Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny
foto: Pixabay.com.pl

Rusza nabór dzieci do przedszkoli miejskich. Sprawdź kryteria

W lutym ruszyła rekrutacja do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024. Od 13 do 17 lutego można składać deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkolnej. Rekrutacja do przedszkoli dla nowych dzieci rozpocznie się od 20 lutego, wnioski można będzie składać do 10 marca.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej (13 – 17 lutego)

Od 13 lutego można składać deklaracje kontynuacji edukacji przedszkolnej. Deklaracje można składać do 17 lutego 2023 r. Jeżeli rodzic nie złoży deklaracji kontynuacji, dziecko nie ma zapewnionego miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej składają pisemnie deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 w przedszkolach/szkołach, do których uczęszczają ich dzieci.

Rekrutacja do przedszkoli (20 lutego – 10 marca)

Od 20 lutego rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Ełk dla nowych dzieci. Wnioski o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej można składać do 10 marca.

W rekrutacji uczestniczą dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na obszarze miasta Ełku, które w roku szkolnym 2022/2023 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

Jak złożyć wniosek?

Istnieją 2 sposoby złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

  • wypełnienie wniosku elektronicznie poprzez stronę internetową (wydruk wniosku składany jest do placówki, do której dziecko stara się o przyjęcie),

  • złożenie ręcznie wypełnionego papierowego wniosku do placówki (pracownik przedszkola/szkoły wprowadzi wniosek do systemu).

Elektroniczny system naboru

Zastosowanie elektronicznego systemu naboru daje możliwość pełnego wykorzystania miejsc. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez miasto Ełk będzie prowadzona także w dniach 20 lutego – 10 marca 2023 r.

W tych dniach udostępniona będzie strona internetowa poświęcona elektronicznej rekrutacji. Na stronie dostępny będzie informator zawierający ofertę przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie miasta Ełku.

Korzystając z elektronicznego naboru Rodzice będą mieli wsparcie w postaci opracowanego przez Wydział Edukacji

PORADNIKA DLA RODZICÓW – REKRUTACJA 2023/2024 KROK PO KROKU.

Uwaga: Wniosek rodzica wypełniony za pośrednictwem strony internetowej jest zapisany w systemie. Rodzic z wersją papierową wniosku wraz z wymaganymi dokumentami musi koniecznie udać się osobiście do placówki pierwszego wyboru i potwierdzić wniosek najpóźniej do 10 marca 2023 r.

Kryteria rekrutacji

O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego nie decyduje kolejność zgłoszeń tylko kryteria pierwszego i drugiego etapu rekrutacji. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

  • 1. wielodzietność rodziny kandydata;
  • 2. niepełnosprawność kandydata;
  • 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Do publicznych placówek przedszkolnych, może dostać się każde dziecko i nie ma przy tym znaczenia, gdzie zamieszkuje, w jakim rejonie miasta.

Nie ma pierwszeństwa przyjęcia dziecka do przedszkola w okręgu, w którym zamieszkuje.

Rejon nie jest więc jednym z kryteriów punktowanych przez placówki przedszkolne przy ocenie wniosków w rekrutacji przedszkolaków.

Wyjątek: W związku z tym, że dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej (tzw. zerówka) lub innej formie wychowania przedszkolnego, wówczas droga dziecka z domu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie może przekroczyć – 3 km.

Uwaga!

Kryteria naboru w drugim etapie postępowania dostępne są w poradniku dla rodzica, który umieszczony jest w BIP w zakładce oświata publiczna.

ogłoszenie płatne
REKLAMA
Komentarze

Komentuj i odpowiadaj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *