Strona główna » Sport » Prezydent powołał Radę Sportu
Sport

Prezydent powołał Radę Sportu

Prezydent Ełku powołał  Radę Sportu, która będzie doradzać prezydentowi w kwestiach związanych z inicjatywami na rzecz rozwoju ełckiego sportu. Przewodniczącym Rady został pan Remigiusz Karpiński.

Rada Sportu to  pewnego rodzaju ciało (red.) powołane przez prezydenta Tomasza Andrukiewicza, który zapewnienia środowisku sportowemu możliwość aktywnego wpływu na sprawy dotyczące całej społeczności miejskiej, a zwłaszcza na sprawy sportu i kultury fizycznej. Ma ona pełnić funkcje: doradcze, inicjatywne a przede wszystkim opiniotwórcze. Rada powoływana jest na czas danej kadencji samorządowej. Członkowie rady nie dostają wynagrodzenia za swoją działalność.

Nowa Rada Sportu złożona jest z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, działających na rzecz środowiska sportu. Członkowie Rady Sportu to osoby ściśle powiązane z tym środowiskiem: trenerzy, zawodnicy i sportowcy. Są to osoby, które cieszą się zaufaniem i autorytetem wśród społeczeństwa. Związani z instytucjami bądź stowarzyszeniami zajmującymi się sportem.

Skład Rady Sportu:

1. Wiesław Żmuda – Mazurski Klub Sportowy Ełk

2. Marcin Ryszkiewicz – Uczniowski Klub Sportowy Rona „03”

3. Łukasz Romatowski – Uczniowski Klub Sportowy Nenufar 5

4. Edward Traskowski – senior, wieloletni trener klubu UKS Nenufar 5

5. Kazimierz Tarajda – Miejski Klub Bokserski MAZUR

6. Remigiusz Karpiński – Ełcki Klub Karate Kyokushin

7. Stanisław Malinowski – Uczniowski Klub Sportowy Konieczki

8. Ewa Daniszewska – Stowarzyszenie Sportowe Pasje

9. Sebastian Kosiorek – Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego

10. Paweł Urban – Międzyszkolny Klub Sportowy ŻAK

11. Andrzej Koc – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

12. Konrad Siemienkiewicz – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

13. Janusz Lisowski – Ełckie Stowarzyszenie Wspinaczkowe Climbers

14. Tomasz Przekop — Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MIKRO Ełk

15. Ks. Marcin Koncewicz – Uczniowski Klub Sportowy SALOS Ełk

16. Michał Rutkowski – Ludowy Uczniowski Klub Kolarski Ełk

17. Marian Malewski – koordynator sportu szkolnego

18. Katarzyna Cholewińska – Zespół Szkół Sportowych w Ełku

19. Michał Chrościelewski – Fundacja Ełckie Centrum Sportu

20. Katarzyna Sztramko – Klub Sportowy THOR Szkoła Walki

21. Paweł Konopka – Akademia Młodych Orłów

22. Magdalena Kukiełko – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

23. Kamil Birgiel — Fundacja Ełckie Centrum Sportu

Prezydent Tomasz Andrukiewicz powołał także Przewodniczącego Rady Sportu, którym został Remigiusz Karpiński – wieloletni trener i prezes Ełckiego Klubu Karate Kyokushin. Pan Karpiński przewodził także trzem poprzednim radom.

Wśród zadań Rady Sportu są m.in.:

1. opiniowanie strategii rozwoju Miasta Ełku w zakresie kultury fizycznej,

2. opiniowanie projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,

3. opiniowanie programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej,

4. współpraca z Prezydentem Miasta Ełku przy podejmowaniu decyzji dotyczących

istotnych oczekiwań i potrzeb środowiska sportowego,

5. przedstawianie Prezydentowi Miasta Ełku propozycji dotyczących ustalania zadań priorytetowych oraz terminów ich realizacji,

6. zgłaszanie Prezydentowi Miasta Ełku uwag do aktów prawa miejscowego dotyczących spraw sportu i kultury fizycznej,

7. inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej środowiska sportowego oraz współpracy władz Miasta ze środowiskiem sportowym,

8. współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się zagadnieniami sportu i kultury fizycznej,

9. inicjowanie działań na rzecz środowiska sportowego,

10. wspieranie wszelkich form aktywności.

Źródło:UM EŁK

tagi

5 komentarzy

napisz komentarz
  • Tylko jeden ksiądz, a w dodatku salezjanin?
    Nawet nie mogę napisać, że czarno to widzę… 😉

  • Poszło w gazetach, poszło w Radio. Plan wykonany. Lans prezia to podstawa. Pospólstwo się cieszy miasto upada.

  • Humorzastemu ta rada tyle doradzi co i 11 radnych w tym troje przechrztów dobrzackich w Radzie miasta. Kolejny kabaret. Miny na zdjęciu maja poważne. Po pierwszym posiedzeniu już takie nie będą.

  • Teraz upadek czeka wszystkie dyscypliny sportowe. Gdzie kucharek sześć…….