Strona główna » Edukacja » Nauczyciele „siódemki” z wizytą w Bułgarii
Edukacja

Nauczyciele „siódemki” z wizytą w Bułgarii

Od września 2016 r. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku realizuje projekt pt. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) pt. „Szansa dla każdego — wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tego projektu trzy nauczycielki (p. Marta Chilicka, p. Maria Wyłuda i p. Bożenna Sadowska) w dniach 15 – 18 maja przebywały w Bułgarii w miejscowości Burgas. Podczas czterodniowego pobytu panie poznawały pracę Regionalnego Centrum Wsparcia Procesu Edukacji Włączającej. Obserwowały szereg zajęć indywidualnych, aby zaczerpnąć jak najwięcej nowych metod, form i narzędzi dydaktycznych wykorzystywanych w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Kontakt z innym systemem nauczania, polityką oświatową innego kraju, innowacjami w nauczaniu, wymianą doświadczeń, spowodował wzrost kompetencji dydaktycznych uczestników i nabycie nowych umiejętności, które zostaną zastosowane w praktyce oraz przekazane całej kadrze pedagogicznej szkoły podczas najbliższej Rady szkoleniowej.

Materiały nadesłane