Strona główna » Felietony/opinie » Ponad 155 milionów złotych. Dobre długi samorządu… i tak trzymać?
Felietony/opinie

Ponad 155 milionów złotych. Dobre długi samorządu… i tak trzymać?

Ponad 155 milionów złotych (dokładnie 155 175 939 zł) wg WPF będą musieli ełczanie przeznaczyć do 2034 roku na koszty związane z długiem pod warunkiem, że miasto nie zaciągnie już nowych zobowiązań czy to w postaci kredytu, czy emisji obligacji, bo i jedna i druga forma jest zwyczajnym pożyczaniem pieniądza.

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) to inaczej plan finansowy na lata (min. trzy) danej jednostki terytorialnej — w naszym przypadku naszego miasta. To prognoza, która zakłada m.in. dochody oraz wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, przychody i rozchody budżetu, jak i wskazuje sfinansowanie zaciągniętych długów i sposoby jego spłaty.

Dług (definicja) dla samorządu (wg ustawy o finansach publicznych) to kwota, która nie uwzględnia oprocentowania i odsetek. Nie oznacza to jednak, że spłacamy raty bez odsetek czy oprocentowania. Dodatkowym kosztem związanym z zaciągnięciem zobowiązań jest tzw. obsługa długu, na którą składają się takie koszty jak np. odsetki i oprocentowanie, które może być zmienne. Oznacza to, że oprócz tego, że zaciągamy dług, musimy jeszcze za to dodatkowo zapłacić. Obie te kwoty (kwota długu i kwota obsługi długu) są ze sobą powiązane. I obie muszą być wydatkowane z naszego budżetu na spłatę zobowiązań.

Dlatego, aby łatwiej było nam przedstawić prognozowane założenia, będziemy łączyć te dwie kwoty, jako kwoty do spłaty czy wydania, bowiem nie są one przeznaczone na nasze inwestycje a krótko mówiąc, są do oddania (zapłacenia).

Budżet miasta na rok 2020 i wieloletnia prognoza finansowa to ostatnio głośny temat, którym interesują się radni i mieszkańcy naszego miasta. O propozycji budżetu prezydenckiego pisaliśmy tutaj. http://miasto-gazeta.pl/planowane-120-milionow-dlugu-co-jeszcze-elczanom-zostanie-po-prezydenturze-andrukiewicza/

W prezydenckim budżecie na rok 2020 zamierza się zwiększenie zadłużenia miasta do kwoty 118 850 000 zł. W WPF natomiast zaplanowano wydatkowanie pieniędzy na kilka lat. Zakładamy więc (na potrzeby art.), że to zadłużenie, jak i WPF zostaną przegłosowane i staną się faktyczne.

Kwota prawie 119 milionów złotych (2020 r.) – to to, co pożyczyliśmy (zaciągnięte zobowiązanie). Jak pisaliśmy wcześniej przy kredytach czy innych zobowiązaniach naliczane są koszty obsługi długu. W przypadku naszego miasta, taki koszt także ma miejsce i wlicza się on do wydatków budżetowych naszego samorządu.

Niepokojącą sytuacją jest także to, że dług tylko w ostatnich 3 latach rósł w zastraszającym tempie. To może spowodować ogromne problemy, gdyż im większy dług, tym więcej musimy zapłacić za jego obsługę.

Przygotowana propozycja WPF przez m.in. prezydenta Andrukiewicza (ciągle należy pamiętać o tym, że zostanie ona dopiero poddana głosowaniu Radzie Miasta Ełku) wskazuje, że za obsługę zapłacimy, oprócz tego, co pożyczyliśmy, dodatkowo 25 325 939 złotych (przeszło 25 milionów zł). Sama spłata wynikająca z tytułu zaciągniętych zobowiązań rozłożona jest na 15 lat.

Warto zwrócić uwagę na to, że władze miasta rozkładają w czasie spłatę części miejskich długów o kolejne 4 lata. Prognoza z roku 2019 (uchwała z 30 października) zakładała spłatę do roku 2030. Teraz okres uregulowania należności został wydłużony do 2034.

