Strona główna » Lokalne » Nowy szlak pieszy w powiecie ełckim
Lokalne

Nowy szlak pieszy w powiecie ełckim

Starostwo powiatowe w Ełku

Wczoraj odbyło się oficjalne oddanie do użytku nowego szlaku turystycznego, po którym będzie mógł odbywać się ruch pieszy od miejscowości Straduny i Piaski do m. Malinówki Wielkiej.

Zadanie „Wykonanie szlaku turystycznego pieszego łączącego miejscowości Malinówka Wielka, Straduny i Piaski wzdłuż drogi powiatowej nr 1860N” wspólnie zrealizowali Skarb Państwa — Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Ełk i Powiat Ełcki.

Nadleśnictwo Ełk udostępniło teren, wykonało roboty przygotowawcze pod ułożenie nawierzchni żwirowej i zapewniło niezbędny sprzęt budowlany do robót oraz dostarczyło materiały. Na wykonanie robót wydatkowało 42 tys. złotych. Prace polegające na ułożeniu nawierzchni żwirowej i z kostki brukowej betonowej, ustawienie obrzeży betonowych, wykonanie poboczy z gruntu rodzimego i obsianie trawą wykonał Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku, wydatkując kwotę 40 tys. złotych.

 Autor: Starostwo powiatowe  w Ełku

Komentarze