Strona główna » Polityka » Radny Robert Klimowicz pyta prezydenta o segregację śmieci
Polityka

Radny Robert Klimowicz pyta prezydenta o segregację śmieci

Segregacja śmieci, która nas czeka, rodzi wiele pytań i niepewności. Jak pisze radny Robert Klimowicz, 1 czerwca wejdą w życie nowe zasady segregacji odpadów w naszym mieście. Co prawda, poinformowano radnych podczas prac komisji o tym, że przygotowywana jest kampania informacyjna skierowana do mieszkańców Ełku, niemniej już teraz radni „zasypywani są” pytaniami na ten temat.
Klimowicz złożył zapytanie do prezydenta miasta dotyczące szczególnych sytuacji związanych z segregacją odpadów, zadawanych przez mieszkańców Ełku.

1. Czy mieszkańcy będą musieli składać nowe deklaracje, jeżeli tak, to co grozi za jej niezłożenie? Jak to się będzie odbywało?

Odp: We współpracy Wydziału Finansowego oraz Mienia Komunalnego mieszkańcom, jak i właścicielom nieruchomości objętych systemem odbioru odpadów komunalnych organizowanym przez miasto Ełk, zostaną wysłane materiały promocyjne wraz ze stawkami opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Złożenie nowych deklaracji jest niezbędne, ponieważ zmienia się cały system selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta.
Zgodnie z przepisami prawa, jeśli podatnik nie złoży deklaracji, organ podatkowy wszczyna z urzędu na podstawie ustawy ordynacja podatkowa i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach postępowanie administracyjne.

2. Segregujemy na 5 frakcji, w tym odpady zmieszane (tłusty papier, mięso, kości, szkło ognioodporne, lustra, pieluchy, zabrudzona folia itd.) A co jak większość trafiać będzie do zmieszanych? Kto sprawdzi i wyda werdykt, że papier, który wrzuciłem, nie jest tłusty?

Odp: We współpracy z Centrum Edukacji Ekologicznej są opracowywane działania edukacyjno — informacyjne w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, m.in. broszury zawierające informacje, jaki rodzaj odpadów należy umieszczać w danej frakcji, a który nie. Będziemy starać się dotrzeć do naszych mieszańców różnymi sposobami z szeroko rozumianą kampanią informacyjno — edukacyjną.

Zdecydowana większość selektywnie zebranych odpadów oraz odpady zebrane jako zmieszane będzie musiała być poddana sortowaniu przez optopneumatyczne separatory, które dokonają automatycznego podziału odpadów na frakcje (grupy odpadów) wymagane przez recyklerów. Przywołany w pytaniu tłusty papier trafi z linii sortowniczej do kompostowni lub do frakcji energetycznej przekazywanej dalej do termicznego unieszkodliwienia.

3. Co z psimi odchodami? Jeden zbiera w worek foliowy, inny w papierowy?

Odp: W związku z tym, iż źródła nie podają, do jakiego pojemnika należy wrzucać odpady w postaci psiej kupy, to należy domniemywać, że odpad ten należy wrzucić do pojemników na odpady zmieszane. Wg aplikacji internetowej „Pan Śmieciarz” fekalia zwierzęce powinny być wrzucane do toalety. Idąc drogą dedukcji, że podczas wrzucenia „psiej kupy” w woreczku papierowym czy foliowym dokonujemy zabrudzenia tego surowca, to analogicznie do zatłuszczonego papieru wrzucamy ten odpad do pojemnika „zmieszane”.
Należy pamiętać, że według lekarzy weterynarii i Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej odchody zwierzęce to niebezpieczne źródło pasożytów zagrażających zdrowiu człowieka i nie można ich zaklasyfikować do odpadów bio.

4. Co z odpadami niebezpiecznymi? Będę miał jedną strzykawkę i dwie baterie?

Odp: Zbiórka przeterminowanych leków oraz odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, jest prowadzona w odpowiednio oznaczonych do tego celu pojemnikach przez apteki zlokalizowane na terenie miasta Ełku, których adresy są zamieszczone na stronie internetowej www.czystyelk.pl. Apteki nieodpłatnie przekazują mieszkańcom „czerwone” pojemniki na odpady typu igły czy strzykawki, a następnie po ich napełnieniu należy zwrócić je do apteki. Odpady niebezpieczne (leki, strzykawki, baterie) od indywidualnych mieszkańców przyjmowane są bez opłat do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siedliskach.

