Strona główna » Powiat » „Nie idźcie do referendum, bo zapłacicie mi dużą odprawę”
Powiat

„Nie idźcie do referendum, bo zapłacicie mi dużą odprawę”

„Nie idźcie do referendum, bo zapłacicie mi dużą odprawę” – zadzwonił do nas mieszkaniec wsi Barany, który twierdzi, że taką informację przekazał im wójt Tomasz Osewski na spotkaniu z mieszkańcami. Czy to prawda, że będziemy musieli zapłacić tak dużo pieniędzy, w sytuacji, gdyby T. Osewski został odwołany -pyta mieszkaniec?

Zgodnie z art. 40 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU z 2008 r. nr 223, poz. 1458), wójtom (burmistrzom, prezydentom miasta), staroście, wicestaroście, członkom zarządu powiatu oraz marszałkom, wicemarszałkom i członkom zarządu województwa, których stosunek pracy został rozwiązany w związku z upływem kadencji, przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
Co z osobami, które opuszczają stanowisko w trakcie kadencji?
Ustawa o pracownikach samorządowych w takich sytuacjach pozbawia wójtów, burmistrzów i innych ww. prawa do trzymiesięcznej odprawy. – Dotyczy to osób, które zostały odwołane w drodze referendum, ale także i tych, które rezygnują ze swojego stanowiska np. w sytuacji, gdy muszą objąć mandat posła czy senatora. Z ustawy jasno więc wynika, iż w sytuacji, gdyby T. Osewski został odwołany w drodze referendum, odprawy nie otrzyma.

Inne pytanie dotyczące referendum zadał nam mieszkaniec Nowej Wsi Ełckiej.

W gazecie gminnej jest napisane, że zabronione jest dowożenie mieszkańców na referendum. Inni twierdzą, że dozwolone, jaka jest w końcu prawda?
W gazecie gminnej napisane jest też, że należy ufać dokumentom.

-„Ale w jaki sposób mieszkańcy mogą dowiedzieć się, co dzieje się aktualnie w gminie Ełk” – takie pytanie (w gazecie gminnej Życie Gminy Ełk) zadaje ktoś (nie wiadomo kto) panu Bernardowi Walenciej, który odpowiada — Oczywiście z dobrego źródła. Należy po prostu zobaczyć dokumenty, a nie wierzyć gminnej wieści”.

Przedstawiamy więc Państwu dokument od Komisarza Wyborczego, który jasno przedstawia swoje stanowisko. Kto kłamie, a kto mówi prawdę, ocenicie Państwo sami.

DSC_0087 (Kopiowanie)