Strona główna » Opinie » To nie kochanka, ale sypia z nią
Opinie Polityka

To nie kochanka, ale sypia z nią

Grafika: Fotomontaż

Trzecia prezydentura, ponad 70% poparcia w wyborach w 2014 roku i wygrana prawdopodobnie w przyszłych. „Własna senator PiS”, większość w radzie miasta, poparcie ełckiego Kościoła, nagrody, medale, media i…. poparcie PiS. Co takiemu prezydentowi, z takim zapleczem i bagażem chwały, ma przynieść poparcie partyjne? Bo po wyborach, za to, coś, komuś trzeba będzie oddać? Pytanie, komu?

Prawo i Sprawiedliwość 26 czerwca opublikowało listę swoich kandydatów na prezydentów miast. Wśród nich znalazło się nazwisko Tomasza Andrukiewicza prezydenta Ełku. Wiadomość poruszyła chyba nie tylko facebookową społeczność lokalną. Wywołała też ogromne zdziwienie na ulicach miasta. Prezydent Andrukiewicz od zawsze postrzegany był jako człowiek bezpartyjny, przedstawiający się jako ten, stroniący od wielkiej polityki. Ale czy na pewno?

Rok 1994 — nazwisko Andrukiewicz pojawia się na listach komitetu Teraz Ełk wystawiającego kandydatów do rady miasta. To komitet o centrolewicowych poglądach. Obok samego Andrukiewicza pojawia się nazwisko — Franczuk, człowieka, który był sekretarzem i działaczem gminnym PZPR. Dziś sekretarza gminy Stare Juchy, znanego z agitacji na rzecz KOD-u. Andrukiewicz w 1994 „robi” słaby wynik, tym samym nie dostaje się do rady miasta. Kandydaci lewicy, nie odnoszą sukcesu w tych wyborach. Prezydentem Ełku zostaje człowiek prawicy Zdzisław Fadrowski.

Rok 1998 — Tym razem Andrukiewicz startuje do rady powiatu. Jego nazwisko pojawia się już na listach prawicowego ugrupowania AWS. Niektórzy świadkowie tamtych wyborów, twierdzą, że obecny włodarz należał do partii RS AWS — ruchu, który był wtedy u władzy. RS AWS był ruchem konserwatywnym, a demokrację chciał budować opierając się na nauce Kościoła Katolickiego. Andrukiewicz liczbą 162 głosów dostaje się do rady powiatu.

Dlaczego więc w 1998 roku Andrukiewicz pojawia się w ugrupowaniu o przeciwnych poglądach i wartościach niż formacja, z której startował wcześniej. Czyżby nastąpiła radykalna zmiana poglądów, czy może chęć zdobycia i konsumpcji władzy za wszelką cenę? Przed prezydenturą w 2006 po drodze zostaje starostą ełckim.
Do wyborów w 2006 roku idzie już z Dobrem Wspólnym — stowarzyszeniem, które do dziś jest mocno związane z ełckim środowiskiem kościelnym.

Czy więc Andrukiewicz wymazał część swojej historii polityka lokalnego i przedstawia w niej tylko Dobro Wspólne, zapominając o własnej drodze od lewa do prawa w przekazach medialnych?

Z dokumentów archiwalnych, do jakich dotarliśmy, można wywnioskować, że Andrukiewicz szedł tam, gdzie była większa szansa na władzę. Dziś trudno znaleźć w Internecie informacje potwierdzające jego przeszłość polityczną. Prezydent Ełku, sam wspomina bowiem czasy od roku 1998, ale zapomina już o AWS, ugrupowaniu, które być może utorowało mu drogę dalszej jego kariery politycznej.

O tym, że trwa w centralnym PiS „załatwianie” poparcia włodarzowi Ełku, plotkowało się już od dawna.
W kuluarach ełckiego środowiska politycznego słychać było o różnych strategiach, które miały na celu zablokowanie kandydata lokalnych struktur PiS na fotel prezydencki naszego miasta. Już jesienią 2017 pojawiła się nieoficjalna informacja, że pretendentką centralnych struktur PiS ma być Małgorzata Kopiczko, obecna senator PiS — członkini Dobra Wspólnego.

Zamierzenie jednak miało być takie, że Kopiczko miała prowadzić słabą kampanię wyborczą w taki sposób, aby skutecznie przegrać wybory, tym samym zwiększyć szanse Andrukiewicza na wygraną. Jednak ta informacja, jak szybko się pojawiła, tak zniknęła. Chodziło o to, aby elektoratu prawicowego, który może głosować na DW, jak i na PiS, nie rozbijać, aby te wszystkie głosy mógł otrzymać Andrukiewicz. Prawicowy wyborca nie musiałby wówczas stanąć przed dylematem wyboru.

Natomiast coraz częściej zza kulis słychać było, że ełckie środowisko kościelne stara się w centralnym PiS-ie o poparcie dla Andrukiewicza, omijając przy tym ełckie lokalne struktury partyjne, których szefem jest Wojciech Kossakowski.

Czy ełcki Kościół może mieć „znajomości” w centralnych strukturach Prawa i Sprawiedliwości?
Jeszcze nie tak dawno w Ełku odbyło się forum gospodarcze, którego organizatorem była ełcka Caritas. Forum, które można nazwać po części fiaskiem, gdyż szumnie zapowiadani przez księdza Dariusza Kruczyńskiego oficjele do Ełku nie przyjechali. Z najważniejszych osób pojawili się tylko Jarosław Zieliński oraz Krzysztof Jurgiel, wtedy jeszcze jako minister rolnictwa. Pozostała część z teki Morawieckiego była nieobecna.
W opinii powszechnej panuje także przekonanie, że w Ełku duży wpływ na władze samorządowe mają przedstawiciele ełckiego Kościoła. Andrukiewicz, jako że jest członkiem katolickiego stowarzyszenia do wyborów „szedł z pozdrowieniem z ambony”. Tak było do tej pory.

Czy rozgrywa kler?
Dziś, biorąc pod uwagę sytuację ełckiego Kościoła, a raczej jego niechlubną opinię, poparcie udzielone przez tę instytucję byłoby raczej pocałunkiem śmierci. Zresztą, coraz częściej zauważalny jest w Polsce bunt przeciwko nadmiernej klerykalizacji życia społecznego.
Coraz bardziej widoczny jest także fakt, że Andrukiewicz dystansuje się od ełckiego kleru. Nie wiadomo tylko, czy przyczyną mogą być wewnętrzne spory, czy może jednak udowodnienie opinii publicznej, (która coraz częściej dostrzega „układ”), że jest inaczej.

Obserwując sytuację na lokalnym podwórku, czasami nasuwa mi się myśl, że ełcki Kościół nie ma tylko jednej rzeczy w Ełku. A mianowicie, nie ma partii, która jest najbliżej jego poglądom. Na stan obecny można założyć/przyjąć, że ma „swojego” prezydenta, starostę, nawet wójtów gmin oraz stowarzyszenie Dobro Wspólne. Do szczęścia zatem, czy też własnych interesów brakowałoby mu znaczącego wpływu na taką partię. Problem w tym, że ełckie lokalne struktury pisowskie niekoniecznie pałają miłością do biskupa.
Jest to raczej stosunek chłodny, opierający się na protokole grzecznościowym. Można nawet rzec, obustronnym stosunku nijakim. Odmienną postawę wobec Kościoła ełckiego zauważało się wcześniej u Małgorzaty Kopiczko, ale mówi się też, że i senator prawdopodobnie popadła w niełaskę 😉

Udzielenie poparcia Andrukiewiczowi odbyło się z pominięciem lokalnych struktur pisowskich. Nominacja wyszła z centrali. W innych mediach pojawiły się tytuły, że Andrukiewicz jest kandydatem Zjednoczonej Prawicy. Jednak o tym, żeby mówić, czy prezydent Ełku jest kandydatem PiS, będzie można dopiero wtedy, kiedy oficjalnie zostanie zgłoszony przez PiS i rozpocznie się kampania wyborcza. Nie zmienia to jednak faktu, że te już przedbiegi przedwyborcze, musiały mieć swoje ustalenia wcześniej.

Jestem zdziwiona, że ełczanie są zdziwieni
Wpis posła Wojciecha Kossakowskiego, który na swoim profilu społecznościowym zamieścił informację, „Tomasz Andrukiewicz kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w jesiennych wyborach na Prezydenta Miasta Ełku” wywołał burzę. Jedni byli zdziwieni, inni poczuli się oszukani, jeszcze inni tłumaczyli sobie, że poparcie to nie to samo co startowanie z list PiS. Jednakże nigdzie PiS nie wspomniało o listach czy swoim własnym komitecie. Ełczanie więc „dośpiewali” wygodną dla siebie interpretację. W języku politycznym udzielenie poparcia i niewystawienie innego kandydata (np. członka partii) jest, w mojej ocenie, równoznaczne, z tym że kandydatem PiS w najbliższych wyborach jest właśnie Andrukiewicz — tak to rozumiem.

Polityczne poparcie nie spada z nieba. Formalnie wygląda to tak, że zbiera się komitet polityczny i rozpatruje wnioski przyszłych kandydatur. Ktoś zatem w sprawie Andrukiewicza (i nie musiał to być on sam) prawdopodobnie, musiał złożyć oficjalny wniosek i przedstawić jego osobę. Na posiedzeniu, komitet rozpatruje więc daną kandydaturę i udziela jej rekomendacji lub nie. W przypadku obecnego włodarza Ełku, jego osoba została zaakceptowana. Tym samym partia, miała prawo wskazać go jako swojego kandydata. I to zrobiła, na swoich oficjalnych stronach internetowych. Pojawiła się też informacja, że Andrukiewicza być może zechcą poprzeć inne ruchy partyjne. Jednak, ugrupowania raczej sceptycznie się do tego odnoszą.

 SLD nie poprze Andrukiewicza, z kilku powodów. Po pierwsze, pan Andrukiewicz o takie poparcie nie występował, a taki wniosek jest niezbędny, żeby władze statutowe mogły takiego poparcia udzielić, po drugie, nawet jeżeli wystąpi o takie poparcie, to go nie otrzyma, gdyż reprezentuje DW, które jest bliskie PiS-owi. Dowodem na to jest, chociażby fakt, że w wyborach do parlamentu w 2015 roku Małgorzata Kopiczko i Karol Marchel, do wyborów szli pod egidą Pi- mówi Jerzy Czepułkowski — członek rady wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Podobne zdanie wyraża także Platforma Obywatelska. — Żadnego zaproszenia do rozmów, jak na razie nie było — mówi Adam Dobkowski — szef ełckich struktur PO.

Hejt, jaki posypał się w Internecie w stronę Andrukiewicza, trudno zrozumieć. Nie od dziś wiadomo, że ugrupowanie Dobro Wspólne jest poglądowo zbliżone do prawicowej partii. Już przecież w 2015 roku, związani z DW Karol Marchel i Małgorzata Kopiczko startowali do parlamentu z list Prawa i Sprawiedliwości. Ta ostania z sukcesem. Dziś jest już członkiem tej partii. Zdziwienie jest w mojej ocenie kompletnie nieuzasadnione. Po prostu na światło dzienne wyszło to, co wiadome było od dawna.
Prezydent Ełku, chyba nie spodziewał się tak negatywnego odbioru przez społeczeństwo tej informacji, że zaczął (chyba w panice) wydawać oświadczenia, w mojej ocenie, niespójne i nielogiczne.

