Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny

Uroczyste otwarcie. Szkoła Podstawowa nr 5 czeka na pierwszy dzwonek. Galeria zdjęć

szkoła nr 5 otwarcie mg.pl (16)
Dziś (31 sierpnia) oficjalnie otwarto Szkołę Podstawową nr 5 po rozbudowie, która kosztowała ponad 20 mln złotych. W nowo wybudowanym budynku będzie mieściło się także przedszkole oraz żłobek.

Dzieci będą miały do dyspozycji 16 nowych sal szkolnych, 6 sal przedszkolnych (dla 150 dzieci) oraz 4 oddziały żłobkowe (łącznie dla 100 maluchów).

Dodatkowo powstała stołówka, kuchnia z zapleczem, świetlica, aula, sale terapeutyczne oraz toalety. Przed budynkiem zagospodarowano plac zabaw oraz miejsca parkingowe.

Na rozbudowę  szkoły samorząd miasta Ełku w latach 2020-2021 pozyskał łącznie ponad 8,7 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dodatkowo na utworzenie 100 nowych miejsc żłobkowych, a tym samym zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów najmłodszych dzieci  miasto pozyskało ponad 3,7 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ponad 800 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z programu „MALUCH + 2021”.

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 na os. Jeziorna trwała dwa lata. 

O rozbudowę szkoły postulowali rodzice już w 2017 roku. W specjalnej petycji skierowanej do prezydenta Ełku powoływali się m.in. na ciasnotę w szkole, problemy z niewystarczającą bazą lokalową. Pod petycją podpisało się wówczas  przeszło 1000 osób.

W  uroczystości uczestniczyli m.in. Małgorzata Kopiczko Senator RP, Anna Wojciechowska Poseł na Sejm RP, Wojciech Kossakowski Poseł na Sejm RP, Dariusz Jurczykowski Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty, Marek Chojnowski Starosta Ełcki oraz ełccy samorządowcy, księża, dyrektorzy miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych, wykonawcy, projektanci, przedstawiciele instytucji.

 

Komentarze