Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny

Rusza nabór wniosków na stypendia sportowe

W Urzędzie Miasta Ełku można już składać wnioski o przyznanie stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe na I półrocze 2023. Wnioski na nagrody i wyróżnienia przyjmowane są przez cały rok.

Stypendium sportowe to forma wsparcia materialnego zawodników, umożliwiająca rozwój kariery sportowej. Przyznawane jest w dowód uznania dla prezentowanego przez zawodników poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Stypendium może otrzymać również trener za zaangażowanie lub za wysokie wyniki zawodników.

Stypendia sportowe przyznawane są 2 razy w roku kalendarzowym lub na wniosek Prezydenta Ełku. Innymi formami wsparcia są nagrody i wyróżnienia.

Nagroda jest wyrazem uznania:

  • dla zawodnika za prezentowany przez niego poziom i wysokie wyniki sportowe

  • dla trenera za zaangażowanie lub za wysokie wyniki sportowe zawodników, lub działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Ełku.

Wyróżnienia przyznawane są w postaci: statuetek, pucharów, dyplomów i listów gratulacyjnych w kategorii: „zawodnik”, „trener” i „zespół sportowy” za wybitne osiągnięcia sportowe lub wieloletnią działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej.

Wnioski na nagrody i wyróżnienia można składać przez cały rok.

Do składania wniosków na stypendia, nagrody i wyróżnienia uprawnione są kluby sportowe, związki sportowe, szkoły, uczelnie oraz inne podmioty.

Szczegółowe informacje i formularze wniosków dostępne są na:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/wydzial/7/

Komentarze