5. Uchwała mówi o domkach letniskowych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Co to znaczy inne? Jeżeli ktoś ma na działce drewniany budynek gospodarczy (wyglądający lub nie na letniskowy) to kto i na jakich zasadach będzie to interpretował?

Odp: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCPG) nie definiuje pojęcia domku letniskowego oraz nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. Dlatego pojęciom tym należy nadać znaczenie przyjęte w języku potocznym. Domki letniskowe nie służą do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkaniowych, tylko do celów związanych z wypoczynkiem. Inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stanowią otwartą kategorię nieruchomości, o zaliczeniu, do której decydują pełnione funkcje. Zasadniczo nieruchomości, o których mowa, są zaliczane do tych, na których się nie mieszka, ale powstają na nich odpady komunalne. Istotne jest tu nieprzeznaczenie nieruchomości (np. w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego), tylko faktyczne funkcje, jakie pełnią.

Jeżeli nieruchomości te są wykorzystywane do mieszkania, zaliczane są do kategorii nieruchomości, w stosunku do których gmina musi zorganizować odbieranie odpadów komunalnych — wynika to z ustawy UCPG. W takim też przypadku właściciel nieruchomości musi ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami według stawek określonych dla nieruchomości, zamieszkiwanych, a nie stawkę ryczałtową.

6. W co mamy zbierać poszczególne frakcje śmieci? Dotychczas większość zbierała w worki foliowe. Czy teraz będę musiał wysypywać np. papier bezpośrednio do pojemnika, czy mogę w tym worku, czy może muszą być specjalne, oznaczone kolorem worki?

Odp: Odpady komunalne w dalszym ciągu mogą być wyrzucane w workach foliowych do pojemnika zbiorczego. Jednak pojemnik musi być oznaczony naklejką, do 30.06.2022 r., zaś po tym czasie każdy właściciel nieruchomości będzie zobowiązany posiadać pojemniki w odpowiedniej kolorystyce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie selektywnej zbiórki odpadów, a w ślad za tym przyjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku.

7. Co z koszami ulicznymi? Co jak będą mieszkańcy podrzucać tam swoje śmieci?

Odp: Na chwilę obecną zdarzają się sporadyczne praktyki podrzucania odpadów komunalnych do koszy ulicznych. Mam nadzieję, że przeprowadzona akcja edukacyjna w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych spowoduje zmniejszenie ilości takich przypadków.

8. Czy przed wyrzuceniem śmieci będziemy musieli je myć? Np. pojemnik po śmietanie? Czy będziemy musieli usuwać etykiety z butelek i pojemników?

Odp: Nie ma wymogu prawnego, ani też takiego obowiązku w zakresie mycia opakowań czy też usuwania etykiet. Jednakże czyste opakowanie jest materiałem, który zostanie wykorzystany do ponownego przetworzenia.

9. Jak należy postępować z odpadami składającymi się z różnych elementów, które czasem ciężko rozdzielić?

Odp: W przypadku odpadu składającego się z różnych elementów w miarę możliwości należy je rozdzielić. Przykładem jest m.in. aluminiowe wieczko od jogurtu, które powinno być oderwane od plastikowego kubka. W sytuacji braku możliwości rozdzielenia odpadów należy je wrzucać do odpadów zmieszanych. Każdy odpad należy indywidualnie zakwalifikować, sugerując się materiałami informacyjnymi, które otrzymają mieszkańcy.

10. Co z odpadami po remoncie?

Odp: Zgodnie z przyjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie Miasta Ełku „zbiórka odpadów budowlanych bezpośrednio po wytworzeniu odbywa się do kontenera dostarczonego przez przedsiębiorcę i przez niego odbierane na podstawie indywidualnej umowy. Odpady budowlane powstające w gospodarstwach domowych wytwórca odpadu przekazuje własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.

Odpady po remoncie mieszkania (gruz, glazura, terakota) od indywidualnych mieszkańców przyjmowane są bez opłat do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siedliskach.
Powyższe odpady budowlane wykorzystywane są przez spółkę na składowisku odpadów, do formowania dróg technologicznych, obwałowań i obowiązkowych przesypek.

11. W jaki sposób będziemy segregować odpady w szkołach? Czy nauczyciele będą pilnować tego, co jest wrzucane do pojemników, czy potem panie sprzątające dokonają wtórnej segregacji?