Panie prezydencie, pięknie pan mówi

Analizując wypowiedzi Tomasza Andrukiewicza, można zderzyć się z pewnymi zaprzeczeniami. Z jego wypowiedzi wynika, że jest on za, a nawet przeciw udzielonemu mu poparciu.

■„Sporym zaskoczeniem była dla mnie informacja o tym, że jestem kandydatem PiS” — z tej wypowiedzi wynika, że prezydent nic nie wiedział, że takowe poparcie zostanie mu udzielone. Nie mniej jednak „przyjmuje” to zaskoczenie. Warto jednak wspomnieć o tym, że takie decyzje zapadają za zgodą obu stron i muszą być wynikiem wewnętrznych ustaleń.

■„Nie występowałem o oficjalne poparcie w wyborach samorządowych do żadnego ugrupowania politycznego” — o oficjalne poparcie nie musiał występować sam Andrukiewicz. Mógł to zrobić ktoś w jego imieniu oficjalnie lub nieoficjalnie. Mogli to być nawet przedstawiciele Kościoła.

■„Mogę tylko cieszyć się, że rządzący dostrzegli w urzędującym prezydencie Ełku doświadczonego — jak sądzę — kandydata na zbliżające się wybory” — tu należy zwrócić uwagę na sformułowanie „rządzący”, którego używa Andrukiewicz. Bo nieścisłością, być może celowo użytą, jest to, że to nie rządzący dostrzegli doświadczenie, tylko partia. Rządzący to Rząd – Rada Ministrów, a nie partyjny komitet polityczny, który udzielił poparcia.

Idąc tokiem myślenia prezydenta Ełku, można by pomyśleć, że PiS stawia na doświadczonych włodarzy miast. Czemu więc przegapił popularność medialną Roberta Biedronia czy Zygmunta Frankiewicza, którzy tak jak Andrukiewicz, znaleźli się w 15 najlepszych prezydentów miast (2016) w rankingu Newsweeka? Dlaczego więc w Słupsku partia wystawia swojego, skoro za jednym zamachem miałaby „doświadczonego” i medialnego prezydenta, a i prawdopodobnie sukces w kieszeni?

■„Od 1998 r. czynnie uczestniczę w pracy na rzecz powiatu ełckiego i miasta Ełku w ramach naszego lokalnego stowarzyszenia Dobro Wspólne”. — Być może chwilowa utrata pamięci dopadła lokalnego lidera. Bo jednak w roku 1998, Andrukiewicz był w AWS (RS AWS) i to z tego ugrupowania startował do powiatu.

Ratowanie sytuacji przed rozczarowaniem ełczan i już słynnym „zaskoczeniem” jest w moim odczuciu mieszaniem w głowach ełczanom.
Jeżeli to poparcie jest tak szkodliwe i niepotrzebne, to należałoby z niego zrezygnować oficjalnie. Odciąć się raz na zawsze od partyjnego logo i iść swoją drogą. Co prawda, nie ma kandydatów niezależnych i wyborów nie wygrywa się w pojedynkę. Zawsze jest jakiś układ, nawet jeżeli jest cichy, to istnieje.
Kandydaci po wyborach zazwyczaj mają jakieś zobowiązania i można być zależnym od „oligarchów”, którzy wyłożą pieniądze na kampanię czy od dobrego słowa rzuconego z ambony.
Dziś, po aferze, słowa — Dobro Wspólne — pojawiły się chyba więcej razy niż przez ostatnią całą kadencję. To podkreślanie hasła, ma uspokoić ełczan przed ewentualnym jego upartyjnieniem.

„To nie kochanka”
Dziwi fakt, że Andrukiewicz do tej pory nie zrezygnował z protegi. To on krytykował zmiany w ordynacji wyborczej, był przeciwny kadencyjności, czy ingerowaniu centralnej władzy w samorządy. To tak naprawdę z inicjatywy Dobra Wspólnego zwołano sesję nadzwyczajną, która przyjęła stanowisko nad tzw. Kartą Samorządności – dokumentem, w którym samorządowcy manifestowali swój niepokój w związku z planowanymi przez rząd zmianami ustrojowymi.
Niezrozumiałe dla mnie jest, że PiS popiera kandydata, który sprzeciwia się jego działaniom, natomiast ten to poparcie przyjmuje. Wyraźnie widać, że miłości do Prawa i Sprawiedliwości ze strony Andrukiewicza nie ma.
Czy jest więc to układ zawarty, mający na celu utrzymanie Dobra Wspólnego u władzy?

Po poparcie dla jednowładztwa?

Do 2014 roku Andrukiewicz nie miał większości w radzie miasta. W roku 2006-10 Dobro Wspólne musiało się dogadać i zawrzeć koalicję. Koalicjantem DW była Platforma Obywatelska. Natomiast w kadencji 2010-14 radni DW zawarli nieformalną koalicję z SLD. Ale już w 2014-18 Klub DW otrzymał w wyborach jednomandatowych większość uchwałodawczą. Już nie było potrzeby dogadywania się z kimkolwiek. Poprzednicy, którzy we wcześniejszej kadencji „szli” Andrukiewiczowi na rękę zostali odsunięci. Jerzy Czepułkowski, który w 2014-18 nie został radnym miasta, został odwołany z funkcji przewodniczącego Związku Międzygminnego i tym samym stracił stanowisko pracy. Było to tym bardziej dziwne, że jako przewodniczący, sprawnie wykonywał zlecone mu zadania i był oceniany pozytywnie, nawet przez swoich przeciwników politycznych. Jego miejsce zajął Dariusz Wasilewski, obecny przewodniczący rady miejskiej oraz członek DW.

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym zmienia oblicze Rady Miasta, dając jej większe uprawnienia kontrolne. Biorąc pod uwagę fakt, że jesienią będziemy wybierać radnych w systemie proporcjonalnym, możemy założyć, że klub Dobro Wspólne nie uzyska większości uchwałodawczej. Formacje opozycyjne, będą mogły zbudować silny klub w kontrze do DW. To, przy nowych narzędziach kontrolnych radnych oznacza, że przyszły włodarz będzie musiał liczyć się z radą miejską, bardziej niż dotychczas. Bardziej stanie się wykonawcą uchwał i będzie musiał podporządkować się woli radnych.

Dziś, już słychać, że niektórzy radni DW być może zechcą startować do rady miasta z list PiS. Ten szacher-macher miałby zwiększyć szansę wpływowego ugrupowania na zdobycie większości w radzie miasta. Czy zatem pomysłem, związanym z poparciem, jest obsadzenie swoimi radnymi innych list wyborczych, szczególnie tych związanych z prawicą?
Na obecną chwilę, Andrukiewicz, może próbować udowadniać, że daleko mu do układów z jedną słuszną partią i „załatwić” sobie dodatkowe poparcie PSL, które istnieje w Ełku w bardzo okrojonym składzie i żadnego przełożenia na głosy mieć nie będzie, ale wybrzmi medialnie.

Przyglądanie się całemu temu zajściu, tak naprawdę nie rozwiało moich wątpliwości. Nie widzę jasnego przekazu, który by wskazywał, że coś jest lub czegoś nie ma. Stawiam przed sobą pytanie. — Jeżeli PiS udzieliło oficjalnego poparcia Andrukiewiczowi i ten je przyjął, a nie wystawia, jak na razie, innego kandydata, to kto jest kandydatem tej partii na prezydenta Ełku?

tagi

155 komentarzy

napisz komentarz
 • Ktoś napisał, że jeśli ty czegoś nie widzisz to nie znaczy że ciebie nikt nie widzi. Jeśli ktoś ma za uszami spokojnie nie śpi prędzej czy później to wyjdzie. Czasami ktoś nie wytrzymuje nerwowo i mówi koniec z tym. Mam tego dość. Jest już blisko. Wieści które krążą przerażają. Wielu mówi to nie możliwe.

 • Jak myślicie dlaczego nie jest potrzebny drugi zastępca? Bardzo ciekawa sprawa. Kto zgadnie otrzyma miano najinteligentniejszego internauty. Należy wziąć pod uwagę apele mieszkańców o spółkach i kontakty z developerami. Podpowiedź :kolejna para o.. u to o jedną parę o.. u za dużo. Dla możliwych obrażonych nie powiem o jakie miasto chodzi. Nie jest to. Miasto o którym myślicie.

 • Bardzo ważna sprawa którą poruszali w kampanii internauci. Jest to tak ciekawe że warto zadać pytanie bo pytanie zawsze zadać można. Chodzi o funkcjonowanie spółek i przecudowna nie naganna praca prezesów. Ich ogromne zarobki. Nigdy nikomu nie wpadło na myśl by kogoś wymienić. Jednak cierpliwość jest wskazana. Robi się ciekawie. Przyjdzie odpowiedni moment na zadanie pytania.Kazdy wygrywający dokonuje zmian a tu wszyscy siedzą jak myszki. A może nie sposób kogokolwiek zmienić.

 • Pan humorzasty pewnie jeszcze nie prześledził wyników wyborów. Tyszka to norma on zawsze osiąga kompromitujący wynik ale ze jest przechrztą to znajdują sposób by go przy kompromitującym wyniku 200 głosów jakoś w radzie umieścić. Gruby, ma naprawdę powody do zmartwień słabiutko w tym roku z wynikiem. Tym bardziej smuci że ma bardzo ambitne plany na przyszłość Już puszcza w obieg tu i tam co to on teraz zwojuje. Oj is nie podzielam tego zdania i nie wróży to nic dobrego bo siedząc uparcie w radzie przez tyle lat nie ma się czym pochwalić. Nie znaleźliśmy jednej osoby która mogłaby pokazać przykład jego działalności dla miasta. Spadek poparcia odczuli dobrzacy boleśnie choć siedzą cichutko bo jeszcze raz udało im si zaliczyć kadencje. Nie weszło do rady kilku wiernych dobrzakom żołnierzy i jest to kolejny dowód że mieszkańcy zauważyli ich klakierskie nawyki. Reasumując poprzednią kadencja to 18 dobrzakow razem z przechrztami na 23 radnych. Obecna to 11dobrzakow, panie brzydalu nieźle Pana rada odleciała. Nadal Pan nie może spać?

 • Przy dzisiejszej radzie można skrócić mękę i nie przyjąć absolutorium. Tej drugiej rady też. Wierzę że nowi radni będą patrzeć na ręce. I przeswietla wiele spraw niby zamkniętych.

 • Wyborcy, przeczytajcie wpis wal. Nikt nie zaprotestował.nikt nikogo nie podał do sądu w trybie wyborczym. W nagrodę daliście następna kadencję.Tak w Polsce się właśnie dzieje w Gdyni rządzi 20 lat podobnie jak w naszym mieście znudzony włodarz. Robi to co każdy w Polsce czyli wykorzystuje środki unijne a pospólstwo krzyczy, brawo. Nie biorą pod uwagę że nie głupi wynalazł dwukadencyjność. By likwidować kliki i układy rodzinne. By likwidować kliki władza, przedsiębiorcy np developerzy. Wszyscy oni na czele z Krakowem zadłużyli miasta na wieki. Każdy potrafi żyć na kredyt. W Ełku jest tym tragiczniej że z tego zadluzenia wiele nie wynikło. . Nie powstał żaden duzy zakład pracy typu Kombinat Mięsny. Obrońcy krzyczą, nie ma I tak komu pracować. Bzdura głoszona przez klakierów nieudacznika. Nadmiar czegoś czyli miejsc pracy powoduje walkę o pracowników. Tym samym będą ściągać do siebie wyższymi zarobkami. Albo zbankrutują. W Ełku oficjalnie jest ogromne zadłużenie, nieoficjalnie drugie tyle w miejskich spółkach. To na duzej części wyborców nie zrobiło wrażenia. Jak u nas pięknie,krzyczą pokażcie gdzie jest nie pięknie Jeśli siedzisz od lat w mieście i nic więcej nie widzialeś. Podobnie jak z tymi pracownicami które krzyczały przy preziu zobacz jaki nas prezydent śliczny. Dokoła jest wielu przystojniejszych. Męskich. Którzy wiedzą co to utrzymanie rodziny iwychowanie dzieci. Jeśli się ma 15 tys miesiecznie można się mądrzyć. Bogaty nigdy biednego nie zrozumie.

