Strona główna » Pod napięciem » Proboszcz i przedsiębiorca z Nowej Wsi Ełckiej staną przed sądem za dewastację cmentarza
Pod napięciem

Proboszcz i przedsiębiorca z Nowej Wsi Ełckiej staną przed sądem za dewastację cmentarza

Pod koniec września 2021 r. Prokuratura Rejonowa w Ełku skierowała akt oskarżenia w sprawie zniszczenia dawnego cmentarza ewangelickiego wraz z kwaterami wojennymi z okresu I wojny światowej w Nowej Wsi Ełckiej. Akt oskarżenia objął proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Nowej Wsi Ełckiej zarządzającej terenem cmentarza oraz właściciela firmy budowalnej, która bezpośrednio wykonywała tam prace.

Proboszczowi zarzucono, że w 2020 roku oraz w kwietniu 2021 roku znieważył miejsca spoczynku i szczątki ludzkie poprzez zlecenie i kierowanie pracami polegającymi na wycince kilkudziesięciu drzew, a następnie pracami polegającymi na usunięciu ciężkim sprzętem kilkudziesięciu karp korzeniowych, w wyniku czego doszło do rozkopania grobów, zniszczenia elementów nagrobków, a przez to do zniszczenia terenu dawnego cmentarza ewangelickiego z I połowy XIX wieku wraz z kwaterami wojennymi z okresu I wojny światowej, będącego zabytkiem, to jest o przestępstwo z art. 262§1 kk. i z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zarzut ten dotyczy popełnienia czynu na zasadzie sprawstwa kierowniczego (kierowanie wykonaniem czynu zabronionego przez inne osoby).

Akt oskarżenia objął też właściciela firmy budowalnej, która bezpośrednio wykonywała tam prace. Mężczyźnie zarzucono złamanie tych samych przepisów przez to, że w kwietniu 2021 roku znieważył miejsca spoczynku i szczątki ludzkie poprzez kierowanie i wykonywanie prac ziemnych ciężkim sprzętem, polegających na usunięciu kilkudziesięciu karp korzeniowych, w wyniku czego doszło do rozkopania grobów i zniszczenia elementów nagrobków wskazanego wyżej cmentarza.

Następnie, na początku grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Ełku zwrócił akt oskarżenia do Prokuratury, w celu wykonania dodatkowych ustaleń dotyczących wycinki drzew w kontekście przestępstwa przeciwko ochronie środowiska. Z taką decyzją nie zgodził się prokurator i złożył zażalenie do Sądu Okręgowego w Suwałkach, argumentując, że w realiach sprawy nie było podstaw do jej podjęcia. Sąd Okręgowy w Suwałkach uwzględnił zażalenie prokuratora i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Ełku w celu merytorycznego rozpoznania.

Wkrótce zatem odbędzie się pierwsza rozprawa przed Sądem. Za zarzucone przestępstwa oskarżonym grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Według Kodeksu karnego sprawca kierowniczy ponosi odpowiedzialność karną w tych samych granicach jak sprawca bezpośredni.

Konserwator wstrzymał hucpę na cmentarzu w Nowej Wsi Ełckiej. Policja bada sprawę