Strona główna » Lokalne » Od piątku po nowym asfalcie. Zakończenie prac na ul. Wojska Polskiego
Lokalne

Od piątku po nowym asfalcie. Zakończenie prac na ul. Wojska Polskiego

Screen z filmu

Już w najbliższy piątek, 6 grudnia, nastąpi zmiana organizacji ruchu i oddanie do użytku przebudowanego odcinka ulicy Wojska Polskiego od skrzyżowania ulicy Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza. Prace obejmowały również wykonanie chodników, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia ulicznego. Koszt inwestycji to kwota ponad 12 mln zł, z czego 4,5 mln zł to środki unijne.

Jak informuje strona internetowa Urzędu Miasta Ełku: Przebudowa ulicy Wojska Polskiego od ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza była niezbędna z uwagi na zwiększający się każdego roku ruch samochodów oraz wnioski i uwagi mieszkańców. Dlatego samorząd Ełku podjął decyzję o modernizacji odcinka ul. Wojska Polskiego. Dzięki inwestycji poprawi się bezpieczeństwo, płynność ruchu i funkcjonowanie komunikacji autobusowej.

Przebudowa ul. Wojska Polskiego rozpoczęła się na początku czerwca 2019 r. Inwestycja polegała na przebudowie odcinka ulicy (515m) od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza wraz z wykonaniem zatoki autobusowej.

Obecnie ulica Wojska Polskiego to dwujezdniowa ulica z dwoma pasami ruchu na wprost z dodatkowymi pasami do skrętu w lewo i w prawo w rejonie skrzyżowania ulicy Armii Krajowej i ulicy Zamkowej.

Najważniejsze zmiany dla kierowców to m.in.:
– jadąc od ul. Zamkowej na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego i ul. Armii Krajowej będą 2 pasy ruchu, jeden do skrętu w lewo i jeden na wprost i do skrętu w prawo,
– jadąc od ul. Armii Krajowej będą 2 pasy ruchu, jeden do skrętu w lewo i jeden do jazdy na wprost i do skrętu w prawo,
– jadąc ul. Wojska Polskiego od ul. Kilińskiego na skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej i ul. Zamkową będą dwa pasy do jazdy na wprost, jeden do skrętu w prawo i jeden do skrętu w lewo i zawracania,
– jadąc ul. Wojska Polskiego od strony Skweru Rusałki na skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej i ul. Zamkową będą 3 pasy ruchu, jeden do jazdy na wprost, jeden do jazdy na wprost i w prawo oraz – — jeden do skrętu w lewo i do zawrócenia na skrzyżowaniu,
– likwidacja dotychczasowych dwóch „nawrotek” w pasie zieleni.

Zakres prac w ramach inwestycji objął m.in.:

wykonanie nawierzchni: jezdni, zatok autobusowych, chodników, ścieżki rowerowej
wyprostowanie skrzyżowania ul. Amii Krajowej, ul. Zamkowej, ul. Wojska Polskiego (w celu dojechania z ul. Armii Krajowej do ul. Zamkowej nie będzie trzeba wykonywać nawrotek)
budowę oświetlenia ulicznego (dotychczasowa została zdemontowana) zintegrowanego z miejskim system sterowania i monitoringu oświetlenia
modernizację sygnalizacji świetlnej
montaż dodatkowych barierek ogrodzeniowych na pasie dzielącym
wykonanie nowej ścieżki rowerowej z masy bitumicznej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zamkowej
budowę kanalizacji deszczowej
wykonanie monitoringu wraz z kanalizacją teletechniczną
budowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacji sanitarnej (koszt ponosi PWiK)
budowę odcinka sieci gazowej
modernizację miejsc parkingowych i wyznaczenie miejsc dla niepełnosprawnych
cofnięcie zatoki przystankowej na ul. Wojska Polskiego w okolice „Rolnika”, nowa zatoka przystankowa naprzeciwko kościoła NSJ na ul. Armii Krajowej
ul. Cicha będzie ulicą jednokierunkową od ul. Wojska Polskiego do drogi wewnętrznej, a dalej do ul. Nadjeziornej będzie ulicą dwukierunkową.

W ramach inwestycji przebudowana została również zatoka autobusowa w okolicy budynku Wojska Polskiego 62, wraz z montażem wiaty przystankowej, a także wykonano aktywne przejście dla pieszych w okolicy budynku Wojska Polskiego 68.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 12 mln zł. Wkład własny miasta wynosi ponad 10,1 mln zł, z czego ponad 4,5 mln zł stanowi dofinansowanie z UE. Wkład własny PWiK to prawie 1,9 mln zł.

Nazwa projektu: Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – II etap – Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w zakresie od ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza.

Zobacz film !

Materiał pochodzi ze strony UM EŁK

6 komentarzy

napisz komentarz
  • Na nowym przystanku autobusowym na ul.Sikorskiego “przejazd kolejowy” w kierunku miasta za wysoko przymocowano ławkę. Niskie osoby siedzące mają nogi w powietrzu. Czy ktoś to poprawi?

    • To specjalne rozwiązanie, ułatwiające czyszczenie podeszew z psiego g..na. Tylko jeszcze patyki na łańcuchu muszą do wiaty przymocować, ale to dopiero w przyszłorocznym budżecie będzie ujęte.

  • Aż się prosiło prawoskret z WP w Mickiewicza ale pewnie forsy zabrakło bo poszły na diety dla naszych ubogich rajców no i dla pracowników potężnie rozbudowanego U M oraz Starostwa

  • Propaganda na koszt mieszkańców droga przejezdna ale w Mikołajki to prezent. Dług wzrósł o kolejne 10 mln. Początek roku to 150 mln.

  • przydałaby się w takim razie jeszcze możliwość zawracania przy skrzyżowaniu z ulicą kościuszki skoro została zlikwidowana nawrotka przy ECK

Komentarze