 • Kampania to jedna ważna rzecz wyciągnięte wiele spraw które normalnie byłyby dalej ukryte. Dziś ludzie mówią, prezio to nie taki cacy cacy jak z siebie robił, do kościółka, walczyk z emerytami Biegi rowerek,spacerek a także z drugiej strony demon skłócony ze wszystkimi z wójtem dwa razy w ciągu 4 lat rozmawiał służbowo skłócił się nawet z Panem Zamaną znanym kolarzem śpiewakiem Damianem Aleksandrem miał konflikt z baloniarzami. Po cichu chciał sprzedać wodociągi i PEC. Opłaty mogłyby wzrosnąć nawet o 500%.Jaki to porządny obywatel, kolesie ustawieni np MZK. Czy USC. Są jeszcze ciekawostki o których trochępóźniej, wystarczy dobrze w sieci poczytać. DW to katolickie stowarzyszenie jednak jak piszą internauci to oni poszli do pana w sukience to też cytat i po ich wizycie zdjęto baner Wojciechowskiej, niezwłocznie powieszono na to miejsce dobrzaków. Dlatego powtórzę, kampania wyborcza to wspaniała rzecz ma małe wady ale pokazuje niekiedy prawdziwa twarz kandydata w tym wypadku Pan prezia nazywanego humorzastym.

 • Faktycznie Lista poparcia zmalała. To normalne sukcesów brak zadłużenie ponad 70 mln. Ogromne roczne raty. Sprzedano już prawie wszystko, w ostatniej chwili radny opozycji przeszkodził w ukryciu planów sprzedaży wodociągów i PECU. Jestem przekonany że lista nie odzwierciedla stanu faktycznego poparcia. Większość jest uzależniona od urzędu. Kupują tam np działki.Nie muszę pisać co ich mogłoby spotkać gdyby nie poparli, że domyślam się. W interesie mieszkańców jest zmienić tę ekipę by po zrobionym zewnętrznym audycje bardzo dokładnym ocenić jaki jest stan finansów w mieście i spółkach. . Tylko rządzący wiedzą co się tam dzieje. Musimy się więc dowiedzieć my mieszkańcy. Jak musi być źle kiedy w planach nikt nie wspomina o inwestycjach. Na wszystko brakuje pieniędzy. Mieszkańcy pod lasem od lat błagają jak podaje Wojciechowska o podłączenie do sieci C. O. cieplownia jest obok, lub O zasilanie gazowe. Bez odpowiedzi. Nikt nie reaguje na prośby spotkania z mieszkańcami. Bezczelność władzy coraz większa.

 • Moja I moich przyjaciół decyzja głosujemy na Wojciechowską. Proponuje to co obecnie miastu jest niezbędne. Jej hasło : Jest pięknie teraz gospodarka. Gospodarkę Andrukiewicz zaniedbał nie znalazł ani jednego poważnego inwestora.Jesli przez 12 Lat tego nie zrobił nie zrobi i nigdy więcej. Dziękujemy temu Panu który myśli że on i jego kolesie są przyspawani do stołków. Naszemu pięknem miastu to ostatnia szansa na ratunek. Młodzież zapytana w elckie szkole średniej co zamierza robić po zdaniu matury odparła :następnego dnia nas tu nie ma. 1500 zł nas nie interesuje. Panie prezio, to pan “wypracował” taki poziom życia. Młodzież zaśpiewała Panu, to już jest koniec nie ma już nic jesteśmy wolni…………..

 • Jak można zauważyć na liście “poparcia” jest o wiele mniej osób, niż bywało wcześniej – to o czymś świadczy (spada poparcie). Wiele osób z listy to ludzie, którzy z różnych względów podjęli taka decyzję, w moim odczuciu – błędną. Czas zmian, zmian na lepsze.

 • Czytam o listach poparcia Pana prezia, przez bardzo nie lubianą przez mieszkańców grupę developerów. Wiadomo jak gigantyczne sumy rządają przy sprzedaży mieszkań. Często nieuzasadnione. Tu raptem na liście grupa developerów ogłasza swoje oddanie preziowi którego urząd przeprowadza sprzedaż drogocennych niestety już nielicznych działek. . Prezia popierają też nie wiadomo dlaczego inne grupy, przecież najlepsze poparcie to te przy urnach. Jednak kontrowersje budzi tylko jedna opcja developerska.Wszyscy oni zakupili oczywiście zgodnie z przepisami działki, zapłacili A teraz dodatkowo popierają. Nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć dlatego liczymy na pomoc internautów.

 • Wiadomość z oficjalnej strony prezydenta Ełku.. Swojego poparcia udzielili preziowi DEVELOPERZY:Pupilek BASIEWICZ, WASILEWSKI, BAKLARZ, RUTKOWSKI, SKROCKI, MERCHELSKI. DOŁĄCZYLI RÓWNIEŻ LEKARZE : LEWANDOWSKI, PIKTEL, PUPILKA MARKOWSKA, KUZMICKI, GIERCZAK, PODLECKA, KŁOCZKO.

 • Zastanawiam się po co ten cyrk z tą listą poparcia.Wiekszosc zrobiła pewnie to na skinienie bo nie mieli wyboru ale wiem że są przedsiębiorcy którzy nie dali się w to wciągnąć. Gratulacje dla odważnych.Macie wielki szacunek u mieszkańców.

 • Sprawdziłem prawda. Pragnę zapytać skąd takie uwielbienie czym się im prezio tak przyslużył.

 • Uwaga Mieszkańcy Ełku , wyborcy. Na stronach prezydenta miasta poparcia prezydentowi udzielili wszyscy developerzy. Co Państwo na to.

 • Czytam na wielu portalach wiele wpisów i mnie przeraża jak wielki krąg zataczaja. Nie będę powtarzał bo można je wszędzie przeczytać dotyczą wielu dziedzin w mieście Po tak wielkiej krytyce nie powinno być żadnych wątpliwości jak mamy głosować. Jeśli co niektórzy mają wątpliwości to przypomnę że nie nikt nikomu nie zarzuca kłamstw nikt nie prostuje zarzutów wniosek jest taki że to zarzuty prawdziwe które bolały mieszkańców przez ostatnie 12 lat. Zarzut kolesiostwa to nie pomówienie a prawda, każdy wie że kieruje MZK rodzony brat Starosty.szefa Dobra Wspólnego. Nie wychodzi mu to rządzenie. Tu I tam można przeczytać że te najciekawsze jeszcze przed nami.

 • Co tu rzec? Czasu nikt nie zwróci. Minął i drogo za niego mieszkańcy Ełku płacą. Przeczytałem posty, jest kilku wyliż….właszę, jest kilku świadomych, gdzie żyją i jak ubogo . Śmiem twierdzić, w mieście i regionie trwa zmowa płacowo – cenowa, oczywiście takiej nie stwierdziła ,,kontrola,, . Warunki narzuca Strefa, tak ekonomiczna, jak koksownia jest ekologiczna. Biznes powiązany z Zarządami, Spólkami, ojca brata konia syna pies. Tegoroczne info z Olsztyńskiej Skarbówki – 16ście szesnaście osób zarobiło w zeszłym roku milion i więcej Złoty. Czy to są prawdziwi pracodawcy tzw Dobra Wspólnego ? Bo na czym można zarobić legalnie milion w Ełku 🙂 . Na Ełczanach ! Mówiłem ! Pomnik M. Kajki mniej szkód dla miasta by zrobił, niż tzw Władza …

 • Kilkanaście lat rządów Andruka to porażka inwestycyjna żadnego duzego zakładu Komuniści zrobili więcej. Powstało FSO nazywane do dziś A 26. Prefabet Zakłady Mięsne, PRIM, Ęłczanka I wiele innych. Dziś to pustynia inwestycyjna kilku znanych przedsiębiorców na własną rękę rozbudowało swoje firmy np Servistall czy Murbet. Pan prezio zachęca do picia ukraińskiego piwa bez piany i bez smaku. 6 Ukraińców ciężko pracuje w tym “wielkim browarze. Kompromitacja. Pracuje dla Ełku lubię to robić.tak krzyczy z banerów. Pytam internautów kto nie lubiłby tego robić za kilkanaście tysięcy miesięcznie. Nam szarakom musi wystarczyć 1500 zł

 • Jak bardzo trzeba nienawidzić kobiet by mając wśród nich wspaniałych fachowców z dziedziny przedsiębiorczości. Pozyskiwania środków unijnych mających wieloletnie kontakty z przedsiebiorcami z regionu i całego kraju nie wykorzystać tego. Wystarczyło zaprosić I zaproponować odpowiednie warunki przedlozyc swoje oczekiwania. Np pozyskanie inwestorów pomoc maksymalna przedsiębiorcom obecnym to co w swoim programie proponuje np Wojciechowska. Dać wolna rękę i dać termin. Tego I tego oczekuje w tym I tym terminie.Podobne założenia były co do Parku Technologicznego ale jak to się skończyło wiemy jadąc wieczorem obok tego obiektu nie jest nawet włączone oświetlenie nocne bo bieda aż piszczy. Po wyznaczonym okresie naturalnie podsumować I rozliczyć. A tu nic lampki lampeczki mostki mosteczki alejki piaskownice fontanny karuzele, baloniki itd itd. A miasto inwestycyjnie umiera. Zainwestowanie w taki projekt wróciłoby się szybko. Przykład Suwałk czy Grajewa że można. Jeśli miasto nie ma w gruntów inwestycyjnych a gmina ma to się bierze koniak jedzie do wojta i proponuje zapomnieć o nieporozumieniach i wspólnie na opłacalnych dla obu stron warunkach zaproponować współpracę. Czy trzeba to mądremu włodarzowi przypominać. Stare powiedzenie mówi zgoda buduje niezgoda rujnuje. Minęło 12 lat. W Suwalkach powstaje fabryka 42 hektary pod dachem. A w Ełku? Wstyd się przyznać ukraiński browar z sześcioma ukraincami. W Suwałkach 1000 słownie tysiąc miejsc pracy. Inwestor pokrywa 30 % kosztów budowy lotniska. Uważam że dalszy komentarz nie jest potrzebny.

