Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny

Seniorów w naszym powiecie będzie przybywać

Według ostatnich danych demograficznych udostępnianych przez GUS społeczność seniorów w powiecie ełckim sięga 21008 osób. To ludzie, którzy budowali nasz powiat przez dziesięciolecia. Patrząc na czyste statystyki, powinniśmy widzieć nie tylko twarze naszych dziadków i babć, ale również nauczycieli, przyjaciół i sąsiadów, którzy wnieśli znaczący wkład w to, jak dziś funkcjonujemy. Warto więc orientować się, przed jakimi wyzwaniami staje powiat ełcki w zakresie polityki senioralnej.

Ilu seniorów zamieszkuje powiat ełcki?

Analizując wykresy wiekowe, możemy zauważyć, jak różnorodna jest starsza generacja. Ze względu na oczekiwaną długość życia większość osób po 60. roku życia stanowią seniorki, jednak w powiecie ełckim nie brakuje również starszych mężczyzn. Każda z tych grup ma swoje unikalne potrzeby i zainteresowania, o czym warto pamiętać nie tylko w przededniu wyborów samorządowych.

12138 seniorek tworzą barwną i silną społeczność, która ma ogromny wpływ na życie powiatu ełckiego. Od aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, poprzez wolontariat, aż po bycie filarem rodziny — nasze babcie, matki i przyjaciółki pokazują, jak wiele można zrobić, mając za sobą bogate doświadczenie życiowe.

8870 mężczyzn w wieku senioralnym również stanowi znaczącą część naszej społeczności. Wielu z nich wciąż aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i rodzinnym, przekazując swoją życiową mądrość i doświadczenie.

W przypadku obu grup nie można zapominać o wyzwaniach, z jakimi się mierzą: od problemów zdrowotnych, przez samotność, aż po trudności z dostosowaniem się do zmieniającej się rzeczywistości. To istotne, tym bardziej że z roku na rok seniorów w powiecie ełckim będzie przybywać.

Seniorów w naszym powiecie będzie przybywać

Na bazie danych z ostatniego spisu powszechnego przeprowadzonego w 2021 roku GUS pokusił się o prognozy dotyczące stanu ludności na najbliższe kilkadziesiąt lat. Wnioski są jasne: liczba seniorów w powiecie ełckim będzie rosła. To trend demograficzny, który zauważalny jest nie tylko lokalnie, ale i globalnie, i niesie ze sobą konsekwencje dla całej społeczności.

Wzrost liczby osób starszych to wyzwanie dla lokalnego systemu opieki zdrowotnej, społecznej i infrastruktury, ale także dla samych seniorów i ich rodzin. Jako społeczność powiatu ełckiego będziemy musieli przykuwać większą uwagę do kwestii jakości życia w starszym wieku, dostępności usług oraz możliwości integracji społecznej i aktywizacji. Wspieranie seniorów jest ważne również ze względu na fakt, że w wielu przypadkach ich sytuacja finansowa nie należy do najłatwiejszych.

Sytuacja finansowa seniorów w powiecie ełckim

Przeciętna emerytura w województwie warmińsko-mazurskim na koniec 2023 roku wynosiła według danych GUS 3147,35 zł brutto. Trzeba jednak pamiętać, że wielu emerytów nie może nawet marzyć o takiej kwocie, ze względu na niższy staż pracy będąc uprawnionymi zaledwie do emerytury minimalnej. Po waloryzacji z marca 2024 roku wynosi ona 1780,96 zł. Dodatkowo niemal 400 000 Polaków ze względu na brak wymaganego do emerytury stażu pobiera tzw. emerytury groszowe, nieprzekraczające nawet kwoty minimalnej. Rozpowszechnienie w ostatnich dekadach tzw. umów śmieciowych sprawia, że według prognoz liczba ta do 2030 roku sięgnąć ma nawet 600 000 emerytów.

