Strona główna » Lokalne » Miasto i gmina Ełk otrzymają unijne wsparcie na poprawę efektywności energetycznej
Lokalne

Miasto i gmina Ełk otrzymają unijne wsparcie na poprawę efektywności energetycznej

98 milionów złotych unijnego dofinansowania trafi do 38 gmin, powiatów i instytucji na działania poprawiające efektywność energetyczną w budynkach publicznych. Zarząd województwa zaakceptował listę projektów wybranych do dofinansowania.

Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych).

Wsparcie otrzymały przedsięwzięcia zakładające głęboką kompleksową modernizację budynków, czyli m.in. ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji, instalację systemów chłodzących, w tym również OZE.

Wśród beneficjentów jest miasto Ełk i gmina wiejska Ełk.

8 067 278,84 zł ma trafić do placówek miejskich na termomodernizację budynków publicznych — ełckich szkół i przedszkoli. Całkowita wartość projektu wynosi 11 876 135,04 zł.

— Miasto wykonało audyty energetyczne, które pokazały możliwości oszczędzania na naszych budynkach edukacyjnych — mówi Artur Urbański zca prezydenta Ełku. – To budynki, które były budowane w różnych technologiach i w różnych latach. Prace będą polegały na dociepleniu budynków czy wymianie okien. Najwięcej prac zostanie wykonanych w szkole podstawowej nr 9. Oprócz prac elewacyjnych zostanie także przeprowadzona modernizacja systemu grzewczego szkoły.

Natomiast wiejskiej gminie przypadnie 2 332 639,08 zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Ełk. Tu całkowita wartość projektu wynosi 2 904 756,91 zł.

Przeprowadzone termomodernizacje mają też na celu obniżenie kosztów utrzymania gminnych placówek.

Źródło: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

tagi