 • Czy ktoś w końcu powie preziowi żeby odpuścił z tymi światełkami w mieście znowu montuje za 1.6 mln zł nowe lampeczki. Trzeba było przez 12 Lat naprawiać problemy miasta to teraz mógłby być czas na lampeczki. Czytalismy przesmiewcze teksty na portalach ogólnopolskich o małpim gaju przy pomniku Jana Pawła II. Teraz kolejne, to kolorowy most na jeziorze już obecnie nie sprawny. Ciągle jakieś nowe lampy dochodzą mimo że niedawno były wymieniane ciągle chce zmieniać i zamieniać kolory jakby nie miał nic innego do roboty. Zajmij się Pan płacami mieszkańców w spółkach a nie iluminacją. Może jest tak że mu się te lampki śnią budzi się i natychmiast chce zmieniać bo te ze snu ładniejsze. Tu nie chodzi o krytykę a o wiele ważniejszych problemów. Np jeden żłobek w mieście 57tys mieszkańców gigantyczne zadłużenie miasta, to jest Pana TA kompromitacja. Prosimy daj Pan nam spokój ze światełkami przyjdzie i na nie czas nie rób Pan cyrku bo ostatnio przeczytałem w sieci o preziu krajowym elektryku.

 • Klika na klice, układy i dbanie o kolesi. Czy to prawda że Sekretarz udziela zastępczo ślubów bo kolesiowi z pisu pisior z miasta TA trzyma stołek. Kiedy powróci koleś ma jak znalazł. Co tam kierowcy z MZK co tam pracownicy Urzędu którzy zarabiają średnio 1500 zł. A może znajdę się niedługo w potrzebie to i mnie coś zaproponują. DW każde zebranie rozpoczyna modlitwą. To że dług miasta przekracza strefę bezpieczeństwa i że sprzedano co było do sprzedania to nie nasz problem. My już będziemy zasiadać w ławach poselskich.

 • Mały może pakowac swoje zabawki. 12 lat zmarnowane. Żadnych inwestycji. Komedia jest ich rozumowanie. Kiedy yes Yes ek zwany klakierem oglaszał budowę kładki wykrzyknął do przestraszonego laptopa Yes Yes wielka inwestycja jest, po chwili dopisał kładka przez jezioro. A my. Mamy pytanie czy na pewno wie co to jest wielka nowa inwestycja. Pieniędzy pracownikom UM i MZK na podwyżki poborów brak ale na denne tysiące ton złomu na mosteczki to nie brakuje.

 • Chyba wojna idzie bo poprzesuwali banery Andruka. Coraz bladszy na tych banerach.

 • W Suwałkach trwa budowa fabryki płyt wiórowych i fabryki mebli pod dachem 42 ha słownie czterdziści dwa hektary W Ełku browar zatrudnił 6 Ukraińców. Piwo się leje. Sukces ogłoszony. Nieudacznik z PT wynajął wszystkie pokoje na biura. Brawo!!! Dług miasta zbliża się do 100mln.

 • Miasto. Ełk popiera Panią Annę Wojciechowską. Dość układów i klik rodzinnych. 12 lat zaniedbań inwestycyjnych Ełku. Pora na przewietrzenie. DW to ekipa pisowska od lat z Pisem współpracująca byli w kolacji potem się skłócili i znowu się połączyliby aby dorwać się do stanowisk. Nieróbstwo to ich cecha dawno powinni pogonić humorzastego bo już nie raz humorzasty w próbował ich wykolegować. Mieli już ustalonego yesa na starostę. Teraz wiemy o co im chodzi. Pensje kilkunasto tysięczne kuszą. Nasze Głosy na Panią Annę Wojciechowską a nie osobę która na pokolenia zadłużyła miasto. I próbowała sprzedzać spółki.

 • Oj ty Yes, Yesku ty kabelku, ty, ty, ty.. W końcu jesteś w swoim żywiole.zawsze to lubiłeś.

  • Yes Yes ek to zastępca prezia który zamiast szukać inwestorów dla miasta wydzierał się do komputera Yes Yes Yes i oznajmił że będzie kolejny szkaradny mosteczek przez jezioro. Ich nie obchodzi to że młodzież uciekła bo nie ma dobrze płatnej pracy., że zadłużenie miasta to blisko 100mln, że zablokowane sprzedaż wodociągów i kanalizacji, że jezioro to ściek i biją się ujawnić prawdę w kampanii wyborczej. Ze sprzedano działki na Osiedlu Tuwima przeznaczone pod budowę szkoły. U nich najważniejsze Yes Yes Yes mosteczek jest.

 • Mam pytanie czy to przypadek że TA rozwiesił swoje banery na miejscach należących do developerów. Proszę o odpowiedź bo chyba zadać pytanie można. Tak się składa że wiem dokładnie do których developerów te banery należą. Myślę że pan TA poinformuje nas mieszkańców. Bo do stanu sanitarnego jeziora za żadne skarby nie chce się odnieść.

 • Dość wyprzedaży naszego Miasta. Na Tuwima sprzedano działki przeznaczone na budowę szkoły, przedszkola żłobka. Pani Anna Wojciechowska Lepszą Prezydent Ełku. Ma Pani Nasze Głosy.

  • Jak osoba POpierana przez partię złodziei może dobrze zarządzać ? Co osoba POierana przez partię, która wyprzedała Polski przemysł może wiedzieć o rozwoju? Co osoba POpierana przez partię, która doprowadziła do luki VATowskiej na poziome 250mld zł i ukradła Polakom z kont emerytalnych 160mld może wiedzieć o finansach? Broń Panie Boże przed POstkomuną !!!!!

 • Uwaga mieszkańcy Ełku Pan TA przestraszony że korzysta prywatnie z samochodu służbowego, zaczął pieszo przychodzić do pracy. Czego jeszcze będziemy świadkami, kabaretu ciąg dalszy.

 • Pani Redaktor proszę zająć się sprawa niszczenia ostatnich miejsc zielonych by tylko sprzedać działki i zmarnować je na lans skompromitowanego Pana. Przykład, zlikwidowany plac obok żyletki następny na przeciw poczty. Tam odpoczywali emeryci grali w szachy,rozmawiali.zadluzonena na 80 mln oficjalnie miasto ma nóż na gardle bo spłata tylko odsetek rocznie to 11 mln. zł.

 • Tragedią Ełku jest to że fudusze pozyskane z Unii zużyto na rabaty alejki ławeczki,plaze nad ściekiem kanalizacyjnych itd. Nie wydano na coś co będzie przynosiło zyski miastu. Tak jak w Suwałkach. Co dziś z pięknej plaży kiedy mamy zabraniają kąpać się swoim dzieciom w wodzie z bakteriami coli. To już w ciągu 12 lat druga plaża na którą wydano miliony. Pierwsza była na setkach ton Kory po składowisku drewna fabryki sklejek. Kto zapłaci za te nieudane zabawki.

 • Panie Andrukiewicz.czytalismy w naszej GM Ełk o inwestycjach w Suwalkach i przepaści dzielącej Elki Suwałki. Chcę Pana poinformować że po otwarciu w lipcu fabryki płyt wiórowych i położeniu kamienia wegielnego pod fabrykę mebli Forte, jutro tzn. 6 września 2018 roku rusza budowa lotniska w Suwałkach. Odbędzie się uroczyste przekazanie placu budowy wykonawcy. Pozostawiamy to bez komentarza niech ocenią to wyborcy przy urnach.

 • Gowin to pisior i ta pani nikomu nie znana Supinska też pisior Pan Andrukiewicz sam wyprosił i jest pisiorem, wójt jest od pisiora gowina to też pisior. Ale obrodziło pisiorami.

  • nieznana Supińska ? spytajcie o nią i jej męża w Zdunkach albo Nowej Wsi. Zapytajcie o też o teścia i wszystko jasne jaki mają plan.

 • Przez 12 Lat jak mówią mieszkańcy humorzasty pozamiatał Ełk. Nabudował zabawek fontann i alejek. Tego mu nikt nie odbierze. Pomalował od frontu parę kamienic. Wylewał w grudniu asfalty na ul wojska Polskiego i malował na śniegu pasy. Pamiętamy, widzieliśmy. Kładł i za chwilę rozbierał, wywoził i przywoził w tysiące metrów kostki brukowej. Wyprzedał ziemię nie zostawiając rezerwy na newralgiczne dla miasta inwestycje. Nam mieszkańcom nie trzeba kadzić widzieliśmy Ełk kiedyś widzimy dzisiaj. Przeraża nas jakim kosztem zrobiono to zamiatanie. 80 milionów długu ile lat trzeba będzie to spłacać. 11 mln samych odsetek rocznie trzeba oddać bankom przez wiele lat. Plan sprzedaży spółek ktore przez prezia utajnioniono rozszyfrował Pan radny Dzienisiewicz. Planowano to zrobić w 2019 roku. Spółek przynoszących zyski. Jezioro w tragicznym sanitarnym stanie. Obok plaża za miliony kredytu z banku. Żadnych nowych poważnych inwestycji które przyniosłyby podatki.
  Niech ktoś zapyta Pana TA ile zarabiają pracownicy po 30 i więcej latach pracy w UM. Powinien spalić się że wstydu. Jaka ich czeka emerytura po tylu latach pracy.To są problemy naszego miasta a nie rabaty z bratkami. Można tak wymieniać bez końca działania nieudaczników. Nie zamydlą nam oczu kolorowymi od frontu elewacjami budynków od tyłu jak mówią o mieszkańcy Czeczenia. Jest nas coraz więcej, przychodzą osoby którzy myślą podobnie do nas. Zaczęli widzieć prawdziwe problemy naszego miasta. Nie zagłosujemy na człowieka który lekceważy wiele ważnych dla miasta i okolic osób i nie rozmawia z nimi od lat.

 • Szanowni państwo coraz więcej Was uważa że 12 lat to stanowczo wystarczy kłótni i stresu. Pora na zmiany. Nie wyobrażamy sobie że ktoś kto wyprzedał miasto i jeszcze planował w 2019 roku sprzedać ostatnie przynoszące zyski spółki, zadłużył miasto na 80 mln złotych mógłby te niszczenie naszego miasta kontynuować. Przerwijmy to i idźmy głosować 21 października.

  • Ełczanie powinni wpisywać swoje bolączki przypominać nieudacznikom że my istniejemy i chcemy godnie żyć.

 • Prezio humorzasty konfliktowy to oficjalny kandydat PIS na prezydenta Ełku. Wiadomość ze stron PiS i Pana Posła Kossakowskiego. Widać dumę na znerwicowanej twarzy. Nie każdy może być namaszczony przez samego prezesa.

 • Do Heli. Udajesz czy nie wiesz ze Twój idol pojechał do Warszawy do prezesa PiS, by ten przed wyborami do Sejmu przyjął go do PiS i jako członek PiS wystartuje w wyborach do Sejmu. A teraz błagał o poparcie PiS w wyborach na prezydenta Ełku i je otrzymał co można przeczytać na stronach PiS i Pana Posła Kossakowskiego. Widzisz teraz o co chodzi na pewno nie o dobro nas mieszkańców tylko o swoje tzn. Twojego idola interesy. 12 lat zmarnował bo ważniejsze są miejsca dobrze płatnej pracy i zatrzymanie młodych niż pokaż baloników kosztujący setki tysięcy.

 • Po co naszemu prezydentowi to poparcie PIS-u?Zrobili mu niedżwiedzią przysługę.Pani senator udowodniła,że Dobro Wspólne to PIS.Podziwiam naszego prezydenta,bo naprawdę dużo zrobił w naszym mieście i turyści są zachwyceni .Dobry gospodarz i jako człowiek też.

