Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny

Pozyskaj na OZE

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone działaniom: 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020”
Spotkanie adresowane jest do potencjalnych beneficjentów środków UE m.in. przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych/wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów posiadających osobowość prawną, zainteresowanych aplikowaniem do planowanych konkursów z Osi 4 RPO WM 2014-2020.

Program spotkania
Spotkanie zostanie poprowadzone przez ekspertów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie — Instytucji Wdrażającej działania 4.1 i 4.2
w ramach RPO WiM 2014-2020.

Więcej informacji
Lokalny Punkt Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku:
tel. 87 610 07 77, 87 734 11 10/09, email: lpielk@warmia.mazury.pl


Ramowy program spotkania

Spotkanie informacyjne poświęcone działaniom 4.1 oraz 4.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmi i Mazury na lata 2014-2020”

Termin:
7 marca 2017 r.
Miejsce spotkania:
Urząd Gminy Ełk
ul. T. Kościuszki 28A
19-300 Ełk

Godziny

Zakres ramowy spotkania

11:00 – 11:15

Rejestracja uczestników spotkania.

11:15 – 11:30

Wprowadzenie w tematykę spotkania.

Przedstawienie oferty Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

11:30 – 12.30

Informacja o działaniu 4.1- Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

12:30 – 12:45

Przerwa kawowa.

12:45 – 13:30

Informacja o działaniu działaniu 4.2- Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

13:30 – 13:45

Pytania i dyskusja.

Komentarze