Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny

Wagarowicze sesyjni. Robert Wesołowski i Adam Bartoszewicz z małą frekwencją

Niedługo miną cztery lata, odkąd radni pełnią swój mandat w Radzie Miasta Ełku. Część z nich prowadzi aktywną kampanię informacyjną na swoich profilach FB, inni aktywni są poprzez składanie wniosków, zapytań i interpelacji. Radny, choć działa społecznie, to nie za darmo.

 Na radnych spoczywa obowiązek uczestnictwa w pracach rady, jak i komisji, jeśli są jej członkiem. Zobowiązuje ich do tego zapis w ustawie o sam. gmin.: -Art. 24. § 1 Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

Na portalu elk.esesja.pl możemy śledzić pracę radnych miejskich. Tam też możemy sprawdzić głosowania z posiedzeń oraz ocenić obecność radnych podczas np. Komisji.

Praktycznie od początku kadencji radny Robert Wesołowski i Adam Bartoszewicz mają „problem” z uczestniczeniem w posiedzeniach rady miasta. To, obecnie rajcy, którzy opuszczają najwięcej posiedzeń.

Wesołowski na 152 posiedzenia obecny był tylko na 117. Co oznacza, że opuścił 35 posiedzeń. Bartoszewicz Adam nie był obecny aż 39 razy. Wg statystyk to radni z najmniejszą frekwencją radzie Ełku.

Obecność wszystkich radnych. Wynik procentowy został wygenerowany przez program esesja.

 1. Ewa Awramik (DW) – Obecność na posiedzeniach: 115/118 – 97%
 2. Bartoszewicz Adam (PiS) – Obecność na posiedzeniach: 117/156 – 75%
 3. Łukasz Cegiełka (PiS) – Obecność na posiedzeniach: 106/115 – 92%
 4. Dobkowski Adam – Obecność na posiedzeniach: 121/126 – 96%
 5. Dracewicz Dariusz (KO-L) – Obecność na posiedzeniach: 118/121 – 97%
 6. Dzienisiewicz Ireneusz (KO-L) – Obecność na posiedzeniach: 171/174 – 98%
 7. Hubert Górski – Obecność na posiedzeniach: 200/221 – 90%
 8. Rafał Karaś (PiS) – Obecność na posiedzeniach: 137/157- 87%
 9. Piotr Karpienia (Polska 2050) – Obecność na posiedzeniach: 52/64 – 81%
 10. Nikodem Kemicer (DW) – Obecność na posiedzeniach: 287/296 – 96%
 11. Robert Klimowicz (Polska 2050) – Obecność na posiedzeniach: 177/187 – 94%
 12. Ada Lewandowska (Polska 2050) – Obecność na posiedzeniach: 157/185 – 84%
 13. Idzi Podwojski (KO-L) – Obecność na posiedzeniach: 112/119 -94%
 14. Emilia Górska (DW) – Obecność na posiedzeniach: 34/34 – 100% (nowa radna)
 15. Mirosław Sawczyński (DW) – Obecność na posiedzeniach: 107/111 – 96%
 16. Andrzej Surynt (DW) – Obecność na posiedzeniach: 162/180 – 90%
 17. Włodzimierz Szelążek (KO-L) – Obecność na posiedzeniach: 89/91 – 97%
 18. Michał Tyszkiewicz (DW) – Obecność na posiedzeniach: 248/252 – 98%
 19. Robert Wesołowski – Obecność na posiedzeniach: 117/152 – 76%
 20. Krzysztof Wiloch (KO-L) – Obecność na posiedzeniach: 136/140 – 97%
 21. Magdalena Nina Łaszcz (DW) – Obecność na posiedzeniach: 4/4 – 100% (nowa radna)
 22. Arkadiusz Czesław Gąsiorek (KO-L) – Obecność na posiedzeniach: 53/58 – 91%
 23. Aneta Wolna (DW) – Obecność na posiedzeniach: 190/194 – 97%
Komentarze