W roku 2020 założono, że miasto spłaci 5 mln złotych, natomiast ostatnia rata — to założenie spłaty prawie 20 mln zł w ciągu jednego roku (2034). Co ciekawe, w roku 2023 miasto nie planuje  spłaty raty a jedynie spłatę kosztów jego obsługi w kwocie przeszło 2 mln zł. Rok 2023 to rok wyborów samorządowych.

Zestawimy więc tabelki z WPF i podliczymy koszty. Czyli to, co w założeniu pożyczyliśmy i to, co musimy oddać.

Suma z tabeli, która prezentuje spłatę zadłużenia na lat 15 (2020-2034) daje nam kwotę 129 850 000 zł, suma kwot z kosztami obsługi długu wynosi 25 325 939 zł. To daje łącznie kwotę 155 175 939 zł — do oddania/ zwrotu pod warunkiem, że nie zaciągniemy nowego długu.

Chociaż wieloletnia prognoza finansowa to tylko założenia i plany, jednak niezbędna jest przy uchwaleniu budżetu. Czy gdyby została przegłosowana i, krótko mówiąc, przyjęta przez radnych, jest realistyczna?

— Założenia prognozowe są moim zdaniem niemożliwe do spełnienia — mówi radny Ireneusz Dzienisiewicz (klub KOL). Wieloletnia prognoza finansowa zawiera rolowanie długu, co oznacza spłacanie długu kolejnym długiem. Jeżeli WPF zostałaby przegłosowana w takim kształcie, jak nam przedstawiono, to możliwe, że obecne zobowiązania będziemy spłacać dłużej niż długi Gierka.

— Jako radny i wiceprzewodniczący rady miasta widzę konieczność debaty a przede wszystkim przeorganizowania wydatków — mówi Rafał Karaś (klub PiS). — Uważam, że powinniśmy położyć nacisk na oszczędności, ponieważ zadłużenie miasta wzrosło z około 54 mln w roku 2017 do ponad 119 mln w chwili obecnej. Do tego należy doliczyć odsetki i obsługę kredytów, które tę kwotę znacznie zwiększą. Warto zaznaczyć, że przychody Ełku nie wzrastają tak dynamicznie, jak szybko wzrasta dług miasta. Dlatego powinniśmy wprowadzić działania progospodarcze, które zadbają o naszych przedsiębiorców, a także pozwolą przyciągnąć nowych, co zapewniłoby ełczankom i ełczanom lepsze i bardziej płatne stanowiska pracy. Uważam, że powinniśmy pochylać się nad każdą wydaną złotówką z pieniędzy publicznych i wprowadzić zaostrzoną politykę oszczędzania. Wierzę w to, że obecna rada osiągnie kompromis, który zagwarantuje bezpieczeństwo dla mieszkańców naszego miasta, ponieważ za to odpowiadamy przed mieszkańcami jako radni.

— WPF wskazuje jasno, jak wiele rzeczy możemy jeszcze w mieście zrobić — mówi Hubert Górski (klub KOL). — Możemy podnieść podatki, możemy sprzedać majątek miasta, możemy sprywatyzować miejskie spółki. Możemy również ogłosić zbiórkę publiczną i sprzedawać cegiełki na spłatę zaciągniętych zobowiązań. To wszystko jako radni robimy w trosce o mieszkańców naszego Ełku. W końcu ważne jest, abyśmy mieli piękne zieleńce, a w wakacje koncert gwiazd co kilka dni. Ważne jest, abyśmy wszyscy jako wspólnota dobrze się czuli. Wszystkie te zobowiązania wynikają przecież z troski o komfort życia mieszkańców. Dlatego ktokolwiek, kto będzie dopatrywać się złego w założeniach WPF, będzie uprawiać czarnowidztwo i niech pierwszy wyjdzie i powie: że w trzecim co do wielkości mieście w województwie nie są potrzebne równe chodniki czy nowe hale sportowe, ale przede wszystkim nie jest potrzebna rozrywka. Oczywiście ironizując, mógłbym przytoczyć jeszcze więcej przykładów wydatkowania ełckich pieniędzy. Ostatecznie to duża grupa mieszkańców zaakceptowała ten kierunek rozwoju miasta, a wszystkie długi były zaciągane dla wspólnego dobra.

— Nie lubię szukać winnych, bo to nie chodzi o to, abyśmy przerzucali się winą — mówi Nikodem Kemicer (klub DW). — Prawda jest taka, że pewne rzeczy mamy ufundowane z góry. Chociażby podniesienie najniższej płacy minimalnej, która tylko w oświacie w roku 2020 będzie nas kosztowała ponad 4 miliony złotych więcej niż w obecnym roku. Wielu włodarzy mówi o tym, że jeżeli to będzie się pogłębiało, w takim stopniu jak teraz, to wiele z tych gmin za lat dwa, trzy, będzie myślało o bankructwie. I nie jet to prognozowanie czegoś złego, tylko to, co nas czeka. Teraz wycięliśmy z budżetu dużo inwestycji. Możemy szukać oszczędności poprzez nie realizację takiego działania, jakim jest lodowisko, bo nie wiem, czy jest nam ono potrzebne? Bo kiedy mówimy o oszczędnościach, porównując to do budżetu domowego, i kiedy nie starcza mi na rachunki, to czasami muszę zrezygnować z pewnych działań, które nie są działaniami najważniejszymi. Możemy też zacząć myśleć o rezygnacji z pewnych imprez, ale nie wszystkich, bo mieszkańcy płacą podatki i mają z tym jakieś oczekiwania wobec nas.

— W przyszłym roku miasto zamierza sprzedać 8 mieszkań komunalnych oraz 16 działek, ale nie wiadomo czy znajdą się na nie kupcy — mówi Adam Bartoszewicz (klub PiS). Jednak ta kwota, to kropla w morzu potrzeb. Budżet jest też sprytnym narzędziem w rękach władzy, np. w roku wyborczym 2023 r. prezydent nie planuje żadnej spłaty kredytu. Obawiam się, że mieszkańcy obudzą za późno. Może dojść też do takiej sytuacji, że miasto będzie ratować swoje finanse poprzez sprzedaż udziałów naszych spółek miejskich czy podniesienie podatków. Przykre jest to, że za ten „rozwój miasta” zapłacimy wszyscy. Mam jednak nadzieję, że radni, a przede wszystkim radni Dobra Wspólnego przemyślą swoją dotychczasową politykę i nie będą za Dobro Wspólne dla zasady umierać.

Krótko mówiąc, analizując obecną propozycję WPF i mówiąc po chłopsku, winni jesteśmy oddać ponad 155 milionów złotych. Jasną sprawą jest, że przedstawiony budżet prezydencki i WPF to „dokumenty”, które zostaną poddane analizie radnych miejskich i może się w nich jeszcze wiele zmienić. Jednak z wypowiedzi radnych można już wywnioskować, że na temat budżetu na 2020 rok i WPF toczyć się będą długie dyskusje.

60 komentarzy

napisz komentarz
 • Moja babcia mówi, nigdy Ełku nie można oddać pisiorom. I tak będzie. Nie jedno już wykrakała.

 • Nauczył się ten nieudacznik i zwala na rząd. Są samorządy które radzą, sobie z tym rządem i nie mają ani złotówki długu. Wystarczy zajrzeć do internetu. Sprzeniewierzone pieniądze na runmagedony czy baloniki a dziś w kryzysie przydałby się każdy grosz.

 • Raz w tygodniu powinna być audycja prowadzona przez Radnych opozycji. Powinna się zaczynać słowami:Aktualne zadłużenie miasta spowodowane prezes prezia to 155 mlnzł. I tak co tydzień uaktualniać a nie kaszanę wciskać jak to Czyni A przez 13 lat.

 • Nikuś i przechrzta zwalaja winę za dług na rząd. A kto podnosi łapki dobrzackie po ogłoszeniu dyscypliny. Wy panowie i reszta klakierow. Mieszkańcy to wiedzą dzięki transmisjom na Youtube. Widzimy też jak w tej kadencji Radni wężykiem opuszczają pomieszczenie Rady miasta kiedy trwa debata. Wiemy którzy najczęściej to robią. Notujemy i ogłosimy przed wyborami. Ostatnia taka wędrówka była na komisji infrastruktury. Na innych jest nie lepiej. Nikt nie musi być Radnym.

  • Moja babcia Ełczanka od urodzenia. Zaskoczyła nas stwierdzeniem:Nienawidzę dobrzaków. Zniszczyli miasto, już nawet pasztetówki dobrej nie produkują.

