Strona główna » Edukacja » Nauczyciele „siódemki” z wizytą w Hiszpanii
Edukacja

Nauczyciele „siódemki” z wizytą w Hiszpanii

Od września 2016 r. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku realizuje projekt pt. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) pt. „Szansa dla każdego — wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tego projektu trzy nauczycielki (p. Lucyna Sobczak, p. Joanna Wojciechowska i p. Monika Majczyna) w dniach 7 – 10 listopada przebywały w Hiszpanii w miejscowości Alcazar de San Juan. Podczas czterodniowego pobytu panie poznawały pracę szkoły podstawowej CEIP EL SANTO. Obserwowały szereg zajęć indywidualnych i grupowych, aby zaczerpnąć jak najwięcej metod i form wykorzystywanych w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Oprócz obserwacji lekcji panie poczyniły wiele spostrzeżeń dotyczących różnic w funkcjonowaniu szkół. Najważniejsza to przede wszystkim rozkład dnia. W hiszpańskiej szkole uczniowie oraz nauczyciele pracują od 9:00 do 14:00 i mają tylko jedną półgodzinną przerwę. Podczas lekcji ogromny nacisk położony jest na pracę w grupach, co dla uczniów wydaje się normą. Jednym z priorytetów szkoły jest czytelnictwo. W placówce funkcjonuje biblioteka, która jest bardzo przyjaznym dla uczniów miejscem, a lekcje biblioteczne wpisane są w plan lekcji. Ponadto na korytarzach utworzono kąciki czytelnicze, a w różnych miejscach widnieją cytaty zaczerpnięte z dzieł literackich. To tylko nieliczne spostrzeżenia.
Bardzo miłym akcentem było gorące powitanie, spotkanie z władzami miasta oraz zwiedzanie Alcazar de San Juan i najbliższej okolicy.

Kontakt z innym systemem nauczania, polityką oświatową innego kraju, innowacjami w nauczaniu, wymianą doświadczeń, spowodował wzrost kompetencji dydaktycznych uczestników i nabycie nowych umiejętności, które zostaną zastosowane w praktyce oraz przekazane całej kadrze pedagogicznej szkoły podczas najbliższej Rady Pedagogicznej.

źródło/materiały nadesłane

[envira-gallery id=”71123″]

Komentarze