Strona główna » Baza wiedzy » Poczta zwolni seniorów z płacenia abonamentu
Baza wiedzy

Poczta zwolni seniorów z płacenia abonamentu

Osoby po 75. roku życia nie muszą już zawiadamiać Poczty Polskiej o zwolnieniu z abonamentu RTV. Gwa­rantuje to nowelizacja ustawy o opłatach abonamento­wych, która weszła w życie 9 października.

senior

Zgodnie z nowymi przepisami zniesiony został dotychczasowy obowiązek składania oświad­czeń uprawniających do zwol­nienia z opłat abonamentowych przez osoby, które ukończyły 75 lat. Operator pocztowy – obecnie Poczta Polska, która zajmuje się ściąganiem abo­namentu – będzie mógł sam ustalić wiek abonentów na podstawie danych z rejestru PESEL i automatycznie zwolnić ich z opłat.

Przypominamy, abonamentu RTV nie muszą płacić: seniorzy po 75. rok życia, osoby zali­czone do I grupy inwalidzkiej, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Na mocy nowelizacji wy­dłużono również, z 14 do 30 dni, termin, jaki mają osoby korzystające ze zwolnienia od opłat abonamentowych na zgłoszenie w placówce pocztowej operatora zmian, które mogą mieć wpływ na przysługujące im zwolnienie z opłat. Obowiązek ten nie dotyczy osób po 75 r.ż.

Komentarze