Strona główna » Polityka » Ratusz sięga do kieszeni mieszkańców. Przed nami podwyżki podatków
Polityka

Rada Miasta Ełku Ratusz sięga do kieszeni mieszkańców. Przed nami podwyżki podatków

R. Szymaszko
Podwyżek cen biletów, podatków od nieruchomości i środków transportu mogą spodziewać się ełczanie na przyszły rok. Na najbliższej sesji „stanąć” mają uchwały dotyczące wzrostu podatków i opłat lokalnych.

Ełcki ratusz przedstawił już projekty uchwał dotyczące opłat lokalnych. I choć ostania podwyżka podatków od nieruchomości miała miejsce w 2017 roku, to proponowany wzrost na pewno nie ucieszy przedsiębiorców ełckich, szczególnie tych, którzy zmagają się z przestojem wynikającym z obostrzeń.

PODATEK OD GRUNTÓW
— związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej — od 1 m2 powierzchni — było: 0,88 zł; ma być: 0,92 zł
— pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych — od 1 ha powierzchni — było: 4,63 zł; ma być 4,86 zł
— pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — od 1 m2 powierzchni było: 0,40 zł; ma być 0,42 zł

PODATEK OD BUDYNKÓW I ICH CZĘŚCI
— mieszkalnych — od 1 m2 powierzchni użytkowej- było: 0,70 zł; ma być 0,74 zł
— związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej — od 1 m2 powierzchni użytkowej — było: 22,99 zł; ma być: 24,14 zł
— zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym — od 1 m2 powierzchni użytkowej — było: 10,80 zł; ma być: 11,34 zł
— związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej — było: 4,70 zł; ma być: 4,94 zł
— pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — od 1m2 powierzchni użytkowej — było: 7,77 zł, ma być 8,16 zł;
z wyjątkiem: budynków lub ich części wyodrębnionych na pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni do 10 m2- od 1 m2 powierzchni użytkowej — było: 4,14 zł, ma być: 4,35 zł

Projekty zmiany stawek podatkowych trafią pod głosowanie na sesji Rady Miasta Ełku już 25 listopada.

Ciekawostki budżetowe: Miasto planuje podwyżkę cen biletów i ograniczenie kursów MZK

7 komentarzy

napisz komentarz

KRONIKA POLICYJNA