Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny

Stare Juchy. Czy Wanda Hanusko straci mandat radnej

Do rady gminy Stare Juchy wpłynął wniosek o wygaśniecie mandatu radnej Wandzie Hanusko. Wnioskodawcą jest Daniel Domoradzki, prezes stowarzyszenia Aktywne Mazury.

— Ustaliłem, że wiceprzewodnicząca rady Gminy Stare Juchy, Wanda Hanusko prowadząc działalność gospodarczą, wystawiła […] co najmniej 90 faktur na Gminę Stare Juchy i jej jednostki organizacyjne — informuje wnioskodawca. 

Radna Hanusko ma własny sklep spożywczo-przemysłowy. Z dokumentów (faktury), które pozyskał Daniel Domoradzki wynika, że radna handlowała z jednostkami organizacyjnymi i urzędem gminy.

Zgodnie z art. 24f.  ustawy o samorządzie gminnym radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem, lub pełnomocnikiem ani zarządzać taką działalnością.

— W mojej ocenie radna Hanusko złamała zakazy ustawowe i Rada Gminy Stare Juchy powinna wygasić jej mandat — mówi Daniel Domoradzki.

O nieprawidłowościach został powiadomiony wojewoda, komisarz wyborczy, a także wójt gminy Stare Juchy.

 

Komentarze