Strona główna » Lokalne » Urząd Miasta Ełku szuka pracowników. Do obsadzenia 4 wakaty
Lokalne

Urząd Miasta Ełku szuka pracowników. Do obsadzenia 4 wakaty

Stanowiska ds. budżetu miasta, ds. ochrony powietrza, ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych i ds. użytkowania wieczystego czekają na nowych pracowników.
Urząd Miasta Ełku poszukuje aż 4 osób na pełny etat. Ogłoszenia o naborze dostępne są na stronie urzędu miejskiego BIP.

1 Ogłoszenie: ds. budżetu miasta

Nabór na stanowisko trwa do 3 września 2019 r. O posadę mogą ubiegać się osoby mające wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne, lub pokrewne. Powinny wykazać się bardzo dobrą znajomością obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności Wydziału, a w szczególności przepisów ustaw: o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym w zakresie sprawozdawczości bilansowej, o pracownikach samorządowych. Więcej wymagań tutaj.

Planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto): 3 600,00 zł oraz ustawowe obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia. Nie jest także wymagany staż pracy w urzędzie. 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 3 września 2019 roku do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. budżetu Miasta w Urzędzie Miasta Ełku”:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku, pok. nr 02, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.


2 Ogłoszenie: ds. ochrony powietrza

Nabór na stanowisko trwa do 2 września 2019 r. O posadę mogą ubiegać się osoby mające wykształcenie wyższe lub podyplomowe na kierunku ochrona środowiska lub pokrewne i co najmniej 3 lata stażu pracy w urzędach i jednostkach samorządu terytorialnego. Więcej wymagań tutaj.

Planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto): 2800,00 zł – 3500,00 zł oraz ustawowe obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 2 września 2019 roku  do godz. 16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. ochrony powietrza w Urzędzie Miasta Ełku”:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, pok. nr 02, lub

2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.


3 Ogłoszenie: ds. użytkowania wieczystego

Nabór na stanowisko trwa do 2 września 2019 r. O posadę mogą ubiegać się osoby mające wykształcenie wyższe lub podyplomowe na kierunkach prawo, administracja, na kierunkach związanych z gospodarką nieruchomościami, gospodarką przestrzenną geodezji i kartografii, architekturą lub urbanistyką. Więcej wymagań tutaj.

Planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto): 2800,00 zł – 3600,00 zł oraz ustawowe obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 2 września 2019 roku  do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. użytkowania wieczystego w Urzędzie Miasta Ełku”:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, pok. nr 02, lub

2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.


4   Ogłoszenie: ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Nabór na stanowisko trwa do 27 sierpnia  2019 r. O posadę mogą ubiegać się osoby mające wykształcenie wyższe na kierunku prawo, administracja lub ukończone studia podyplomowe na kierunku administracja, znać w stopniu komunikatywnym język angielski oraz  atutem dodatkowym będzie posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy w urzędach obsługujących organy samorządu terytorialnego. Więcej wymagań tutaj.

Planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto): 2600,00 zł – 3000,00 zł oraz ustawowe obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 27 sierpnia 2019 roku  do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Miasta Ełku”:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, pok. nr 02, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.

 

Źródło BIP UM EŁK

 

5 komentarzy

napisz komentarz
 • Bardzo dobry pomysł z publikacją ogłoszeń w mediach. Poza rozpowszechnieniem informacji, zwiększy się też transparentność rekrutacji

 • Nie bardzo rozumiem polityki kadrowej w urzędzie. Dlaczego nie jest podana nazwa stanowisk? Dlaczego do wydziału finansowego chce się przyjąć osobę z wykształceniem średnim i bez wymagania kilkuletniego doświadczenia w pracy przy finansach publicznych, dając tej osobie od razu na starcie 3600 zł płacy zasadniczej plus dodatki.
  Zakres zadań i pieniądze oceniam pozytywnie, ale tego zakresu zadań jakoś trudno mi dopasować do kandydata z wykształceniem średnim i bez doświadczenia w pracy przy finansach publicznych.
  “II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie budżetu miasta i jego zmian oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmian z zachowaniem zasad i wskaźników przewidzianych ustawą o finansach publicznych.
  Prowadzenie ewidencji budżetu Miasta, Wieloletniej Prognozy Finansowej i ich zmian.
  Współpraca z wydziałami Urzędu Miasta, jednostkami organizacyjnymi miasta, instytucjami ukierunkowana na właściwe planowanie i realizację budżetu,
  Przygotowywanie i udostępnianie informacji, sprawozdań z wykonania budżetu.
  Weryfikacja i analiza informacji, sprawozdań przekazywanych przez wydziały Urzędu Miasta, jednostki organizacyjne miasta i instytucje zewnętrzne
  Analiza dochodów i wydatków oraz równowagi budżetu Miasta.
  Współpraca w zakresie potrzeb pożyczkowych budżetu, przygotowywanie dokumentów w tym zakresie.”
  Prosimy, żeby pani redaktor śledziła uważnie ten nabór, bo ja na przykład jestem podejrzliwy.

  • stanowisko d/s czystego powietrza – to zakład utylizacji nie będzie wypuszczał już trujących zanieczyszczeń dziwne jest to , że wypuszcza wieczorem lub w weekendy -to biurko urzędnika proszę postawić na barankach będzie na bieżąco monitował.
   Co Pan na to Panie Prezydencie pracownik nie oczyści powietrza .

   • leci z terenu gminy i tam składaj reklamacje na smród. Miasto tylko wącha co przyleci . To śmierdzi mączka kostna – produkt eksportowy zakładu zatrudniającego ponad 100 osób .

    • Zanim zaczniesz bredzic to sprawdź co było wcześniej. Równie dobrze ktoś może powiedzieć by zlikwidować zakłady Mięsne bo tam zechcą budować osiedle.

Komentarze