  • Zrobił dobrze Tobie a setki młodych zostawiły rodziny i pojechali zarabiać za granicę, do Suwałk Grajewa. Tak zrobił mój syn który pracuje w Niemczech i niebawem zabierze żonę i dzieci. Ani przez chwile nie żałuje tego posunięcia. Tu pracował na dwa etaty a potem jeszcze w domu i nie nazbierało na mieszkanie. Ktoś napisał, za kwiatki, ławeczki klomby baloniki nie kupisz chleba. Zadłużone miasto nie na coś co pozwoli zbudować miejsca pracy ale na koncert np Dody i pokaz balonów. To absurd. Masz prawo jednak myśleć po swojemu. Zobaczymy co będzie za ileś tam lat z czego ludzie będą żyli bo zamontowane zabawki albo pójdą do śmieci albo trzeba będzie naprawiać. A miejsc pracy dobrze płatnej nie ma. Nie zauważasz afery że sprzedażą spółek nie widzisz w jakim stanie jest jezioro. Twoja sprawa.

  • Turyści są “zachwyceni” że Pan Naczelnik z UM ogłosił, ratujmy nasza perłę czyli jezioro bo grozi mu zagląda. Ogłoszono 12 krotnie przekroczenie dopuszczalnych norm. Jaki turysta odważy się wejść do wody kiedy na dnie od kilkudziesięciu lat przykryte mułem rzecznym leżą ludzkie odchody. Na stronach PWiK jest opisane że od roku 1947 do 1973 zarzucano ogromną pół metrową rurą ścieki z całego miasta bez żadnej utylizacji.

 • Miasto jest zadłużone na gigantyczna sumę 80 milionów. Rata rocznej spłaty kredytu, tylko odsetki to 11 mln zł rocznie. Mam pytanie do Pana A dlaczego tak straszliwie zadłużył Pan miasto wydając nasze wspólne pieniądze na rzeczy bez których miasto świetnie może funkcjonować. Nigdy nie widziano Pana w kolejce do lekarza, wchodzi Pan pewnie wejściem dla vipów. Posiedział Pan kiedyś kilka godzin np do kardiologa. ZA cześć tych milionów można było rozwiązać wiele problemów w służbie zdrowia. To jeden z wielu problemów. Cieszy się Pan z browaru który zatrudnił 6 ukraincow. Plastimet wybudował fabrykę w Niedzwiedzkich bo zarządał Pan po 100 zł za metr kwadratowy ziemi. W Niedzwiedzkich zapłacili po dwa złote. Powstało tam kilkadziesiąt miejsc pracy. Mądrze ktoś napisał że za tą cenę piękność miasta nie kupi się chleba. Trzeba dobrze płatnej pracy. I współdziałanie bez konfliktów.

 • Jezioro to ściek i nie ma winnych. Wyborcy wiedzą kto zawinił budując plażę za miliony i i nie badając wody w jeziorze na istnienie bakterii. Kto tu przyjedzie jako turysta kiedy już w Polsce wiedzą o katastrofie ekologicznej jeziora w Ełku. Mam siostrę w Poznaniu o 12 w nocy wczoraj zadzwoniła i pyta co się u nas dzieje w Ełku jak powstało zanieczyszczenie. Na turystykę stawiał A. Kto wykapie się w bateriach Coli. Zajął się mostkami a zaniedbał kluczową dla miasta sprawę. Sprzedaż spółek też nie tam dotarła wielu naszych mieszkańców żyje w innych miastach i dziwią się że wybieraliśmy przez 3 kadencje czyli 12 lat człowieka który tak straszliwie zadłużył miasto i nie wybudował nic konkretnego. Tylko lansował się w mediach bojkotował media które waliły mu prawdę prosto w oczy bo on swoim rozmówcom w oczy nie patrzy.

 • Ostatnia “wielka” inwestycja humorzastego to browar z najdroższym piwem i 6 miejsc pracy, sami Ukraińcy. W Suwałkach w lipcu oddano do użytku fabrykę płyt wiórowych i położono kamień węgielny pod budowę fabryki mebli Forte. Po osiągnięciu mocy produkcyjnej pracę znajdzie 1000 osób.

 • Panie prezio robi się wokół Pana ślisko, za brudne jezioro i miliony na plażę wyrzucone w błoto. Naczelnik z Urzędu alarmuje że jezioro ginie a nikt nie ogłasza czy jest możliwość kąpieli. Za obarczenie skarbnika niesłusznie w sprawie prywatyzacji spółek miejskich. Za usiłowanie sprzedaży wodociągów i PEC. Podpis Pana istnieje na dokumentach. Za blokowanie mediów Pana krytykujących. Za komiczne konferencje prasowe i narzucanie dziennikarzom co mają drukować, za stara plażę i włożone tam miliony bez badania DNA gdzie zalegają tony Kory, wnioskujemy by zbadano korzystanie z samochodu sluzbowego którego używał Pan przez 12 Lat nie posiadając swojego. . Za nie zbadanie dna jeziora przed budową nowej plaży. Przy ujściu rzeki w latach 1947-1973 pompowano bez utylizacji ścieki kanalizacyjne do Ełckiego jeziora nagromadziło się na dnie tysiące ton odchodów ludzkich, starsi. Mieszkańcy mogą wskazać miejsce wypływu. Dlaczego przed budową nie zbadano tego miejsca. Kampania wyborcza panie podpisujący się Tomek. Wydano miliony a jezioro to ściek. To część Pana grzechów resztę opublikujemy w odpowiednim czasie. Mieszkańcy oczekują komunikatu czy kapiel w jeziorze nie jest zagrożeniem ich zdrowia.

 • Uwaga na wpisy Tomka to prezio udaje wariata że to niby nie on. Jest tak znerwicowany że podobno gubi co chwila dlugopis.

 • Wściekają się PO i PrOpaprańcy zwolennicy faszystowskiej PartiiObłudy – PlatformyOszustów siedliska ubisbków, koderastów i innych sodomitów.

 • Potrzebny ktoś normalny kto nie uzależnia od humoru zgody na wywiad czy wspomożenia finansowo np piłkarzy Mazura. Kto nie bojkotuje mediów wytykajacych jego błędy. Czy miasto w końcu będzie miało poważna osobę na stanowisku prezydenta. Dlaczego mamy znosić dalej jego humory i kłótnie. Czy ktoś poważny skłóca się z wójtem Gminy zamiast z nim współpracować. Czas tak szybko leci nasze dzieci uciekają a on nam ścieżki za jeziorem buduje. Nie ma rodziny i nie wie co to jest wychowanie dzieci które potem pakuja się i wyjeżdżają bo za 1500 zł nie chcą w tym pustkowiu inwestycyjnym pracować. To jego obwiniamy za ten stan. Co on wie o życiu rodzinnym. Otoczony grupa klakierów którzy mu na okrągło kadzą, stracił poczucie rzeczywistości.

 • Nie obchodzi mnie Andruk bo jest za długo, w normalnym kraju są dwie kadencje i mówi się do widzenia. On jest już 12 lat i co on jeszcze może zrobić. Miał pokolenie na pozyskanie wyborców. I zrobienie wielu niezbędnych rzeczy. Dlaczego cały czas nas się oszukuje. Teraz też pewnie będzie bajerowal o wieszakach czy innych bajkach. Ludzie kpią wpisując jego hasło wyborcze NAPRAWMY Ełk. Kpią bo nie wykorzystał szansy jaka miał i nic już nie naprawi. Prędzej zepsuje. Potrzebny ktoś z nowymi pomysłami. W wielu krajach stwierdzono że długoletnie rządy to kolesiostwo, korupcja. Układy. Stąd dwukadencyjnosc. Jeśli komuś zależy by miasto zaczęło żyć inwestycjami w a ludziom w końcu żyło się lepiej podejmijmy odpowiednią decyzję. To nie żarty grozi nam kolejne 5 lat stracone.

 • Ci którzy jutro poznają kandydata PiS w ełckich wyborach niech pamiętają że w lipcu w Suwałkach oddano do użytku fabryke płyt wiórowych i położono kamień węgielny pod fabrykę fabrykę mebli Forte. Obie fabryki po uzyskaniu pełnej mocy produkcyjnej zatrudnią 1000 osób. W Ełku ostatnia inwestycja to browar gdzie zatrudniono podobno 6 Ukraińców. Na stronach PiS ukazała się informacja że kandydatem PiS w wyborach jest Andrukiewicz.

 • Nigdy nie zagłosuje na Andruka mimo to że jestem wybrcą PiS. Jak można na niego głosować kiedy błaga prezesa o poparcie a potem się wypiera i lekceważy naszego Pana posła. Z taką bezczelnością rzadko można się spotkać. Dla utrzymania ciepłego stanowiska zrobi wszystko.

  • Nic już nie mu nie pomoże jest pisiorem i sprawa zamknięta. Dodam pisiorem na własne życzenie. Cały czas jest blisko PiS nawet jest”doradcą”pana Adriana Dudy o czym sam poinformował. Kiedyś DW było w koalicji z Pisem. Reasumując 100 procentowy pisior.

 • Kolejna sztuczka,ogłoszono nową inwestycje wiemy że to “fabryka wieszaków” Panie kłamczuszku już Panu 10 nowych inwestycji nie pomoże. Wyborcy nie tolerują kłamstw. Kto będzie tam pracował z tego umierającego miasta uciekli prawie wszyscy młodzi.

 • Prezio chyba coraz mocniej przestraszony bo z każdym dniem coraz więcej “miodzio” Dzwoni do tych co ich unikał lub blokował. Za późno panie prezio znamy Pana humory. Są przeważnie raz na 4 lata.

 • Dla przypomnienia i wyprowadzenia z błędu niektórych. W ostatnich wyborach samorządowych było uprawnionych 46285 osób. Z urn wyjeto 17781 kart. W tym kart nieważnych274. Na Andrukiewicza głosowało 13533 czyli 29% uprawnionych. 71%nie poszło głosować bo nie chcieli też głosować na Andrukiewicza. Demokratycznie jest wszystko o, k ale panowała powszechna opinia że nie idę bo i tak Andruk wygra. Nie miał też żadnego poważnego kontrkandydata. Wygrana bezdyskusyjna ale przychylne i nie bojkotowane media ogłosiły hura 70%. 70%owszem ale biorących udział w głosowaniu. Na ponad 60 tysieczne miasto to kropla w morzu. I oto cała prawda o “miażdżącym” zwycięstwie pana prezia.

 • Wszyscy którzy mają do czynienia z preziem mówią że chyba wybory blisko bo jest bardzo “miodzio”.

 • Kogo w mieście obchodzi nowy duży inwestor. Browar się liczy najdroższe piwo na Mazurach, że młodzież nawalona kieszenie puste. Plan zrealizowany.

 • Każdy wyborca zanim pójdzie do urn w Ełku powinien przeczytać dokładnie Pani Redaktor artykuł.

 • Prostuj jeśli Ci polecono logicznie. Wystarczyło preziowi iść do wojta i powiedzieć by znalazł ziemię lub pomóc mu kupić u rolnika k Ełku jednak to nie było możliwe bo prezio skłócony jest ze wszystkimi a czasem z samym sobą

 • Trzeba humorzastemu co dzień przypominać że to co robi to chwilowe i kiedyś a być może niedługo spakuje kartonik z zabawkami i tup tup do domku bez możliwości powrotu. Lepiej nie zadzierac że wszystkimi jak to robi od lat i z pokorą poczekać na wynik.Życie jest okrutne Wielu dziś obrażanych może się przydać.. Niestety na niektóre osoby nie może już liczyć. Nawet tych do których zwraca się, kochani.

