Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny

Kwalifikacja do wygaszenia mandatu radnemu. Miejsce zamieszkania a zameldowanie

radni 11sesja
Radny, który zmienił miejsce zamieszkania i nie mieszka na terenie gminy, w której uzyskał mandat, powinien zrzec się mandatu.

Zgodnie z prawem osoba, która chce zostać radnym, musi posiadać prawo wybieralności.

Czynne prawo wyborcze w wyborach do rad gmin oraz prawo wybieralności ma osoba, która stale zamieszkuje na obszarze działania tej rady.

Co ważne, za czynne prawo wyborcze uznaje się nie fakt zameldowania a jego miejsce zamieszkania.

W orzecznictwie sądów powszechnych jak i sądów administracyjnych przyjmuje się, że za miejsce stałego pobytu nie uznaje się miejsca, w którym osoba jest zameldowana, ale w którym stale realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe, tj. w szczególności mieszka, spożywa posiłki, nocuje, wypoczywa, przechowuje swoje rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania (odzież, żywność, meble), przyjmuje wizyty.

Analogicznie do Rady Miasta Ełku — radni, którzy mieszkają poza granicami Ełku, a są w naszym mieście jedynie zameldowani, nie posiadają prawa wybieralności.

Radni, którzy startowali do rady miasta, a nie byli mieszkańcami Ełku — świadomie naruszają prawo.

Radni, którzy podczas trwania kadencji przeprowadzili się  poza granice miasta- utracili prawo wybieralności. I w jednym, i drugim przypadku, takie osoby powinny zrzec się mandatu radnego.

Potwierdzeniem stałego zamieszkania jest także wpis do rejestru wyborców.

 Ale musi on być zgodny z rzeczywistością. Radni, których ważne interesy np. życiowe i majątkowe prowadzone są na terenie innej gminy, i dokonują oni wpisu do rejestru wyborców  (meldują się w Ełku) poświadczają jednocześnie nieprawdę. Zameldowanie tylko dla celów politycznych (bycie radnym i pobieraniem w związku z tym diety) jest w ocenie sądów nie tylko niemoralne, ale także łamaniem prawa w celu osiągnięcia korzyści politycznych jak i finansowych.
 W kolejnych artykułach będziemy też publikowali inne kwalifikacje do wygaszenia mandatu radnemu.
Komentarze
3 komentarze on Kwalifikacja do wygaszenia mandatu radnemu. Miejsce zamieszkania a zameldowanie