Strona główna » Kraj/ świat » Polska nie wybrała prezydenta. Będzie druga tura
Kraj/ świat

Polska nie wybrała prezydenta. Będzie druga tura

Według bada­nia exit poll dla TVP, TVN i tele­wi­zji Pol­sat żaden z kan­dy­da­tów na pre­zy­den­ta Pol­ski nie prze­kro­czył pro­gu 50% poparcia.

Wyni­ki:

  1.  Ubie­ga­ją­cy się o reelek­cję Andrzej Duda otrzy­mał popar­cia — 41,8%
  2. Rafał Trza­skow­ski — 30,4%
  3. Szy­mon Hołow­nia — 13,3%
  4. Krzysz­tof Bosak — 7,4%
  5. Robert Bie­droń- 2,9%
  6. Wła­dy­sław Kosi­niak Kamysz - 2,6 %

 

Źródło.Polsat news

5 komentarzy

napisz komentarz

OSTATNIE