Odp: Dyrektorzy wszystkich jednostek budżetowych otrzymają materiały edukacyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, których zasady we własnym zakresie zastosują w podległych sobie placówkach.

Opracowała Renata Szymaszko

22 komentarze

napisz komentarz
 • zadam pytanie retoryczne , w jakim celu posiadamy sortownię w Siedliskach , skoro sami musimy sortować i płacić …….. ile procent więcej ?!?!?!?!!? , będzie zależało od naszej Rady Miasta i głosowania wiosną. Oj czuję , znaczny wzrost cen za odbiór odpadów , ale może się mylę i obym się mylił- tego sobie i innym podatnikom- niewolnikom życzę .

  • To pytanie powinien Pan zadać pisiorom rządzącym. To oni ciągle mówią bo unia tak chce a to nie jest prawda. Potrzebne są podatki i wszystkie inne opłaty byleby wystarczyło na kupienie wyborców.

 • Pan Przechrzta próbuje być aktywny ale przynależność do grupy która tak straszliwie zadłużyła miasto w ciągu ostatnich 13 lat czyli 155 mln. Niweczy wszelkie Pana Przechrzty działanie. Najstraszniejsze jest to że zadłużacze tak zaprogramowali spłatę kredytów że z zadłużeniem będą musieli zająć się następcy. Kiedy zgodnie z ustawą już ich w UM NIE BĘDZIE. Szok!!!

 • A ja mam pytanie co z tymi co zbierają puszki , kartony i inne rzeczy. Co pojemniki będą zamknięte i każdy będzie posiadał klucz?. Kto zapłaci za rozwalony kontener / pojemnik ?

  • Niestety ale zbieracze nie będą mieli dostępu do kontenerów. Będą musieli przerzucić się na inne zajęcie. Pozostają okoliczne parki, jeziora, tam można i teraz znaleźć sporo butelek, puszek, porozwalanych ubrań z kontenerów PCK-u (np. za osiedlem Pod Lasem), tak że będzie co robić, albo po prostu zajmą się zajęciem zarobkowym innym. Są różne w tym mieście możliwości, szczegóły w urzędzie miasta a zwłaszcza na sesji rady.

 • Tu chodzi o jedno żeby nieudacznicy rządzący naszymi miastami i gminami nic nie robiąc zbijali kasę która roztrwonią na rabaty i mostki. Mamy w mieście przykład speca który doprowadził do 150 mln długu.

 • Droga Redakcjo, to ja mam jeszcze pytania. Gdyby udało się zadać je Prezydentowi Miasta Ełku:
  1. Na ile prace/pozyskanie i sprzedaż surowców ełckiej sortowni (Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” sp. z o.o.) wpływają na obniżenie opłat za śmieci pobieranej przez Gminę Ełk?
  2. Czy kiedykolwiek na terenie należącym do miasta Ełk pojawią się kosze/pojemniki (z podziałem na 5 frakcji)?
  3. Czy rozważany jest/ będzie pomysł instalowania, np. w szkołach tzw. butelkomatów?
  4. Jakie działania były podjęte w zakresie przygotowania mieszkańców Ełku przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą Ełku w czasie gdy przewodniczącym był pan Dariusz Wasilewski (jak dobrze pamiętam – działał z ramienia UM w Ełku/Gminy Ełk)?
  5. Jakie są plany obecnego przewodniczącego ww. Związku w zakresie doposażania miasta w pojemniki na poszczególne frakcje?
  6. Czy miasto będzie dofinansowywać zakup pojemników na poszczególne frakcje?
  7. Co z nieruchomościami, które nie mają miejsc na ustawianie dodatkowych pojemników (120l, 240l i 1100l)? Miasto udostępni swoje tereny?
  8. Jaka jest przyszłość sortowni? I czy jest ona nadal niezbędna?

  • Konkretne pytania ale. Prezio z bólem odpowiada na interpelację radnych a niekiedy nie odpowiada, dlatego nie licz na odpowiedź,

   • Otrzyma drugie votum nieufności to będzie odpowiadał na zasiłku dla bezrobotnych.

 • Co z rozwalonym telewizorem na plaży w Mrozach Wielkich??? Leży już tam kilka TYGODNI!!! Czy nikt tego nie widzi? Nikomu nie przeszkadza. Panie Sołtysie, za chwilę jakiś idiota wrzuci go do jeziora i segregacja nie będzie potrzebna. Ps. Ci co wywożą śmieci, na pewno go widzieli. Ale po co schodzić kilka metrów w dół.