 • A ci idioci jeszcze na tego lekkoducha głosowali mam nadzieję że teraz to odczujecie w podwyżkach.

 • Nikodem – może i owszem, 4 miliony dochodzą przez zmiany wprowadzone centralnie, ale gdzie pozostałe 22 miliony dodatkowego długu? Niestety, czas zacząć oszczędzać i patrzeć na każdą złotówkę. Może nie ma sensu wydawać pieniędzy w radio5 na audycje zwłaszcza, że w dobie mediów społecznościowych wiadomości się rozchodzą dużo szybciej. Z kilku imprez pewnie można zrezygnować, niektóre dodatkowo biletować jak nie będzie zainteresowania to zrezygnować. Problemem jest to, że miasto nie wydaje swoich pieniędzy tylko nasze, a nieswoich pieniędzy się nie szanuje. Z zaciekawieniem będę śledził sesje rady miasta i prace nad budżetem.

  • Częściowo słuszna uwaga jednak prezio pędzi jak szalony do radia bo wie że większość jego wyborców którym organizuje potancowki nie korzysta z internetu. Rada powinna ograniczyć jego propagandę i wprowadzić swoje prezentacje. Prezio nigdy nie mówi jak straszliwie zadlużone jest miasto.

   • Droga, szanowna Redakcjo. Proszę o zamieszczenie informacji ile nas Podatników kosztuje miesięcznie/ rocznie audycja samorządowa “Wieści z ratusza”. Z góry bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam.

    • Pani Redaktor czytelnik poprosił grzecznie Panią. A odpowiedzi brak.

 • No ale Dzienisiewicz jest najdłużej radnym i to on zawsze popierał budżet, zatem to on jest winny zadłużeniu miasta

  • No właśnie. Bardzo trafna uwaga. Ciekawy jestem czy zagłosuje za budżetem, przeciw, wstrzyma się, czy będzie na głosowaniu nieobecny? Mam dwa typy spośród wymienionych. A wy???

  • Panie Kościelny ,i powyższym komentarzem rozpierd.olił Pan system , innymi słowy- masz Pan 100 % racji , Pan Dzienis ,powinien oponować ,podobnie jak i inni radni . Ale , co to znaczy ponad tysiąc zł miesięcznie ! , więc po co się narażać.

  • PREZIO JEST OK, DOBRO ICH WSPÓLNE JET OK, TYLKO DZIENIS JEST BE. TY CHYBA NAPRAWDĘ Z KOŚCIOŁA NIE WYCHODZISZ.

 • Jak czytam komentarze ełczanina na dobre i na złe , to mam ogromną chęć wysłać SMS o treści pomagam. Szkoda człowieka.

 • W dwa lata podwoili dług miasta z ponad 50 baniek na ponad 100 czyli w takim tempie za 4 lata będziemy mieli 400 milionów długu i wtedy już nie będzie na nic. Natychmiast zatrzymać trzeba ten szalony pomysł ze zwiększaniem zadłużenia, radni – kto z was prywatnie w swoim domu zadłuża się o 50 % rocznie? Przecież to byłoby samobójstwo, a już w radzie miasta przykładacie rękę? Będziemy patrzeć na wasze poczynania, czas szybko leci, nie płakać potem Panie że noclegownia pada, że nie ma na imprezy. Nie będzie na nic jak teraz nie zastanowicie się i zatrzymacie to szaleństwo.

  • @Mariola,Niech radni miasta Ełku zaczną oszczędzać od siebie,jest dług to niech pokażą że im zależy a nie pieprzą że słuchać tego już nie można….

 • Ludzie czytam wasze komentarze i żal mi was,jak dzieci zachowujecie się.Jeden z drugim żali się nad swoim zjebanym życiem,to Prezydent,to na radę i co wy chcecie tu ugrać?.Musicie tą sytułacje zakceptować,jest jak jest ich.. zrobicie z tym zachowujecie się jak życiowe pizdy z was ludzie z innych sąsiednich miast mają polewę Ełk jest zadłużony a kto dziś k…. nie jest nie tylko nasze miasto jest w długach,zobaczymy kto spłaci dług PIS tu dopiero będzie zabawa….

 • Mieszkańcy jeszcze nie rozumieją a może udają że nie rozumieją co to jest 120 mln. Długu. Dlatego pytam po raz kolejny Radę Miasta. Kiedy uruchmicie swoją audycje. Dziś słuchamy audycji Autora odpowiedzialnego za zadłużenie. Opowiada nam jak pięknie i ile m2 kostki wymienił. Nigdy nie wspomina o tym wielkim zadłużeniu. Czy w końcu Rada będzie miała choć raz w miesiącu swoją odrębną audycje. Wysylalibysmy w sieci pytania. Czy rado pod przewodnictwem Pana Szelążka obudzisz się. Miastu grozi bankructwo i Zarząd komisaryczny.

 • Trafiłem przypadkiem, nie interesuję się polityką. Od ponad 15 lat działam w usługach, mam parę brygad, jedna czasami robi coś na Ełku, reszta non stop robi w miastach ościennych. Tu nie ma pieniędzy i inwestycji, tu nie ma nowego kapitału z zewnątrz. Region się rozwija a my wydajemy pieniądze na pseudo inwestycje. Nie pozdrawiam władz miasta

 • Pani Redaktor , proszę “uruchomić” pulsowanie komentarzy poszczególnych komentatorów . Zaoszczędźi mi to czasu – będę pulsował komentarze ,nie powielając ich poprzez pisanie swoich ,podobnej treści. Wierzę w Panią i z góry dziękuję .

  • Pulsował? Puls sobie zbadaj, hrabio – a potem pisz swoje dyrdymały.

    • Trzeba było napisać “Dobrze gadasz, idioto”. “Idiota” to ulubione słowo “ełczanina na dobre i złe”, w każdej wypowiedzi go używa. Nie wiem, może rodzice tak go wołali…

     • Pracowałem w UM wiem sporo na te tematy, ok niech będzie ci już bez idioto.Ale napiszę ci że Prezydent Ełku to tylko przykrywka,radzę spojrzeć w RM tam dopiero się odpierdala cały cyrk,dla mnie jest to jedna wielka klika mogę powiedzieć ci że tam zasiadają same darmozjady i nie broń ich może masz tam znajomych ale mi to lotto.

 • Wypierdzielili ponad 100 baniek na polbruk, mostki,latarnie, i kwiatki !!!!!!!! I …….qrwa żesz mać ,ani jednej złotówki nie zainwestowali !!!!!!!!! Cóż , typowe PGR-ostwo z Bobrów. Co do Rad Miasta , to typowo sabotażyści ,tylko pod sąd polowy.

  • Idioto a kto wnioskuje o mostki,latarnie?,no kto wy mieszkańcy więc nie p…..

 • Po prostu Ełk to pechowe miasto. Natrafil na szkodnika.Chyba że Rada oprzytomnieje i dowali kolejne wotum nieufności. A panowie Kemicer i Klimowicz nie zapominajcie że jest tu sporo waszej winy. Kazano wam ale nie musieliscie podnosić waszych łapek by zaklepac
  wariackie pomysły.

  • Rada oprzytomnieje !!!! ależ Ty jesteś niepoprawnym optymistą . Człowieku obudź się z letargu , oni wszyscy są ze sobą na Ty , “kłócą” się ze sobą przed okiem kamery . Szkoda mi takich idealistów jak Ty ,kiedyś też taki byłem. Pozdrawiam kolego. Oni są tam dla diety radnego ,gdyż mają zobowiązania bankowe , za dom , samochód , wczasy ,itp. , itd. Ponad tysiączek miesięcznie !!!! , to nie w kij dmuchał w tym regionie Polski .

 • Zabrakło na 2020, to 20 baniek pożyczki, wychodzi na to że od 2017 brakuje po około 20 baniek, czyli za rok znów 20? Rozumiem że była kasa z unii i że trzeba było mieć na wkład własny ale w dużej mierze przeznaczono kasę na rzeczy które nie dadzą przychodu miasto ładne ale co dalej… nie będzie kasy na rozwój, ciężkie czasy idą dla miasta mieszkańców i wielu podmiotów,

 • Tomuś inwestuj dalej ,my spłacimy – ja i ponad 50 tys. mieszkańców , ku uciesze lemingów. Ależ ten Ełk pięknieje.