 • Ostatnio pojawiło się w sieci kilka informacji o wizycie Pana prezia na Nowogrodzkiej. Dobrze by było by ten pan jeśli tam nie był to zdementował informacje a jeśli był by pominąć Pana Kossakowskiego potwierdził. Czyżby wizyta tam to coś wstydliwego że trzyma się ją w tajemnicy?

 • Ostatnie pytanie tekstu nic nie zmienia , wyborcy nie darują Andrukiewiczowi ruchu którego nie przemyślał.W panice łapał się byle czego byle go ktoś nie wyprzedził chodzą słuchy że mocno sam zabiegał. Przeliczył się, już go wszyscy uważają za pisowca nawet z DW wielu na niego nie zagłosuje. Zaczęły się , co widać w sieci rozliczenia 12 lat. Mieszkańcy zauważyli że nic specjalnego nie dokonał niczym się nie wyróżnił bo przecież za posprzatanie miasta kasował co miesiac kilkanaście tysięcy złotych polskich przez 12 Lat. Prawdziwa ocena przyjdzie w dniu wyborów choć podobno”sam jeszcze nie wie “czy wystartuje.My wiemy, wystartuje.

  • Nie pomogą w okresie wyborczym czule słówka ludzie pamiętają te zmienne humory przez 12 Lat, zwłaszcza znerwicowani pracownicy urzędu. Wyróżnianie mediów które są bardzo przychylne a te krytykujace są bojkotowane. Wielki szacunek ze strony czytelników dla Gazety która nie dołączyła do rzeszy klakierow i pokazała nam prawdziwa twarz zakochanego w sobie “nieomylnego”wodza”. Czekamy na kolejne fakty. Nie głupi wymyślił dwukadencyjnosc. Tzw przewietrzenie jest niezbędne.Odwalono kabaret z poparciem PiS, krążą przeróżne plotki. Dziś wielu mieszkańców mówi po prostu. wystarczy tego samochwalstwa 12 lat kawał czasu aż strach pomyśleć że mogłoby to trwać jeszcze aż 5 lat 90% miast wygląda tak jak Ełk albo piękniej nic tu specjalnego ten pan nie wymyślił. Zazdrosnym okiem spoglądamy na centrum inwestycyjne Suwałk gdzie kilka dni temu otwarto nowy piękny zakład produkujący płyty wiórowe. Może dzięki zaradnym nowym władzom do nich dołączymy.

  • a to tragedia , taki kolos nie popiera to się prezio załamie 🙂 bo pewnie dotychczas wygrywał dzięki temu poparciu 🙂

  • Zdziwisz się bardzo co do PSL-lu PiS zostawił rolnikow bez pomocy. I teraz został im PSL. Lepiej PSL niż nic. Nie mam nic wspólnego z PSL ale mieszkam w środowisku wiejskim i słyszę co rolnicy mówią. Oni zawsze mają zerowe poparcie a przed wyborami im skacze Ten wpis pewnie dla jaj bo prezio na mało czym się zna a na rolnictwie to w ogóle.

   • to w Ełku rolnicy mieszkają ? Co takiego im dał PSL i kiedy ? A czego nie da PISuar ? Napij się wody bo bredzisz . Wybory samorządowe nie poddają się politycznym kalkulacjom bo ludzie głosują na konkretne osoby. Czasem bez sensu lecz z przyzwyczajenia. Tak będzie i tym razem bo dlaczego nie ?

    • Popieram wpis Mariusza ja mieszkam w Ełku a rodzice 5 km od Ełku są rolnikami zawsze głosują na PSL bo jak mówi tatuś jak nie PSL to kto. Ja glosuje tak jak rodzice poprę tego kogo w Ełku poprze PSL. Interes rodziców najważniejszy. Wiem że takich jak my rodzin jest bardzo dużo. Wody powinieneś się napić ty. Od lat PSL w sondażach skacze ale od lat jest w sejmie i teraz też będzie.wybory za 2 lata przekonasz się. Wszystkie okręgowe zarządy PSL są w miastach. Nawet nie masz pojęcia ilu stałych mieszkańców Ełku uprawia ziemię w gminie jako dodatkowe źródło dochodu.

 • Jestem ojcem trzech synów którzy wyjechali do Niemiec w Marcu i niebawem zabiorą żony i dzieci by mogły w nowym roku szkolnym już tam chodzić do szkoły,Nigdy nie zagłosuje na obecnie rządzących którzy przez lata w których rządzili nie stworzyli warunków by moi synowie i setki im podobnych pozostało ze swoimi najbliższymi.Kiedy oni wyjadą zostaniemy sami a wiadomo jaka jest opieka starych ludzi ,żadna mimo że przepracowaliśmy z żoną po 40 lat.synowie nam pomogą finansowo byśmy mieli odpowiednią opiekę ale my jesteśmy zdania że każdy powinien żyć i pracować w swojej ojczyźnie.Obecnie rządzący wręczali medale za długie pożycie małżeńskie oraz odwiedzali stulatków ,zapomnieli że rozłąka z najbliższymi to coś najgorszego co nas może spotkać.

 • Pani Redaktor, odpowiedź na Pani ostatnie pytanie jest jasna i ostateczna.Oficjalnym kandydatem PiS na urząd prezydenta Ełku jest Andrukiewicz. Nawet gdyby mu się w szoku odmieniło to my mieszkańcy nie damy się nabrać. Marzenie by zostać posłem z listy PiS jest większe niż dobre imię Dobra wspólnego. Z ostatnich doniesień wynika że wielu członków DW nie zagłosuje na pana A.

  • Dyskusja nie jest potrzebna. Na stronie Pana posła Kossakowskiego jest jak byk napisane, kandydatem PiS na urząd Prezydenta Ełku jest Tomasz Andrukiewicz, to wszystko wyjaśnia. Nikt nie posądza Pana posła o żarty.

 • Dlaczego tak żałobnie jęczycie ? W każdej wiadomości trzeba znaleźć pozytywy. Przecież to też jest dobra wiadomość. Jeśli władza w Ełku będzie z poparciem dobrej zmiany 🙂 , to bez problemu przeprowadzi rozszerzenie granic miasta, Proponuję iść na całość i włączyć Nową Wioskę , z Baranami i Chruścielami, Mrozy Wielkie , Sędki i Przekopkę w ujęciem wody i oczywiście Siedliska , Wityny , a może i Oracze ? To piękna perspektywa i trzymam kciuki za taki właśnie wynik wyborów. Oczywiście pod warunkiem ,że wójtem zostanie generał Antoni z psl, czy inny związany z totalną opozycją geniusz. Bodajbyś żył w ciekawych czasach – te słowa zaczynają nabierać sensu 🙂 I nich się wioski nie burzą , możecie tylko na tym zyskać – wartość ziemi wzrośnie kilkakrotnie . Będziecie rentierami patrzącymi jak na waszym ściernisku rosną fabryki i osiedla. Inaczej i tak będzie leżeć odłogiem bo wieś się wyludnia i nie będzie komu obrabiać ojcowizny.

  • Kompletna porażka której nie sposób wybaczyć A jest nie zatrzymanie Ełku Plastimetu. Wiadomo że działka była tylko negocjacje A kompromitujace. Jadąc w kierunku Białegostoku za Zdunkami po lewej stronie widzimy przepiękny nowoczesny zakład Plastimetu już funkcjonujący. W Prostkach wiedzieli jak się dogadać. Podobnie można dogadać się z gmina co do ziemi, można ją od gminy kupić jesli gmina takie ziemię. jeszcze posiada. Likwidacja gminy spowodowałaby ogromne protesty mieszkańców. Uzdrowieniem sytuacji jest zmiana władz miasta. bo obecne już nic nowego nie wyniosą. Ciekawe też jest prawdziwe zadłużenie miasta. Konieczny jest niezależny od UM dokładny audyt. Ale to już temat dla następców.

   • Nikt Plastimetu nie mógł zatrzymać .Po prostu Ełk jest miastem a plastimet otrzymał środki z programu wspierającego wieś.To nie Prostki umiały ulokować inwestora tylko chłop zarobił na sprzedaży gruntów a Prostki właśnie wypuściły swoją największą firme do Szczuczyna.Trza pisać prawdę a nie dobierać plotki do swej teorii.

    • Panie K chcieli Pana wywalić i prezio pana obronił. Wiemy dlaczego. Nie zrobiliście nic nie by zwiększyć ilość dobrze płatnych miejsc pracy i teraz prezio każe Panu prostowac wpisy internautów, jeśli Pan to robi to proszę o rzetelność. Mamy takie czasy że wszystko można sprawdzić. Plastimet chciał budować firmę w Ełku . Kiedy zwrócili się do was o sprzedaż ziemi pod budowę w strefie zażądaliscie 100 słownie sto zł za m2. Wtedy znaleźli ziemię i w Niedzwiedzkich po 2 zł za m2. Co do inwestycji w Suwałkach i danych o zatrudnieniu też wprowadza Pan mieszkańców w błąd Pana noty są tam bardzo niskie i pewnie dostępu do dokładnych danych też pan nie ma. Policzyłem inwestycje w Suwałkach w okresie ostatnich 12 lat i inwestycje w ostatnich 12 lat w Ełku. Dane są porażające dla Ełku, opublikuję je w odpowiednim czasie.

 • A. Cieszy się że rządzący dostrzegli speca od zastoju inwestycyjnego w mieście. Znamy już kulisy tego kabaretu Mieszkańcy Ełku to rozsądni ludzie i nie dali się oszukać.

  • Ci którzy nadal chcą popierać A powinni zajrzeć na stronę. Suwałki inwestycje planowane. Realizowane i ukończone. Może wtedy zrozumieją jak A zmarnował drogocenne 12 lat i planuje zmarnować następne 5.Nie dopuśćmy do tego.

  • Szkoda że pan poseł Kossakowski został pominięty ,to prywatnie porządny facet.Prezio pokazał mu że pominie go w negocjacjach.Nie spodziewał się że taka droga tylko mu zaszkodzi.

 • Jesteśmy miastem w którym blokowano. przez wiele lat start kobiet w wyborach prezydenckich. Mamy szansę to naprawić w tegorocznych wyborach. Liczymy na poparcie podzielających tę opinię a w szczególności pań. Pora by na fotelu prezydenckim usiadła reprezentantka wszystkich Ełczanek które są piękne mądre i wykształcone.

 • Wygra dotychczasowy prezydent.Przewodniczący klubu radnych DW w mieście to profesjonalista ma talent organizacyjny.

  • Talent to ma raczej do promowania swojej nieskromnej osoby i robi to bardzo skutecznie przez cały czas odkąd preziuje. Strach lodówkę otworzyć bo wszędzie go pełno. Ale masz rację , wygra. Bo oprócz ujadaczy i malkontentów, nie widać na horyzoncie żadnego konkurenta oprócz standardowych klaunów, startujących w każdych wyborach. Widać nikogo innego nie kusi taki stołek , ani tym bardziej “kosmicznie wysokie” wynagrodzenie.

  • Stanisław nie zrozumiał ironi ;). To profesjonalista bez wyższego wykształcenia, który pieści różne wysokie stanowiska – można 🙂

  • Talent to ma Prezydent Suwałk u którego w mieście bezrobocie wynosi zero. Śliczny zadłużył bez umiaru miasto od Unii dostał miliony i nasadził kwiatuszków to i specjalista. To zrobi każdy.