Nic dziwnego zatem, że seniorzy są grupą narażoną na zadłużenie. W powiecie ełckim mamy 744 dłużników w wieku senioralnym, których łączne zaległości w płatnościach wynoszą ponad 14.6 mln zł. Daje to średnią kwotę zaległości dłużnika wynoszącą powyżej 19 tysięcy zł. Na szczęście wielu seniorów liczyć może na pomoc rodzin, nawet jeżeli ze względu na odległość lub warunki mieszkaniowe opieka nad seniorem nie może być sprawowana bezpośrednio.

Perspektywy opieki senioralnej w naszym powiecie

Jedną z podstawowych form opieki senioralnej są w Polsce prywatne i publiczne domy opieki, domy seniora, zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz DPS-y. Według Krajowego Rejestru Domów Opieki w powiecie ełckim znajduje się 5 takich placówek. Ich działalność jest ściśle regulowana przez ustawodawstwo, a kontrolę nad nimi sprawują zazwyczaj samorządy. To dobra opcja, jeżeli zdrowie nie pozwala starszej osobie na prowadzenie samodzielnego życia.

Wielu seniorów woli jednak spędzać jesień życia we własnym domu. Korzystając z własnych środków finansowych lub wsparcia rodziny decydują się postawić na wsparcie prywatnego opiekuna. Może mieć ono formę zarówno doraźną (w pomocy z zakupami, gotowaniem czy organizacją czasu wolnego), jak i stałą – od opieki pielęgniarskiej po wspólne zamieszkanie z seniorem. Według bazy serwisu opiekaseniora.pl na terenie powiatu ełckiego ogłasza się obecnie 165 opiekunów i opiekunek.

Sytuacja seniorów w powiecie ełckim – podsumowanie

Seniorzy w powiecie ełckim, stanowiący znaczącą część społeczności lokalnej, zasługują na szczególną uwagę ze względu na ich wkład w rozwój regionu oraz stojące przed nimi wyzwania. Demografia pokazuje, że liczba osób starszych systematycznie rośnie, co stawia przed powiatem zadania związane z zapewnieniem odpowiedniej opieki zdrowotnej, wsparcia finansowego oraz możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. W kontekście zmieniającej się struktury wiekowej społeczeństwa oraz prognozowanego wzrostu liczby seniorów, kluczowe staje się skoncentrowanie na jakości ich życia, dostępności usług dedykowanych tej grupie wiekowej, jak również na promowaniu integracji i aktywizacji społecznej.

W powiecie ełckim podobnie, jak w innych regionach, seniorzy często zmagają się z wyzwaniami finansowymi, które wpływają na codzienne życie i samopoczucie. Wobec tych realiów rośnie znaczenie lokalnych inicjatyw i programów wsparcia, które mogą oferować pomoc materialną, jak i psychospołeczną. Równie ważne jest promowanie różnorodnych form opieki nad seniorami, zarówno w ramach tradycyjnych instytucji, jak i poprzez wsparcie pozwalające na jak najdłuższe pozostanie w domowym otoczeniu. Adresowanie tych potrzeb oraz kierowanie zasobów w sposób umożliwiający wszechstronną pomoc to kluczowe zadania dla samorządu powiatu ełckiego, mające na celu poprawę jakości życia seniorów i ich rodzin.

Źródło: opracowane przez opiekaseniora.pl na bazie danych udostępnianych przez Bank Danych Lokalnych GUS, Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor i bazę informacji kredytowych BIK oraz Krajowy Rejestr Domów Opieki.

Michał Małysa

Komentarze

2 Komentarze

  • Jak tak dalej będzie z emigracją młodych ludzi to Ełk za 5 -10 lat będzie typowym miastem emerytów! Młodzi wykształceni ludzie za najniższą krajową nie będą pracowali. Potem zdziwienie,że nie biorą ślubów czy nie mają dzieci. Kto się zdecyduje na dzieci mając w perspektywie niskie zarobki!

    • Może przyszli młodzi radni. Nie będą bezradni, ale zaradni: legalna praca plus dieta radnego i można żyć za kilka tysięcy. Do tego ewentualnie pobory pracującej żony i różnego rodzaju dodatki na dzieci.

Komentuj i odpowiadaj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *