Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny
pixabay

Szykują się kolejne podwyżki? PWIK chce podnieść cenę za wodę

Mieszkańcy Ełku mogą spodziewać się kolejnej podwyżki. Tym razem za wodę. Ełcka spółka PWiK wystąpiła do Wód Polskich o skrócenie obowiązującej taryfy i zatwierdzenie nowej. Miejska spółka chciała, aby podwyżka obowiązywała od 1 lipca 2022 roku. Zapytanie do PWiK w sprawie podwyżek za wodę skierował radny Ireneusz Dzienisiewicz.

O prawie 17 procent miałaby podrożeć woda, natomiast ścieki o prawie 22 procent — czytamy w odpowiedzi na wniosek radnego.

Przypomnijmy. W czerwcu 2021 roku Wody Polskie zatwierdziły wniosek PWiK dotyczący podwyżek za wodę, które miały obowiązywać do czerwca 2024 roku.

Teraz przedsiębiorstwo chce zmiany tych cen a „główną przyczyną złożenia wniosku, jest wzrost cen energii elektrycznej oraz paliw, które stanowią dużą część kosztów funkcjonowania Przedsiębiorstwa” – argumentuje PWiK.

Jeśli Wody Polskie zatwierdzą zmianę taryfy, to ełczanie zapłacą za wodę i ścieki 13,82 zł za m sześc. To oznacza wzrost o przeszło 2 zł na metrze. Obecnie płacimy 11,52 zł.

— Proponowana przez miejską spółkę podwyżka cen wody jest zaskakująca. Rozumiem, że przedsiębiorstwo ma wzrost kosztów, ale poprzedni rok zakończyło zyskiem w wysokości 1,3 mln zł, a dodatkowo potrafiło wydawać pieniądze na różnego rodzaju sponsoringi — mówi Dzienisiewicz. I dodaje: mam też pewną refleksję. Jak wiele podwyżek jesteśmy w stanie znieść? W końcu dojdzie do sytuacji, że mieszkańcy przestaną płacić za wodę, ogrzewanie czy też śmieci. W efekcie zamiast oczekiwanego przez miasto wzrostu przychodów w spółkach dojdzie do spadków i strat finansowych.

Warto też przywołać fakt, że na terenie stacji uzdatniania wody w Przykopce zainstalowano przeszło 1300 sztuk paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 500 kW w najnowszej technologii, która produkuje prąd na potrzeby stacji. Szacowano, że oszczędności wyniosą 1/3 zużycia energii elektrycznej, co miało przełożyć się obniżenie kosztów eksploatacji obiektów należących do PWiK.

Wg sprawozdania finansowego PWiK w roku 2021 osiągnęło zysk netto w kwocie 1.291.347,02 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych 02/100). 90 tys. złotych przeznaczyło na darowizny w ramach mecenatu na zadania z zakresu spraw społecznych, zdrowia, ekologii, sportu i działalności charytatywnej.

Odpowiedzialność za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków ponoszą samorządy. Ceny za te usługi proponują przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Wody Polskie jako regulator, analizują zasadność proponowanych stawek.

— Zdajemy sobie sprawę z tego, że czasy są ciężkie. Wszystkich nas dotykają skutki wojny i rosnącej inflacji. Dlatego zależy nam na tym, by ceny za wodę i ścieki drastycznie nie wzrastały. Jednak, jeśli już wzrost jest konieczny, nie doprowadził do wykluczeń społecznych. Woda musi być dostępna dla wszystkich — mówił minister Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą.

W związku z nasilającymi się apelami samorządów o „urealnienie cen do panujących warunków” Wody Polskie zadeklarowały, że są gotowe od 1 września rozpocząć ponowną weryfikację procesu taryfikacji.

Wody Polskie weryfikują zasadność złożonego przez przedsiębiorstwo wniosku.

 

ogłoszenie płatne
REKLAMA
Komentarze