Strona główna » Baza wiedzy » Prezydent podpisał ustawę. Koniec mandatów za brak prawa jazdy przy kontroli
Baza wiedzy

Prezydent podpisał ustawę. Koniec mandatów za brak prawa jazdy przy kontroli

25 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zwalnia z „wożenia” ze sobą prawa jazdy, ale zmian jest dużo więcej.


Ustawa ma na celu wprowadzenie ułatwień i zarazem zmniejszenie kosztów ponoszonych przez obywateli (właścicieli pojazdów, w tym przedsiębiorców) oraz zmniejszenie liczby wydawanych dokumentów, dostosowanie procedur administracyjnych oraz zmniejszenie w związku z tym odpowiednio zadań powierzonych organom jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa zwalnia posiadaczy polskiego prawa jazdy z obowiązku posiadania przy sobie tego dokumentu i okazywania go na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego.

Umożliwia rejestrację pojazdu lub czasową rejestrację pojazdu w miejscu czasowego zamieszkania właściciela pojazdu. Ustawa wprowadza możliwość czasowej rejestracji pojazdu także przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu.

Zgodnie z ustawą możliwe będzie zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu, o ile pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice zgodne z właściwymi przepisami wykonawczymi.


Zniesiony będzie obowiązek przedkładania do rejestracji pojazdu dowodu własności, jeżeli od ostatniej rejestracji pojazdu nie nastąpiła zmiana w zakresie jego własności.

Ustawa ponadto wprowadza możliwość rejestracji nowego pojazdu przez przedsiębiorcę zajmującego się sprzedażą nowych pojazdów w imieniu kupującego.


Ustawa określa także:
1) zasady współpracy polskich organów rejestrujących z organami właściwymi w sprawach rejestracji pojazdów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2) zasady wydawania wtórników dokumentów i wtórników tablic rejestracyjnych, a także tablicy dodatkowej,
3) przesłanki odmowy rejestracji pojazdu,
4) strukturę numeru rejestracyjnego pojazdu,
5) miejsce umieszczania oznaczeń oraz tablic rejestracyjnych i obowiązek utrzymywania tablic w należytym stanie przez kierującego pojazdem,
6) obowiązek prowadzenia ewidencji tablic rejestracyjnych indywidualnych i wyznaczania pojemności rejestracyjnych dla niektórych tablic.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, przewidziane są jednak liczne wyjątki. Przykładowo wskazać można:
– przepisy dotyczące możliwości upoważnienia salonu sprzedaży pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów przez właściciela nabytego w nim pojazdu do złożenia przez ten salon wniosku o rejestrację tego pojazdu, lub  do odebrania przez ten salon decyzji o czasowej rejestracji pojazdu – które wejdą w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia;
– przepisy znoszące obowiązek wydawania karty pojazdu i nalepki kontrolnej – które wejdą w życie po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Niektóre z wprowadzanych regulacji, wymagające wdrożenia rozwiązań technicznych, mają obowiązywać dopiero po ogłoszeniu przez upoważnionego ministra stosownego komunikatu, m.in. komunikatu określającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego, określającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, określającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających generowanie z systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję pojazdów raportu potwierdzającego dane zgromadzone w tej ewidencji.

Źródło: KPRP

4 komentarze

napisz komentarz
  • A ja prawo jazdy nie miał i nie bedę robił już. Jak mnie zatrzymali to zapłcił mandat 50 zł i dalej pojechał. Raz na 10 lat zatrzymajo to teraz nie bedzie i tego 50 zł. Juz ponad 40 lat jezdzę i spokojnie pojeżdze jescze z 10

    • Ot i znawca się odezwał. Co innego brak dokumentu, co innego brak uprawnień. Za to drugie dostaniesz mandat 500 zł i zakaz dalszej jazdy (a policjant może też wezwać holownik, za który zapłacisz). Przy recydywie sprawa pójdzie do sądu, tam ci dadzą grzywnę do 5 tysi. No i módl się, żebyś w kogoś nie wjechał, bo ubezpieczyciel ściągnie z ciebie wszystkie koszty do ostatniej złotówki (za jego prawników też z kasy wyskoczysz).

    • Te 50 zł to pewnie nie był mandat, tylko dałeś milicjantom na obiad. I to było 30 lat temu… 😉

  • To jest dopiero skandal!!! Pod koniec roku ubiegłego i na początku bieżącego strasznie mandatami, karami, sądem za nieprzerejestrowanie auta. Dantejskie sceny w wydziałach komunikacji, kolejki, zapisy i kaska, kasiora, Kasiunia…dla władz. Minęło 8 miesięcy i nic już nie potrzeba. A może pod koniec roku znowu coś się zmieni? Dobrze, że nie uległem presji i nie zmieniłem blach. Ten kraj to wstyd i obciach, pomijam lepsze traktowania pracowników z Ukrainy niż własnych. Rząd do dymisji!! Natychmiast!!! Droga Redakcjo, dlaczego nie nawiążecie do sytuacji sprzed 9 miesięcy???