www.facebook.com - UM Ełk
Ludzie działają, by tworzyć miejsca – Ty też możesz! Od 3 listopada 2016 r. ruszają konsultacje społeczne z mieszkańcami Śródmieścia w ramach realizowanego projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”.

 

Jeżeli jesteś mieszkańcem Śródmieścia, działasz aktywnie na jego rzecz, jesteś członkiem organizacji pozarządowej wpływającej na rozwój tego miejsca lub prowadzisz tu firmę – weź udział w konsultacjach społecznych.
Konsultacje społeczne prowadzone są dla zaktualizowanego Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023.
Dokument strategiczny zawiera szczegółową diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych w mieście Ełk, wykaz projektów rewitalizacyjnych, które dzięki współfinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu miasta, Unii Europejskiej i funduszy zewnętrznych będą miały realny wpływ na ożywienie Śródmieścia i naprawę zdiagnozowanych problemów społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych.

Szczegółowy harmonogram
konsultacji:
3 listopada, godz. 10:30-14:30 – seniorzy (ul. Małeckich 3, sala nr 35), 3 listopada, godz. 16:00-20:00 – NGO-s, (ul. Małeckich 3, sala nr 36), 7 listopada, godz. 16:00-20:00 – dorośli (ul. Małeckich 3 w Ełku, sala nr 36), 16 listopada, godz. 16:00-20:00 – dzieci i młodzież (ul. Małeckich 3 w Ełku, sala nr 36),
22 listopada, godz. 16:00-20:00 – przedsiębiorcy (miejsce do ustalenia), 24 listopada, godz. 10:00-14:00 – instytucje samorządowe i społeczne (sala konferencyjna MOPS w Ełku),
8 grudnia, godz. 16:00-20:00 – mieszkańcy Śródmieścia ok. 70 osób (miejsce do ustalenia).

Liczba miejsc jest ograniczona. Odeślij wypełniony formularz zgłoszeniowy i poczekaj na potwierdzenie udziału w konsultacjach społecznych.
Podczas spotkań poznasz Program Rewitalizacji Ełku i plan na ożywienie najstarszej części naszego miasta. Twoje zaangażowanie, wiedza i chęć aktywnego uczestnictwa w odnowie Śródmieścia przyczynią się do wspólnego sukcesu procesu rewitalizacji.
Zadzwoń pod numer 87 73-26-142 i porozmawiaj o projekcie lub przyjdź na spotkanie do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, działającego w każdy wtorek, w kamienicy przy ul. Małeckich 3 (I piętro, pokój 10.3).

W konsultacjach społecznych można uczestniczyć również w sposób pośredni. Wystarczy zapoznać się z Programem Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023 i wypełnić formularz uwag.
Podpisany formularz można dostarczyć osobiście lub pocztą do Urzędu Miasta w Ełku, lub przesłać na adres e-mail: p.omilianowicz@um.elk.pl.
Celem projektu jest upowszechnienie wśród mieszkańców Ełku poprawnego definiowania pojęcia rewitalizacji, jako procesu stanowiącego szereg zmian na płaszczyźnie infrastrukturalnej, gospodarczej, środowiskowej, jak również społecznej. Wartość projektu – 892 400 zł. Łączna kwota dofinansowania – 803 160 zł. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2018 r. UM EŁK