Strona główna » Pod napięciem » Ścigali się w Supraślu i Ełku z Cezarym Zamaną
Pod napięciem Sport

Ścigali się w Supraślu i Ełku z Cezarym Zamaną

Kkolarzeola­rze z UKK Prost­ki” ści­ga­li się 15 i16 sierp­nia w SK BANK MAZOVIA MTB MARATHON Ceza­re­go Zama­ny w Supra­ślu i Ełku.

Wyni­ki w Supra­ślu 15.08.2015r.:

Dystans hob­by 8km
 — Krzy­siek Laszcz­kow­ski msc 3 kat HM4.

Dystans fit 32 km
 — Szy­mon Gryn msc 1 kat FMJ
 — Patry­cja Laszcz­kow­ska msc 3 kat FKJ .
 — Dariusz Gaj­dziń­ski msc 7 kat FM4
 — Rado­sław Guze­wicz msc 13 kat FM3.

Dystans 57 km
 — Tomasz Kuczyń­ski msc 3 kat MM0.

Wyni­ki z Ełku 16.08.2015r.:

Dystans Hob­by 9km:

1. Krzysz­tof Laszcz­kow­ski open miejsc 1, kat. HM4 miej­sce 1
2. Kamil Gutow­ski open miej­sce 15, kat. HM2 miej­sce 5

Dystans Fit 31km:

1. Pau­la Gaj­dziń­ska- Supiń­ska open miej­sce 36, kat. FK1 miej­sce 5
2. Patry­cja Laszcz­kow­ska open miej­sce 38, kat. FKJ miej­sce 4
3. Szy­mon Gryn open miej­sce 8, kat. FMJ miej­sce 1
4. Lech Bro­chac­ki open miej­sce 43, kat. FM5 miej­sce 4
5. Dariusz Gaj­dziń­ski open miej­sce 45, kat. FM4 miej­sce 5
6. Rado­sław Guze­wicz open miej­sce 126, kat. FM3 miej­sce 32- nagro­da Fair play
7. Mar­cin Gaj­dziń­ski open miej­sce 79, kat. FM1 miej­sce 7
8. Karol Kędzier­ski open miej­sce 129, kat. FM1 miej­sce 9
9. Adrian Sikor­ski open miej­sce 153, kat. FMJ miej­sce 7
10. Robert Wit­tlieb open miej­sce 157, kat. FM3 miej­sce 43
11. Elż­bie­ta Supiń­ska open miej­sce 49, kat. FK4 miej­sce 11

Dystans Mega 50km:
1. Tomasz Kuczyń­ski open miej­sce 98, kat. MM0 miej­sce 4
2. Robert Made­jek open miej­sce 76, kat. MM3 miej­sce 23
3. Jan Sit­kie­wicz open miej­sce 124, kat. MM5 miej­sce 11

Dystans Giga 70km:
1. Kazi­mierz Gabry­le­wicz open miej­sce 16, kat. GM5 miej­sce 4

W Ełku Ceza­ry Zama­na podzię­ko­wał nam za pomoc przy orga­ni­za­cji mara­to­nu i wyzna­cze­nia tra­sy rowerowej.

Dariusz
Gajdziński

Fot. Pau­la Gajdzińska

OSTATNIE