  • Ełk ma idioto 61,5 tys mieszkańców,nie podoba się to wyjedzcie z tego miasta jaki widzicie tu problem my i tak będziemy popierać włodarza Ełku a wam żal dupę ściska a Prezydent z jego ludzmi wie co robią także nie płaczcie bo inne miasta nam zazdroszczą co zrobili poprzednicy co?

   • @Ełczanin na dobre i na złe – nie serdeczny przyjacielu z Wydminy , lub innej pipidówy ,który zjechał do Ełka . Zaiste , Ełk w “papierach” ma 62 tys. mieszkańców ale , kmiocie z post PGRowskiej osady , według deklaracji “śmieciowej” tylko 52 tys. mieszkańców. Reszta spierdoli.a za granicę za chlebem !! Ełk to miasto starców ,rozumiesz lemingu ?? Kocham to miasto zabijane przez nieudolną zaściankowa i zakompleksioną władzę.

    • @Cezary D,Jestem mieszkańcem Ełku od lat,wieśniakiem to jeśteś ty bo piszesz nieprawdę.Jeszcze raz miasto Ełk na dziś liczy 61,5 tys mieszkańców ludzie będą wyjeżdżać idioto,tego nie zatrzymasz w Ełku mieszkańców przebywa ale ty piszesz że ubywa.Nie tylko Ełk jest w takiej sytułacji jakiej jest,miasta w Polsce też odczują co kochany rząd robi z samorządami napisałeś Ełk miasto starców,ty również będziesz stary także nie popisuj się młodziaku. Oj nie lubicie tego Prezydenta,ale my go uwielbiamy mamy piękne parki,i nie tylko do mego pokolenia musisz podrosnąć i zrozumieć życie i nie jestem kmiotem,jak chcesz to mogę ci to na żywo udowodnić że będziesz spieprzał gdzie pieprz rośnie także stul mordę lepiej.

     • Ełczanin? Nie wystawiasz Ty dobrego świadectwa ełczanom, posługując się tak knajackim językiem. Myślę, żeś podróba.
      PS Pani Redaktor, moderacja powinna stanowczo tutaj zaistnieć. Dość obrażania ełczan przez “ełczan na dobre i na złe”.

     • No skipper masz racje za mocno pojechałem po tym Cezarym ale zrozumcie rada miasta to jest całe zło Ełku a nie Prezydent i zobaczycie że budżet będzie klepnięty mogę się założyć tylko czekać kiedy będą transfery do DW widzę już takich co tak nadają na Prezydenta a niebawem tam dołączą proszę spojrzeć na radnych jak im się powodzi a wychylają się jako pierwsi dla mnie nie dziwne mimo że kilku znam prywatnie to powinni ustąpić a za tamten komentarz Cezary poniosło.

 • A poerdoln.ć jeszcze jeden most wzdłuż jeziora i promenadę wzdłuż rzeki do Łęgi , zjadą się turysty i za ich dutki spłacim zadłużenie. Zarządzanie miastem typowo PGRowskie , zastaw się a postaw się . Życie jest zbyt krótkie , więc trzeba się bawić !!!!!!! Najlepiej czyimś kosztem , jak mawiają urzędnicy. Co do radnych to ……… szkoda słów .

 • Kemicer. My chcemy szukać winnych i to chyba pan i pana koledzy + ten wasz prezio

 • Co ?! Nie lubisz szukać winnych?! Panie Nikodemie, Prezydent i Dobro Wspólne rządzicie samodzielnie od wielu wielu lat, to WY i wasz prezydent jesteście winni temu zadłużeniu. Zamiast robić inwestycję a nie pijar pod następne wybory, zadluzyliscie mnie i moje dzieci, zarżnęli ście To miasto Hańba !

 • Niestety nie ma w samorządzie odpowiedzialności konstytucyjnej. Za taki rozbój finansów ktoś / wiadomo/ powinien ponieść odpowiedzialność osobistą. Skwerki po kilka razy przekładane, kwiateczki co 2 tygodnie wymieniane itd, itp to lekka ręka naszego włodarza a może ktoś/ oby nie banaś/ zbadał tą rozrzutność?

KRONIKA POLICYJNA