Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny

Termin na złożenie wniosku do Nagrody „Białej Lilii” przedłużony

zdjęcie z X edycji
Do końca kwietnia 2021 roku został przedłużony termin składania wniosków w XV edycji konkursu Nagrody Białej Lilii — podaje ełcki ratusz. „Nagrody będą przyznane za wybitny wkład w rozwój i promocję miasta Ełku za rok 2020”.

Nagrody Białej Lilii przyznawane są corocznie od 2007 roku. Ideą nagrody jest wyróżnienie osób, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą miastu i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promowania Ełku.

Nagrody przyznawane są osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom za szczególne osiągnięcia w poprzednim roku kalendarzowym lub za całokształt działalności w 8 kategoriach:
1. Mecenas Sportu,
2. Sportowiec Roku,
3. Nagroda Artystyczna,
4. Mecenas Kultury,
5. Ambasador Ełku,
6. Przedsiębiorca Roku,
7. Postawa Godna Naśladowania,
8. Nagroda Specjalna.

Nagroda przyznawana jest na wniosek: 
 1. Prezydenta Miasta Ełku,
 2. Przewodniczącego Rady Miasta Ełku lub grupy 5 Radnych,
 3. innych organów administracji rządowej i samorządowej,
 4. organizacji pozarządowych, społecznych, gospodarczych, zawodowych, związkowych,
 5. mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich,
 6. grupy 25 pełnoletnich osób fizycznych, stale zamieszkałych na terenie miasta Ełku.

 

 1. Wnioski składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ełku lub przesłać pocztą.

UWAGA! Przedłużony termin składania wniosków: do 30 kwietnia (piątek) 2021 r.

Wniosek do pobrania:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/113/Nagrody__22BIALEJ_LILII_22_za_wybitny_wklad_w_rozwoj_i_promocje_miasta_Elku/

Dodatkowe informacje dostępne w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku, pokój nr 380 (III poziom), tel. (87) 73 26 192, e-mail: l.remizow@um.elk.pl

 UM EŁK

Komentarze
Nie ma jeszcze on Termin na złożenie wniosku do Nagrody „Białej Lilii” przedłużony
  Traper
  12 Apr 2021
  5:42pm

  Niech sobie ją wręczy za bardzo dobre gospodarzenie.