  • Obserwator, idź do lasu i obserwuj sikorki bo na obserwatora politycznego się nie nadajesz.

  • W Ełku nie powstał przez ostanie12 lat żaden duzy zakład pracy. Dla porównania cześć inwestycji Suwałkach które powstają, powstały lub powstaną w ostatnich miesiącach. Obwodnica Suwałk autostradowa12,8 km ukończona w 76%,.lotnisko, ogłoszono przetarg, nowy most nad Czarną Hańczą, Hala widowiskowo sportowa, Fabryka mebli Forte powstająca obok niedawno oddanej do użytku fabryki płyt wiórowych. Park handlowy Multishop z markowymi i firmami, Całkowicie nowa ulica łącząca Utratę z ulicą Sportową, Ławeczka blusmena na ulicy Chłodnej. Całkowicie nowa Komenda Straży pożarnej, osiedle Chopina 10 budynków. Przepiękna 30 kilometrowa ścieżka rowerowa z Suwałk do Sejn. DODAM ŻE FABRYKA PŁYT I POWSTAJĄCA OBOK FABRYKA MEBLI FORTE ZATRUDNIA 1000 OSÓB słownie tysiąc osób. Chwilowo wystarczy by mieszkańcy naszego miasta zrozumieli ile lat zmarnowano sądząc kwiatki i budując sceny biskupowi z miejskich funduszy. Po prostu tylko zazdrościć takich włodarzy jak w Suwałkach.

   • Fabryka płyty Forte zatrudnia 160 osób słownie 160 z tego kilka z Ełku.Budująca się Fabryka Mebli jeszcze nikogo nie zatrudnia ale będzie mocno zautomatyzowana i będzie potrzebował ok.300 ludzi.Ale łatwiej jest dostosować argumenty do swojej teorii.
    My budujemy dwa mosty,halę widowiskowa sportową mamy od wielu lat,nowa komenda straży Via Baltica przetargi ogłoszone,Rail Baltica w trakcie,budowy deweloperów,nowe osiedla i tak można w kółko powtarzać teżslogany.

    • Na stronie suwalskie inwestycje planowane, skończone oraz w trakcie budowy jest napisane, funkcjonująca już fabryka płyt wiórowych oraz fabryka mebli pod którą właśnie wmurowano kamień węgielny zatrudni ą 1000 osób. Wiadomo że w początkowym okresie tyle osób nie
     zatrudnią. Chodzi o czas kiedy osiągną pełna moc produkcyjna. Tak było napisane i tak jest bo ponownie sprawdziliśmy. Nigdy nie dorównamy Suwalkom bo zaprzepascilizmy 12 lat. Kiedy oni pozyskiwali inwestorów my budowaliśmy z funduszy miejskich potworną konstrukcje Biskupowi. Unia nie dołożyła złotówki do tego cuda a to wszystko jest dostępne w internecie. Uznano ją za coś najbrzydszego w Polsce ten most obok to coś podobnego wystarczy poczytać wpisy Ełczan. RAIL BALTICA iVia baltica będą budowane z funduszy państwowych czyli Krajowej Dyrekcji. Nie trzeba powtarzac wystarczy pojechać do Suwałk i zobaczyć dzielnice przemysłowa. I porównać jak zacofany inwestycyjne jest Ełk jeśli ktoś w Ełku szczyci się strefa ekonomiczna to niech przeczyta jeszcze raz pełną nazwę strefy.

  • Przeczytaj informacje poniżej dotyczącą inwestycji w Suwałkach i odpowiedz sobie po raz drugi czy rządzi w Ełku jak piszesz profesjonalista z talentem organizacyjnym, w jedynym się zgodzimy, ma talent w parciu na szkło. I TYLKO TYLE.

  • W Ełku.rządzą nieudacznicy którzy mamią mieszkańców w mediach ile to oni zrobili. Zapominają że za to sprzątanie miasta bo to jedyne co robią kasuja co miesiac po kilkanaście tysięcy. Nam pozostaje “dobrze płatna praca” czyli 1500 zł na rękę.

 • Ełk iem się zachwycają tylko ci którzy oprócz Ełku nie widzieli nic. Porównanie z krajem wygląda blado.

  • My mieszkańcy patrzylismy jak ogłupiali w niebo na kolorowe balony a inni budowali fabryki. Dziś młodzi uciekli.

  • Nie pleć. Ełk to wyjątkowo pięknie położone miasto . Porównaj do Grajewa, Łomży czy Suwaliszek. Pewnie ,że są cudowne miejsca na świecie , ale nikt nie pisze że Ełk to Wenecja czy Rzym. Prowincjonalne , malownicze miasteczko. Z pracą też nie jest tak tragicznie , ale trzeba coś umieć i być aktywnym , przedsiębiorczym. Na etacie , czy urzędzie to faktycznie śmieszne grosze , ale i głowa spokojna i godziny pracy normowane. Nikt nie płaci dobrze za samo pierdzenie w stołek. “fabryki ” to też nie enklawy raju, a w porcie czy cezarze też nie płacą kokosów za prostą fizolską robotę . Jak nie ma chętnych ełczan , to wchodzą Ukraińcy czy nawet Gruzini – do prostych robót , ale też i jako kierowcy ciężarówek czy autobusów. Kupowałem beton z ełckiej firmy i przyjechał Ukrainiec. Nie było chętnych z Ełku. Taki kraj i takie nasze bogactwo. Spróbuj na zachodzie to będziesz miał porównanie ile i za co tam płacą.

   • Stasiu to sam już nie wie co pisze raz jest za a raz przeciw. Staski to fajne chłopaki ale Stasiek B to chorągiewka.

   • Dodam włodarzy nierobów. Staśka nikt nie słucha bo Stasiu co dzień ma inne zdanie raz zapomniał i przez dwa dni miał to samo zdanie.

  • Kwiatki, alejki, biskupie ołtarze to nie rozwój miasta to wygląd. Rozwój to budowa zakładu tak jak w Suwałkach gdzie pracę znajdzie 1000 słownie :Tysiąc osob.. Skończmy słuchać bajek o cudownym mieście i ślicznym włodarzu.

   • a jaka w tym zasługa prezia suwałk ? Wiesz jak długo jest u władzy i co robił zanim został prezydentem? To nie jest zasługa jednego człowieka czy samych mieszkańców i rzadzącej tam “kliki”. Mają kontakty na wysokim szczeblu , robili nas w konia przez lata o dalej robią ( obojętnie kto rządzi), a nikt nawet nie protestuje. Gowin będąc ministrem PO sprzedał Suwałkom nasze sądy , obniżając naszą rangę do rejonu, a ocalając sens istnienia sądu okręgowego w Suwaliszkach. Czy jakieś lokalne media o tym napisały ? Ktoś to zauważył ?
    Największe zakłady w Suwałkach powstały na bazie istniejących , dużych firm powstałych decyzją KC PZPR, o ile wiecie co ten skrót znaczy i jakich czasów dotyczy.
    Jak powstało województwo suwalskie to ełczanie jeździli do pracy do Suwałk . Codziennie .Nie mieli samochodów. Jeśli tam powstanie taki raj dla pracowników to sami pracodawcy przyjadą po pracowników z Ełku . Już widzę te tłumy chętnych , młodych zdolnych pracowitych o których ciągle piszecie . Grajewiacy mieszkają w Ełku , a pracują w Grajewie ? Skoro to taki luksus, to i ełczanie też pewnie jeżdżą tam do pracy. U nas nie ma wielkich szans na duże zakłady pracy bo nie mamy na to miejsca. Niech wójt buduje fabryki, Antoni mógłby załatwić w PGZ fabrykę broni czy łodzi podwodnych , zna się na wszystkim , jak piszecie to może i na broni , jako były trep ? Co to się oglądać na zamknięte na inwestycje miasto , niech się ruszy gmina – tu nie ma ograniczeń tego rodzaju , brak tylko wyobraźni.
    Młodzi uciekają z Ełku bo to zadupie i praca na taśmie w fabryce ich nie zatrzyma, ani tanie mieszkania. Świat jest otwarty (póki co) i takie są tego naturalne konsekwencje. W dupie mają ,czy będzie w Ełku praca , czy tylko fontanny i balony, albo burackie pokazy bengali w środku lata i na sylwka

 • Popieram wpis Artura D w 10000% wiec nie będę się powtarzać Przypomina mi się bajka Andersena KROL JEST NAGI. Tak jest u nas w Ełku Dobro wspólne a w tym Andrukiewicz, Urbański, Chojnowski wszyscy radni DOBRA WSPOLNEGO jego klakierzy powtarzają jak jest pięknie i jak Ełk się rozwija
  TO NIE PRAWDA –
  EŁK STOI NAD PRZEPAŚCIĄ
  WŁAŚNIE KRÓL JEST NAGI

  • Jedyne co tym panom z UM wyszło to wręczania medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

  • Niektórzy piszą śliczny więc i ja napiszę. Panie śliczny zmarnował Pan 12 lat to przeraża że aż tyle.

  • Kiedy słyszę ten skrzeczący głos w mediach wiem na kogo zagłosuje. Kobiety czekamy pora się ujawnić. A melduje w mediach nawet o tym że bratek się nie przyjął mimo podlewania mamy tego dość.Byly fałszywe wieszaki była sprzedana ziemia dla Mc Donald.bly inne bajki do dziś nie zrealizowane.Byloby miło gdyby ten skrzeczący głos oznajmił.W Ełku powstaje zakład gdzie dobrze płatną pracę znajdzie 500 osób.Niestety 12 lat zmarnowane.

   • A kto by tam pracował,skąd 500 ludzi chętnych do pracy ,już kilkanaście firm zamieściło ogłoszenia o naborze do pracy w Ełku i nie mogą znaleźć nikogo .A w niektórych firmach już pracują cudzoziemcy.
    A mc Donald będzie i nowa galeria też.

 • Gigantyczne Demokracje świata takie jak np USA funkcjonują od lat sprawnie na dwukadencyjnosci. Gdyby to było złe pewnie by zmieniono. Zapobiega to między innymi korupcji, kolesiostwu i tworzeniu układów. Wieloletnie rządzenie to również znurzenie znudzenie i brak pomysłów. Nikt się nie czepia Pana prezydenta ale jego aż dwunastoletnia władza to baloniki, rabaty setki innych zabawek które są ważne ale wtedy kiedy zapewnimy mieszkańcom odpowiedni poziom życia. Setki a może nawet tysiące młodych super fachowców wyjechało i po co oni tu mają wrócić, by iść na zasiłek. Słychać głosy, kto chce ten pracę znajdzie to prawda ale za ile. Mamy przykład wspaniałego fachowca który zlikwidował firmę budowlaną i wyjechał do Niemiec gdzie zatrudnia obecnie kilkunastu pracowników w tym 7 z Ełku bo nie mógł znieść corocznego podnoszenia podatków bo potrzeba na koncert np Dody. Drugi powód to brak wykształconych kadr np glazurników bo zaradniejsi uciekli z Elku. Potrzebna w UM osoba która od pierwszego dnia zajmie się tym problemem. Ma odpowiednie kwalifikacje. Zna prawo unijne i zajmie się sprowadzeniem poważnych inwestorów. Żeby zobaczyć że to możliwe wystarczy zajrzeć jak robią to zaradni sąsiedzi wejść na stronę Iwestycje Suwałk. Istniejące. Powstające i zaplanowane jest czego zazdrościć.

