Strona główna » Lokalne » Rusza nabór uzupełniający do miejskich przedszkoli. Nabór trwa do 22 kwietnia
Lokalne

Rusza nabór uzupełniający do miejskich przedszkoli. Nabór trwa do 22 kwietnia

Dobra wiadomość dla rodziców i opiekunów dzieci, które nie dostały się do miejskich przedszkoli w trakcie I naboru. W dniu 15 kwietnia rusza nabór uzupełniający do Miejskiego Przedszkola Bajka oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach SP 1 i SP6.

Rodzice mogą składać wnioski do 22 kwietnia 2021 r. (tylko w wyznaczonych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach).

Liczba wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej (na dzień dzisiejszy):

Miejskie Przedszkole „Bajka” (ul. Popiełuszki) – ok. 57 wolnych miejsc

Szkoła Podstawowa nr 1 (ul. Koszykowa) – 10 wolnych miejsc dla dzieci 5-6-letnich.

Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 (ul. Suwalska) – 7 wolnych miejsc dla dzieci 5-6 letnich.

RAZEM ok. 74 wolnych miejsc

Rodzice, zainteresowani przyjęciem dzieci do przedszkoli w naborze uzupełniającym, edytują wniosek składany do przedszkola w trybie I-szej rekrutacji i składają ponownie elektronicznie oraz wersję papierową do przedszkola pierwszej preferencji z nowej listy przedszkoli /oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z wolnymi miejscami.

Do miejskich przedszkoli uczęszcza obecnie 1785 dzieci.

W ramach pierwszego naboru przyjętych zostało 448 dzieci.

W przypadku dodatkowych pytań można skontaktować się telefonicznie z wybraną placówką wychowania przedszkolnego lub z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Ełku (tel. 87 732 6145; 87 732 6175).