   • “Przewróciło się – niech leży, cały luksus polega na tym, że nie muszę go podnosić , będę się potykał czasem….”

 • Kiedy budowano super,hiper , naj …nowocześniejszą sortownię za grube miliony i obiecywano spadek cen za odbiór śmieci ,co nigdy nie miało miejsca – wręcz przeciwnie ceny ciągle rosną.Wskazywałem jej niedociągnięcia, minusy i brak zasadności w kilku kwestiach , w nazwijmy to -konsultacjach społecznych ,ówczesne władze i znaFcy tematu i zagadnienia wyśmiali mnie ……Cóż po latach widzimy jak jest z najnowocześniejszym zakładem w Polsce i jak spadają ceny za odbiór śmieci. Szkoda tylko że nikt nie poniesie odpowiedzialność za to i wiele innych genialnych inwestycji. Ełczanie pokornie zapłacą i posortują ,a za pół roku nikt nie będzie pamiętał i czuł się wydymany na śmieciach. Brawo Panie Prezydencie i Rado Miasta – poraz kolejny jestem z Was dumny.

 • Wybudowali za miliony super sortownię. Chwalili się że najnowocześniejsza w Polsce. I teraz kazdemu każą kupować po 5 pojemników a jeśli ktoś nie ma wolnego miejsca. Dlaczego nie korzysta się ze sprawdzonych sposobów segregacji. W Niemczech np Badenii Wittembergi. Każdy mieszkaniec domków jednorodzinnych ma dwa pojemniki. Niebieski na odpady mokre i szary na suche. W wielu miejscach miast ustawiono duże pojemniki ogólne. Na szkło, zielone, białe i brązowe. Plastic i papier. Np dużo gabarytowy jak kartony. Mieszkańcy wożą tam swoje odpady a po te dwa pojemniki przyjeżdżają firmy. Czy to takie trudne? Po co każdemu tyle pojemników. A może kumpel je produkuje to rozumiem. Wszystko w Polsce zwalane jest na Unię a to kłamstwo. Teraz pytanie, czy po te 5 pojemników będą przyjeżdżać pięć razy czy przyjadą jak to teraz bywa i zabiorą jednorazowo. Zmieszają ponownie i sortownia będzie ponownie sortować. Można dostać obłędu w tym kraju.

  • Gdzie jest podstawowe pytanie czyli ile ta moja praca polegająca na sortowaniu odpadów będzie MNIE kosztować? Innymi słowy czy i o ile wzrosną opłaty za gospodarowanie odpadami? Proszę o wyjaśnienie.

   • Teraz jest 13,50 – bedzie 27 jak bedziesz segregował, a jak nie bedziesz to 27 x 4.
    Tak na teraz policzyli, czyli twoja segregacja warta bedzie 27 x 3 =81 zł od osoby

  • Opowiadasz bzdury w Niemczech segreguje się na 5 frakcji, nie siej zamętu.

   • Z siania zamętu to ty jesteś znany od lat. W Niemczech są landy i prawie w każdym landzie segregacja odbywa się wg. różnych zasad. NM ma rację.pracuję tam już 17 lat.

  • “N.M” – masz rację. Zauważam że przedstawiciele miasta (urzędnicy i radni) nie są od pomagania – jest to moje subiektywne odczucie – może inni czują inaczej. “Oni” interpretują przepis w ten sposób, że to “Wy” musicie. Oni nie muszą w cale nic robić. Oni nie są od pomagania, no bo co oni tak naprawdę mogą. Przepisy, przepisy – świetna wymówka.
   To o czym piszesz dotyczy samorządów, które chcą pomagać swoim mieszkańcom – czują, że jest to ich obowiązek. U nas to wszystko brzmi pod hasłami w stylu “jesteśmy eko”, “zielone coś tam Polski”, segreguj… A i tak sprowadza się to do jednego : PŁAĆ!
   Gdzie mamy ustawiać 5 pojemników? UM w Ełku wie ile kosztuje pojemnik 120l, 240l, 1100l???Miasto współpracuje ze wspólnotami/mieszkańcami? Niech się UM w Ełku nie wykręca, że to wspólnoty i oni nie mają nic do tego – bo Gmina Ełk ma tam udziały 🙂
   No to zobaczymy jakie będą podwyżki za śmieci. I czekam na kolejną podwyżkę radnym.

Komentarze