Strona główna » Lokalne » Ograniczony dostęp do urzędów. Zmiany w organizacji pracy
Lokalne

Ograniczony dostęp do urzędów. Zmiany w organizacji pracy

W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa Starostwo Powiatowe w Ełku, jak i Urząd Miasta Ełku od poniedziałku, 26 października, zawieszają bezpośrednią obsługę interesantów. Decyzja obowiązuje do odwołania.

W miejskim urzędzie w przypadkach, gdy załatwienie sprawy wymaga osobistej obecności, obsługa klientów odbywać się będzie w godz. 8.00 – 15.00 najlepiej po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu spotkania z osobą realizującą konkretną sprawę. Wówczas strażnik SM wskaże miejsce i pracownika, do którego należy się skierować.
Sprawy, które nie wymagają kontaktu z urzędnikiem, można załatwić droga korespondencyjną.

Pisma adresowane do urzędu:
– niewymagające potwierdzenia złożenia, należy pozostawić w skrzynkach znajdujących się przy wejściu;
– wymagające potwierdzenia złożenia, należy wysłać pocztą.
Odbiór korespondencji z Urzędu w Kancelarii Ogólnej — pok. 02 (po wcześniejszym okazaniu awizo).
Aktualne numery telefonów znajdziecie tutaj.

W starostwie powiatowym wnioski i dokumenty można składać do skrzynki podawczej ustawionej zaraz przy wejściu do budynku od strony Straży Miejskiej (drzwi automatyczne i podjazd dla osób niepełnosprawnych).
W sprawach pilnych można uzyskać informacje pod numerami telefonów: tutaj.


Natomiast wszystkie sprawy w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Warszawska 4, będzie można załatwić tylko i wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym, podczas którego wyznaczona zostanie data i godzina wizyty w urzędzie. Numery telefonów: tutaj