  • Przypominamy, w ostatnich wyborach samorządowych wzięło udział 33 %uprawnionych do głosowania. Na prezia głosowało 70% biorących udział w głosowaniu. Łatwo wyliczyć że to garstka. Jeśli pójdą do wyborów ci którzy zagłosowali przeciw i ci którzy nie poszli do urn bo nie chcieli głosować na prezia wynik to “podziękowanie” za zmarnowane 12 lat. Gdyby odpowiednio zaradne władze rządziły przez ostanie12 lat bezrobocie byłoby zerowe tak jak w Suwałkach.

 • chętnie zagłosuję na Dzieniesiewicza, jeśli wystartuje. to żaden pozer i nie wchodzi w układy z deweloperami, którzy stawiają molochy, gdzie im się podoba. wydaje mi się, że Czepułkowski też byłby niezły…

  • Jest w klakierskiej radzie i w większośći głosuje tak jak oni.

  • Gdzie jest zatrudniony i przez kogo Pan turysta wędrowiec?Dlatego jest klakierem i musi głosować tak jak klakierska rada. Pan śliczny . tak uzależnił wiele osób. Dam Ci coś a ty będziesz posłuszny.

  • Dla ewentualnego zwycięzcy w wyborach zadanie, audyt zadłużenia miasta i kulisy powołania dyrektora TP. Już słychać że będzie ciekawie.

  • dostał ochłap i siedzi cicho widziałem na jednym spotkaniu i zawiodłem się – był Andrukiewicz Urbański który pocił się i nie mógł sobie poradzić z adwersarzami – i on Dzienisiewicz siedział jak mysz nie odezwał się a jeszcze spuszczą z posady i co

   • Edziu popieram wpis i dodam by zainteresowani zajrzeli i poczytali gdzie pracują radni opozycji i ich rodziny. Oczywiście to nie grzech ale bardzo ciekawe. Nigdy taki radny nie będzie bezstronny. To cwaniacki wybieg pewnego Pana.

   • A gdzie to ciężko pracuje pani, Pana D. Może Pan D napisze dokładnie gdzie jest zatrudniona. Bo gdzie pan D pracuje to wiemy.

 • To wmawianie mieszkańcom że Andrukiewicz takch cudów dokonał w Elku to jakiś żart. Dziś po wejściu do Unii tak wygląda co drugie polskie miasto. Wystarczy pojechać do sąsiadów w Suwałkach. Dzielnica przemysłowa i zerowe bezrobocie. Kolejni inwestorzy w kolejce. Wspaniałe rozwiązania komunikacyjne, piękna obwodnica na ukończeniu. Posypały się miliony i oni wiedzą co ludziom ważniejsze psująca. się fontanna czy miejsca pracy.

  • Niech będzie przeklęty dzień w którym Andrukiewicz rozpoczął sadzić bratki w naszym mieście. Właśnie zwolniono mnie z pracy.

  • Problemem jest to że główny włodarz uwierzył po 12 latach”rządzenia”że jest nie zastąpiony. Panie włodarzu Pan się już tym rządzeniem. znudził. Udowodnimy Panu że będzie lepiej bez Pana.

  • W Urzędzie tak jak w Gminie połowa pracowników leczy się u psychiatry.

 • To pis zyska na poparciu Andrukiewicza bo będzie mógł się pochwalić ,że “nasz” wygrał. Samemu Preziowi to zbędne i tak ma wygraną w kieszeni – nie ma z kim przegrać. Egzotyczni kontrkandydaci nadają się do kabaretu – i to jest główna przyczyna sukcesu DW . Pisiory dobrze to wiedzą i zamiast sromotnie przegrać , przyłączyli się do wygranego czy się to komu spodoba czy nie. Pozostałe partie aby to zniwelować powinny też udzielić poparcia – bo i tak nie mają kandydata o porównywalnych szansach. Tak dla jaj , aby ośmieszyć poparcie “rządzących”. Tyle że politycy nie mają poczucia humoru 🙁 i nie będzie wesoło , tylko sztywniacko jak zwykle.

   • pis nic nie zyska , ale zanotuje statystyczny sukces popieranego kandydata. No i już zrobił psikusa konkurencji :)))) Myślałem ,że to sami sztywniacy, ale żartować też czasem umieją :))))))))))))))))) Brawo poseł Kossakowski !!!!!! 🙂 Pani Redaktor aż zgrzyta zębami !

    • zaczynij stefanku czytac tekst ze zrozumieniem a nie na swoją modłe ..pewnie urzadniczą

     • wioska niech się nie wcina w miejskie sprawy. Mało macie swoich problemów ? Krowy wydojone ? Obornik wywalony ? Nie ? To do roboty !
      Ełk jest za mały terytorialnie żeby się rozwijać na miarę ambicji i potrzeb mieszkańców. Tej skali miasta powinny być połączone z gminą. Wyjątkiem Suwałki, ale tam jeszcze za głębokiej komuny włączyli okoliczne wioski do swoich granic i teraz spijają z tego śmietankę. Mądry Polak po szkodzie , bo naszym ówczesnym władzom nie przyszło to do głowy . Teraz żadne rozszerzenie nie jest możliwe i tak się będziemy dusić we smrodliwym sosie. Współczuć tylko temu kto wygra bo baty dostanie zawsze , kto by to nie był i co by nie zrobić , albo nie robił nic. Taka fucha .

     • Stasiek ty taki narowisty jak wałach naszego sołtysa odwal sie”mieszczuchu”od mieszkańców wsi nie dorastasz im do pięt.

     • pilnuj swojej kupy obornika , a miasto zostaw mądrzejszym . Gumofilce zdejm, pięty oskrob bo niedziela 🙂 Umyj się , uczesz i wtedy jedź zobacz jak miasto wygląda.

     • Miruś przestań, poczytaj wyniki głosowań na Mam prawo wiedzieć. Nie masz czym się chwalic. Napisz wyborcom dokładnie gdzie pracujesz i pod kogo podlegasz. Nikt Cię o nic nie posądza. Wyborcy są ciekawi.

     • Mireczek ,dobrze że Ty że zrozumieniem podnosisz łapkę.Mamy to na piśmie.

  • Panie Stasiu B. Komorowski na 3 miesiące przed wyborami miał 78 %poparcia. Potem Duda go zmiótł. Liczy się kampania i wytłumaczenie ludziom że głosowanie na A to bezsens. Oprócz tego że posprzątał miasto nie zrobił nic. Nie ściągnął ani jednego poważnego inwestora. Kto mógł to uciekł z tego miasta, Już rabatami i kwiatkami nie da się dłużej oszukiwać. Mieszkańców. Jest kilka odpowiednich osób, problem czy weszłyb y w kampanię wyborcza która już na parę miesiecy przed wyborami przypomina bagno. Np otrzymał poparcie ale się nie cieszy. Otrzymałem poparcie ale nic o tym nie wiedziałem. Zarząd DW ogłasza że nic o poparciu PiS nie wie. Kabaretu w wykonaniu A ciąg dalszy.

   • To gdzie się te dudy chowają i na co czekają ? Dlaczego nie zna ich i nie poparł ulubiony tu Kossakowski i pis , skoro jest ich nawet kilku ? gdzie można ich poznać i posłuchać ? W konspiracji siedzą ? Antoni się nie rozerwie : albo gmina , albo miasto :)))))) Żaden poprzedni prezydent nie sprowadził istotnych inwestorów do Ełku, nie mamy siły przebicia , ale nie mamy też czego im zaoferować. Nawet terenów.
    Jeszcze chwila i zwiną się zakłady mięsne , asf je wykańcza , a “żont” i duda nie jest w stanie podjąć żadnych sensownych działań. Sorry , no pogonili jednak ministra , więc coś robią. Tak więc oby nie było gorzej bo lepiej nie będzie , a wsparcie unii wyschnie , zostaną do spłacenia długi i koszty utrzymania niedochodowych inwestycji. Tego nie zmieni żaden duda , choćby pękł.

    • Przecież jeszcze nie ma kampanii wyborczej. Pewnie ogloszą to w odpowiednim czasie zgodnie z ustawą. Pan’ jak mówią w UM śliczny “bardzo zaskoczony” oznajmił o poparciu pis i dodał jeśli wystartuje w wyborach choć wszyscy wiemy że tak bedzie.Wie dokładnie że miałby problem ze znalezieniem pracy.

 • Panie Dobkowski teraz ruch należy do Pana. Montowanie wielkiego porozumienia oczywiście bez PIS i DW. Takiej szansy na odzyskanie miasta nie mieliście nigdy. Nie pomoże Panu A poparcie kościoła za dużo było skandali z Kościołem związanych. Poparcie PiS przeraziło wyborców.

 • Dyskusyjna jest rola centrum pisowskiego we wsparciu kościoła czytaj Caritas w Elku. Kiedy odbywała się ich impreza Eck jak rakieta przeleciał premier w kierunku Białegostoku. Był zapowiadany w Eck. Zaraz potem zostali wezwani do Białegostoku ministrowie. Czy ktoś o zdrowych zmysłach wyobraża sobie obecność na scenie premiera z ojcem dyrektorem Caritas po aferze nagłośnionej przez Stonogę?

 • Pan A przed każdymi wyborami ma nową partnerkę żeby czasem ktoś nie pomyślał………. Po co ten cyrk i tak…………

 • Pani Redaktor szacunek za profesjonalny artykuł. . Jedno chce sprostowac czego nadużywa też “bohater”. Poparcie w wyborach osiągnął owszem70%. ale biorących udział w głosowaniu W wyborach ostatnich wzięło udział ponad 30% łatwo więc obliczyć jaka część mieszkańców go poparła. Bezdyskusyjne jest zycięstwo ale ponad 60 %pozostało w domach gdyby popierali Andrukiewicza poszliby. do urn. Wiekszośc mylnie rozumowała, nie idę bo i tak to nic nie zmieni Poparcie było więc minimalne ale to prawo demokracji. Mam nadzieję że w końcu Ełczanie zmobilizują się i stawią się przy urnachi wybiorą kogoś z nowymi pomysłami pręznego potrafiącego. zapewnić młodym dobrze płatną pracę. By nie musieli jak teraz uciekać z miasta. Andrukiewicz cieszy się że W Elku przybywa mieszkańców. Zapomina bardzo zmęczony i znudzony długoletnią władzą dodać że to Grajewianie wykupują u nas tańsze niż u nich mieszkania a dp pracy i tak jadą do Grajewa gdzie praktycznie nie ma bezrobocia. Pan poseł Kossakowski przeklnie dzień w którym udzielił tego poparcia.

  • Pan poseł Kossakowski prawdopodobnie nie miał nic do gadania w sprawie udzielenia poparcia. Zdecydowała CENTRALA. Podobnie było w niedalekiej Łomży. Jurgiel i struktury wojewódzkie PIS udzieliły poparcia urzędującemu prezydentowi. Tymczasem CENTRALA udzieliła oficjalnego poparcia byłej wiceprezydent, zwolnionej kilka miesięcy temu przez obecnego włodarza Łomży. Pani z poparciem CENTRALI jest kojarzona z pewną regionalną rozgłośnią, którą naprawdę trudno odróżnić od Radia Maryja. Wczoraj cały rząd wziął udział w pielgrzymce Radia Maryja. Mówi Wam to coś? Jarek K dobrze kombinuje. Ambony wyborcze czekają na słowo START…